ثبت نام در سامانه تغییرات شرکت ها

ثبت نام در سامانه تغییرات شرکت ها

به منظور ثبت تغییرات شرکت ها اولین مرحله مانند سایر امور ثبتی ثبت نام در اینترنتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است که باید از هرگونه تغییر در مشخصات ثبت شده اشخاص حقوقی رسما " آگاهی یابد و ای آگاهی از طریق ثبت تغییرات شرکت میسر می شود . به منظور ثبت تغییرات شرکت باید ضمن تهیه صورتجلسه مرتبط یعنی صورتجلسه مجمع سالانه ، مجمع عمومی عادی یا مجمع فوق العاده و امضای آن توسط اعضای شرکت یا موسسه به سایت اداره ثبت شرکت ها به آدرسsherkatssaa.ir مراجعه کرد و مراحل ذیل را طی نمود.   ثبت نام در سامانه تغییرات شر کت ها ثبت نام در سامانه تغییرات شر کت ها

مراحل ثبت  نام در سامانه تغییرات شرکت ها

1- باید اطلاعات شخص حقوقی یا شرکت ( شناسه ملی و شماره ثبت یا نوع شرکت در صورت عدم اطلاع ازشناسه ملی ) را وارد کنید. 2- اطلاعات مربوط به نوع جلسه ( مجمع عمومی عادی ، فوق العاده یا.. ) و میزان حد نصاب جلسه یعنی اینکه جلسه با حضورهمه اعضا یا حداکثر آنها رسمیت می یابد را مشخص کنید. 3- مشخصات هویتی شخص متقاضی تغییرات که یکی از اعضا شرکت یا وکیل وی است را در این مرحله وارد می کنید و و اینکه متقاضی خود شخص است یا وکیل او را اعلام می کنید ، سپس تاریخ جلسه و ساعت آن را ذکر می کنید. 4- پذیرش موقت را انجام داده و شماره پیگیری دریافت می کنید. 5- مشخصات نماینده شرکت که دفاتر را امضا کرده و مدارک ثبت تغییرات را ازاداره ثبت دریافت می کند را وارد می کنید. 6-تصمیمات اتخاذ شده در جلسه را از میان انواع گزینه ها انتخاب می کنید. اگر تغییر نام داشته باشید 5 اسم را به ترتیب علاقه مندی وارد کرده و دکمه تایید را می زنید. 7- اشخاص حاضر در جلسه به همراه مشخصات شناسنامه ایشان را ورد می کنید اگر شخص حقوقی از اعضای شرکت شماست مشخصات ثبتی آن را باید وارد کنید در پنجره بعدی نیز سمت اشخاص جلسه در شرکت و درجلسه مشخص می شود. 8- ارتباط بین اشخاص ( وکیل – اصیل ) را مشخص کرده و به بخش تهیه مدارک مورد نیاز می روید و چک باکس را علامت می زنید. 9- متن صورتجلسه تنظیم شده را در سامانه آپلود می کنید و دکمه پذیرش نهایی را می زنید . بدین ترتیب مراحل ثبت نا در سامانه تغییرات شرکت ها به اتمام می رسد. پس از این مرحله باید منتظر تایید ثبت نام خود توسط کارشناس اداره ثبت بمانید و سپس ضمن چاپ صورتجلسه در دو نسخه و امضای آن توسط همه اعضا به همراه مدارک ذکر شده در بند 8 به آدرس اعلامی در ابلاغیه تایید ثبت نام در سامانه ثبت تغییرات شرکت ها از طریق پست ارسال کنید و پس از تایید مدارک ارسالی می توانید با مراجع به اداره ثبت شرکت ها صورتجلسه تغییرات ثبت شده ند اداره ثبت را دریافت دارید. ارزان ثبت کلیه مراحل ثبت نام در سامانه ثبت تغییرات شرکت ها ر برای شما سریع و آسان به انجام می رساند.
  • ثبت انواع شرکت های تجاری
  • ثبت شرکت های تخصصی
  • برند و مالکیت معنوی
  • تغییرات شرکت

مشتریان ما