لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

حمایت از نام شرکت های تجارتی


حمایت از نام شرکت های تجارتی

حمایت از نام شرکت های تجارتی

در حقوق ایران طبق بند ج مادۀ 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 نام شرکت های تجارتی که مشخص کننده این گونه اشخاص حقوقی هستند تحت عنوان نام تجارتی تعریف شده و از افراد نام تجارتی محسوب می شود. یعنی حقوق ناشی از نام شرکت های تجارتی همانند حقوق ناشی از نام بازرگانی تاجر یا مؤسسه تجارتی و در ردیف حقوق ناشی از گواهینامۀ اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجارتی است و طبق مادۀ 61 همین قانون مورد حمایت قانون قرار دارد و دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی به شرح زیر است:

ضمانت اجرای کیفری

یکی از طرق حمایت از نام شرکت تجارتی پیش بینی و ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی از نام یک شرکت تجارتی سوء استفاده کرده، عالماً موجبات فریب مراکز تجارتی یا گمراهی افکار عمومی را نسبت به ماهیت یک مؤسسه تجاری یا یک شرکت تجاری فراهم سازد، با اثبات سوء نیت و احراز علم و عمد، مجرم محسوب و به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکومی گردد.

شخص حقوقی تجارتی چون فاقد اراده است، آیا به عنوان مجرم قابل تعقیب کیفری و محکوم شدن است یا خیر؟ ممکن است گفته شود مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره، به قائم مقامی شخص حقوقی، مرتکب تخلف شده اند. بنابراین محکومیت شرکت، به جزای نقدی امکان پذیر است ولی این نظریه مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا نقض حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به مادۀ 61 قانون مصوب 1386 ایران وقتی جرم است که از روی علم و عمد صورت گرفته باشد و چون علم و عمد ناشی از قصد و اراده است که اختصاص به شخص حقیقی دارد و شخص حقوقی فاقد اراده و هر گونه قصد است، ارتکاب جرم به وسیلۀ شخص حقوقی امکان ندارد بنابراین مجازات شخص حقوقی معنا و مفهومی نخواهد داشت بلکه اشخاص حقیقی هستند که مدیریت شرکت تجارتی را به عهده دارند و در صورت تخلف و نقض عمدی حقوق دیگران و علم به آن مجرم شناخته می شوند و به مجازات قانونی از جمله حبس محکوم خواهند شد.

ضمانت اجرای حقوقی

برای حمایت از نام شرکت های تجارتی، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای حقوقی و مدنی نیز در قانون پیش بینی شده است و آن جبران خسارت وارده به شرکت های تجارتی و مراکز تجارتی است که اشخاص در اثر تجاوز به حقوق ناشی از نام شرکت یا مرکز تجارتی مذکور و سوء استفاده از آن با تولید کالا و محصولات مشابه کالای اصلی از طریق تقلید و امثال آن، به شرکت اصلی ضرر می زنند. خسارت وارده ممکن است ناشی از لطمه زدن به شهرت و اعتبار شرکت از طریق ساخت و تولید کالاهای تقلبی مشابه کالای اصلی تولید شده به وسیله شرکت یا مرکز تجارتی ثبت شده و دارای حق اولویت و صاحبت امتیاز باشد که با تولید کالاهای تقلبی و عرضۀ آن با نام شرکت اصلی، کسادی بازار و موجب از دست رفتن مشتریان مصرف کنندگان کالا و ورود ضررمادی و معنوی به شرکت ثبت شده گردد. که در این صورت شرکت مورد تجاوز و متضرر، می تواند  با اقامۀ دعوی علیه متجاوز، خسارت مادی و معنوی حاصل از اقدام متجاوز یا غاصب را مطالبه کند. علاوه بر الزام متجاوز به جبران خسارت شرکت متضرر، برای جلوگیری از ضرر آینده می تواند با اقامه دعوی علیه متجاوز و نقض کننده حقوق خود، خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به عدم استفاده از نام شرکت تجارتی وی در تولید کالای مشابه گردد و همچنین حق دارد جمع آوری تولیدات تقلیدی و  حذف نام یا مارک اصلی از محصولات عرضه شده را از دادگاه صلاحیت دار خواستار شود. اقامۀ این گونه دعاوی،غیر مالی است. بنابراین نیاز به تقویم خواسته ندارد و به دادخواست باید تمبر غیر مالی الصاق و ابطال گردد.

