پس از ثبت برند مدیزیت برند است که اهمیت پیدا می کند و یکی از وجوه این مدیریت برند ایجاد مشتری یا بازار جدید برای برند است که ارزان ثبت در این مقاله راهبرد..

ایجاد مشتری جدید برای برند

حرکت به سمت ایجاد چرخش جدید بازار علاوه بر وجود بازارهای موجود ، همیشه رای امر گستر تجاری ، وسوسه انگیز است . تکیه بر مشتری موجود علامت تجاری خطرناک است . برای مثال ، یک مجله مشهور تثبیت شده تجاری زنان ، خوانندگانی بین سنین 25 تا 40 سال دارد ، اما خواهان گسترش مشتریان خود تا سن 18 سال است . منطق ایجاب می کند که با به دست آوردن جمعیت جوان تر و هم زمان با رشد آنها با مجله شود . اما زنان 18-25 ساله علایق و رفتارهای متفاوتی دارند که مبارزه جهت تعیین موقعیت مجدد مجله را ایجاب می کند . چگونه می توان برای جذب خوانندگان یا مشتریان جدید بعد ازثبت برند ، برند را تا حد ممکن تغییر داد ؟ و در عین حال خوانندگان فعلی خود را از دست ندهید ؟ نمونه دیگر را در شرکت تویوتا می توانید مشاهده کنید . این برند در نظر دارد تا سال 2003 به مسابقه یک فرمولی ملحق شود . تویوتا سعی در احیای مجدد تصویر خود را برای جذب مشتریان بیشتری از قشر جوان دارد . قشری که تمایل به خرید محصولات مبتکرانه مثل محصولات تولید شده توسط هوندا دارند . تویوتا با ملحق شدن به مسابقه یک فرمولی امیدوار است که به جوانان لذت رانندگی را بچشاند و تویوتا را به عنوان یک محصول قدیمی از نظر تکنیکی معرفی کند . همیشه به خاطر داشته باشید که تعیین موقعیت موجود به منظور بهبود درک مردم از ثبت برند موجود است . حرکت به سمت ایجاد چرخش جدید بازار علاوه بر وجود بازارهای موجود ، همیشه برای امر گستر تجاری ، وسوسه انگیز است . تکیه بر مشتری موجود علامت تجاری خطرناک است . برای مثال ، یک مجله مشهور تثبیت شده تجاری زنان ، خوانندگانی بین سنین 25 تا 40 سال دارد ، اما خواهان گسترش مشتریان خود تا سن 18 سال است . منطق ایجاب می کند که با به دست آوردن جمعیت جوان تر و هم زمان با رشد آنها با مجله شود . اما زنان 18-25 ساله علایق و رفتارهای متفاوتی دارند که مبارزه جهت تعیین موقعیت مجدد مجله را ایجاب می کند . چگونه می توان برای جذب خوانندگان یا مشتریان جدید بعد از ثبت برند ، برند را تا حد ممکن تغییر داد ؟ و در عین حال خوانندگان فعلی خود را از دست ندهید ؟ ایجاد مشتری جدید برای برند ایجاد مشتری جدید برای برند نمونه دیگر را در شرکت تویوتا می توانید مشاهده کنید . این برند در نظر دارد تا سال 2003 به مسابقه یک فرمولی ملحق شود . تویوتا سعی در احیای مجدد تصویر خود را برای جذب مشتریان بیشتری از قشر جوان دارد . قشری که تمایل به خرید محصولات مبتکرانه مثل محصولات تولید شده توسط هوندا دارند . تویوتا با ملحق شدن به مسابقه یک فرمولی امیدوار اس که به جوانان لذت رانندگی را بچشاند و تویوتا را به عنوان یک محصول قدیمی از نظر تکنیکی معرفی کند . همیشه به خاطر داشته باشید که تعیین موقعیت موجود به منظور بهبود درک مردم از ثبت برند موجود است . راهبردهای تعیین موقعیت برند و احیای آن در این زمینه راهبردهای زیادی وجود دارند و بسیاری از آنها می توانند ترکیبات قدرتمندی را تشکیل دهند .

راهبردهای ایجاد مشتری

راهبردهای متنوع تعیین موقعیت مبتنی بر موارد زیر است : • خواص و ویژگی ها • منافع • حل کردن مشکل • رقابت • شهرت و تصویر شرکتی • استفاده کننده هدف • علت • تمایلات • کاربرد • ارزش یا قیمت • هویت • احساس

 خواص و ویژگی ها

این راهبرد نماینده مشخصی برای تعیین موقعیت محصولات و حتی خدمات است . مردم همیشه به خواص و ویژگی ها توجه می کنند ، اما ایجاد خواص و ویژگی های ماندگار نسبتا" مشکل است . مثلا" یک ویژگی می تواند ماده ای باشد که در پودر شست و شوی دیگری موجود نیست یا ممکن است برف پاک کن های چراغ های جلوی اتوموبیل باشد .

منافع 

راهبرد تهیین منافع تا حد زیادی به راهبرد خواص و ویژگی ها مربوط می شود . این راهبرد جایگاه برند را با بیان منافع آن تعیین می کند . شرکت پروکتر اند گمبل که هد اند شولدر برند ان است ، نه فقط سبب تمیزی موشوئد که از ایجاد شوره نیز جلوگیری می کند .