البته صدور دستور موقت مبنی بر جمع آوری محصولات مشابه تحت عنوان نام شرکت تجارتی تقلیدی، نیاز به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به نفع خوانده دارد که میزان آن را دادگاه تعیین خواهد کرد و پس از تودیع مبلغ معین شده بابت خسارت احتمالی، دادگاه صالح اقدام به صدور دستور موقت خواهد نمود و این دستور موقت طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پس از ابلاغ به خوانده، قابل اجرا است و گاهی دادگاه نظر به فوریت،می تواند مقرر دارد قبل از ابلاغ اجرا شود.

 در حقوق فرانسه طبق شق دوم بند 4 مادۀ 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی، نام شرکت های تجارتی در برابر هر گونه سوء استفاده و تجاور و غصب، مورد حمایت قرار گرفته است مشروط بر این که خطر فریب و اغفال عمومی را در بر داشته باشد. تجاوز و غصب وقتی مصداق پیدا می کند که تحت عنوان و نام یک شرکت تولیدی محصولات مشابهی را شخص حقیقی یا حقوقی از طریق تقلید و شبیه سازی تولید و عرضه کند و در این زمینه مانند حقوق ناشی از مارک تولید، ممکن است از نام تجارتی یا نام تفصیلی شرکت و یا از علامت و نام اختصاری آن سوء استفاده شده باشد و تفاوتی بین آنها در این زمینه وجود ندارد.

در خصوص فریب و گمراهی یا اغفال عموم و خطر اختلاط یا ایجاد شدن حالت اشتباه درمشتریان یک محصول، ارزیابی و به اشتباه افتادن یک مشتری معمولی و متوسط کفایت می کند. یعنی نیاز به دقت زیاد ندارد و همین معیار را رویه قضایی فرانسه کافی دانسته و تولید محصولات مشابه با آرم و نشانه های فرینبده را تخطی و تجاوز به حقوق شرکت با نام یا مارک و حتی تابلو آن شرکت تلقی کرده است.

اصولا تجاوز به نام شرکت تجارتی، شامل تجاوز به مجموع علائم مشخصه آن شرکت و انواع فعالیت آن است به  نحوی که اگر فعالیت شرکتی یا شخص ثالثی ، مشابه فعالیت شرکت دارای نام معین نباشد و محصولی مشابه شرکت اصلی تولید نکند، تجاوز و غصب تحقق پیدا نمی کند.

زیرا فریب و گمراهی و فریب مشتریان مصداق نخواهد داشت ولی اگر تجاوز به نام یک شرکت تجارتی،  باعث ورود لطمه به اعتبار ثبت شرکت ها مزبور باشد ، جدای از هر گونه رقابت اقتصادی، نقض حقوق آن شرکت محسوب و موجب می شود که شرکت مورد تجاوز، بتواند مطالبه خسارت کند و تجاوز به نام یک شرکت تجارتی صاحب امتیاز در ردیف تجاوز به یک تابلو یا آرم تولید یا علامت تجاری است که در صورت تجاوز به آن قابل اعتراض و ابطال نام شرکت ثبت شده بعدی است، اگر به ثبت رسیده باشد.

با این ترتیب در حقوق فرانسه، تقلی از نام یک شرکت تجارتی به وسیله شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، جعل و تزویر محسوب نمی شود و با تحقق شرایطی که عنوان شد، ضمانت اجرای تخلف و تقلید، ضمانت اجرای حقوقی است که سبب ابطال نام تقلیدی مشابه نام اصلی و مطالبه خسارت وارده از متخلف خواهد شد و جنبه کیفری ندارد.

در حقوق ایران نیز استفاده از نام شرکت تجارتی به وسیله شخص ثالث تحت عنوان جعل یا تزویر قابل تعقیب کیفری نیست. ولی اگر این اقدام و استفاده از نام ثبت شرکت تجارتی به وسیله شرکت تجارتی یا فرد دیگر سبب اغفال اشخاص گردد، و ارتکاب این عمل با علم و از روی عمد باشد، جرم خاص محسوب می شود و متخلف علاوه برجبران خسارات وارده به شرکت مورد تجاوز یا مشتریان وی، مجازات خواهد شد و در واقع نقض حقوق ناشی از نام شرکت تجارتی و تجاوز به آن جرم و عامل آن مجازات می گردد. با وجود این  که حتی المقدور بهتر است از تعداد اعمال مجرمانه کاسته شود و برای استقرار نظم در جامعه و حفظ حقوق صاحبان حق از حربه کیفری کمتر استفاده شود، معذالک قانون گذار با اشراف بررفتار افراد جامعه مصلحت دیده و مفید دانسته است که با کمک ابزار کیفری با رقابت مکارانه و اعمال غیرقانونی مبارزه کند. البته با رشد فرهنگ وتوسعه اخلاق اجتماعی و رفع ناهنجاری های موجود جامعه جرم زدایی ثمربخش خواهد بود و با ضمانت اجرای حقوقی نیز نظم صحیح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ممکن است مستقر گردد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

 

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://arzansabt.com

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ) مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری - ثبت طرح صنعتی -   ثبت اختراع  ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح و خدمات حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

هزینه و تعرفه ثبت شرکتها

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت برند رستوران

ثبت برند رستوران با اخذ مجوزهای لازم طی 35 روز کاری توسط ارزان ثبت انجام می شود کخه در این مقاله شرایط و مدارک لازم برای ثبت برند رستوران ارائه شده است .

اخذ کد اقتصادی

به منظور اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی ارزان ثبت راه حل سریع و آسانی برای شماست ، لذا هم اکنون با مشاوران ارزان ثبت تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت اخذ کد اقتصادی برای شما به شکل تخصصی انجام شود.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود از آنجایی که بسیار پرکاربرد است در مقالات زادی به آن می پردازیم . در این مقاله نیز خصوصیات ثبتِ ، ماهوی و حقوقی شرکت با مسئولیت محدود را

ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی

در میان انواع فعالیت هایی اقتصادی که افراد را مشتاق به ثبت شرکت و اصولا بقراری تعامل با شرکاء می نماید گرایش ساختمان سازی می باشد به همین دلیل ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی تقاضای بالایی دارد و ارزان ثبت نیز در این خصوص خدمات ارائه می دهد.

سرمایه در شرکت سهامی

سرمایه در شرکت سهامی - سرمایه در شرکتهای سهامی همان طور که از نام آن برمی آید به هنگام ثبت شرکت تبدیل به قطعات سهام می شود که در این مقاله انواع سهام و نحوه تقسیم آن بین شرکا ...

ثبت برند بی نقص

بی نقص بودن یک برند به طور کلی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما چه چیزی این عوامل را پررنگ می کند و آنها چه فایده ای برای مصرف کننده دارند ؟ پاسخ به این سوالات است که مشخص می کند یک برند بی نقص چیست ؟ یک برند بی نقص باید با توجه به عوامل زیر باید به خوبی مدیریت شود و ثبت آن نیز بی نقص باشد

ثبت لوگو و علائم تجاری

ثبت لوگو و علائم تجاری -اولین قدم در ثبت لوگو طراحی لوگو قوی ، تبلیغ پذیر و ماندگار است ، لوگو که هم مفهوم متناسب داشته باشد و هم مرتبط به طبقه شغلی باشد . در این راستا ارزان ثبت راهنمای شما می باشد .

مفهوم برند

مفهوم برند - برند احساس عمیق یک شخص یا مصرف کننده یا مشتری در مورد خدمات یا محصولات یک شرکت یا فروشگاه است . چیزی که این احساس را می سازد فرایند برندینگ است .

ثبت شرکت و اخذ وام

در این مقاله به شما می گوییم که چطور با ثبت شرکت می توانید وام بگیرید و اینکه ثبت چه نوع شرکتی برای اخذ وام بهتر است و سایر روشهای دریافت وام را توضیح می ده

دفاتر پلمپ مالیاتی

دفاتر پلمپ مالیاتی -يکي از اقدامات پس از ثبت شرکت که موسسين شرکتها به انجام آن الزام دارند اخذ دفاتر پلمپ تجاري بعد از ثبت شرکت مي باشد و البته بعد از آن نيز سالانه بايد دفاتر پلمپ مالیاتی اخذ شود . دفاتر پلمپ تجاري يا دفاتر قانوني يا مالياتي دفاتري هستند که گزارش عملکرد مالي شرکت يا موسسه هرساله

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