لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت


قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن

قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت

[قانون ثبت شرکت ها و قرارداد شرکت]

قانون تجارت ایران درباره اینکه شرکت می بایست مطابق معاهده کتبی باشد یا خیر ،تصریحی بیان نداشته است. ولی بدیهی می باشد که در نظام ایران هنگامی شرکت ایجاد می گردد که معاهده آن کتبآ تنظیم شود،ولو تنظیم شرکتنامه به صورت کتبی موثر نمی باشد مگر هنگامیکه با توجه به مفاد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت گردد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این موضوع را ،هم در خصوص شرکت مدنی و هم در باره شرکت تجاری تصریح نموده است.به عنوان مثال،در صورتی که چند شخص معاهده ی حاکی از تاسیس یک شرکت نسبی امضا نموده باشند،تا هنگامیکه قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد،شرکت نسبی با شرایط مندرج در شرکتنامه ،تاسیس نمی گردد.ولی آیا می توان بیان داشت که معاهده به امضاء رسیده در صورت ثبت ننمودن در دفتر اسناد رسمی ،سبب ایجاد هیچ نوع تعهدی نخواهد شد؟

مسلماً پاسخ منفی می باشد. به این علت که ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت تصریح می نماید،شرکتی که به موجب ضوابط قانون ثبت شرکت ها به صورت یکی از انواع شرکت های درج شده در قانون مذکور درنیامده باشد،شرکت تضامنی محسوب می گردد.در مثال یاد شده،شرکت نسبی به جهت ثبت نشدن در دفتر اسناد رسمی،به شکل نسبی وجود نخواهد داشت،اما کاملاَ نیز به صورت موجود نمی باشد، بلکه یک شرکت موجود تضامنی تلقی می گردد.این اصل که شارع حقوقی جهت محافظت از حقوق اشخاص ثالث مقرر نموده است،در بعضی موارد ایجاد اشکال می نماید.

فرض نماییم قرارداد شرکت حاکی از تاسیس یک شرکت تضامنی انعقاد گردیده باشد.چنانچه شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد،شرکت ایجاد نخواهد شد و با اجرای ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت،شرکت تضامنی به شمار خواهد آمد.این موضوع هم می تواند از عللی تلقی گردد که بیان داشتیم ایجاب می نماید ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت به صورتی تغییر کند که به جای آنکه شرکت تضامنی محسوب گردد،نادیده انگاشته شده،شرکاء مسئول تضامنی به شمار آیند.

در هر صورت،در عمل شرکایی که اقدام به تنظیم شرکتنامه نموده اند،آن را به انضمام سایر اسناد به مرجع ثبت شرکتها تقدیم می نمایند تا ثبت گردد. اما همان گونه که بیان داشتیم و مفاد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت شرکت ها نیز تصریح کرده است،می توان شرکتنامه را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نموده و معتبر بودن آن حتماَ به این علت نمی باشد که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد.با این وجود ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به مفهوم ثبت شرکت نمی باشد و شرکت را از شخصیت حقوقی بهره مند نمی سازد.مگر آنکه شروط دیگری که در مطالب پیشین به آنان اشاره نمودیم، هم وجود داشته باشد.

مندرجات قرارداد شرکت ها

قانون تجارت درباره اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) می بایست شامل چه مواردی باشد،تصریحی بیان نکرده است.قانون ثبت شرکتها و همچنین لایجه ی اصلاحی ۱۳۴۷ تنها به مندرجات اساسنامه اشاره می نماید.ولی به اینکه «قرارداد شرکت» که بین مؤسسین اولیه شرکت تنظیم می گردد لازم است دارای چه شروطی باشد اشاره ای ننموده است.بدیهی می باشد،قرارداد شرکت می بایست متضمن امضای شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان باشد فدر غیر این صورت معتبر نخواهد بود.

در عمل،موسسان شرکت برگه های نمونه ای را که مرجع ثبت شرکتها فراهم و منتشر نموده است،بکار می برند.در این نمونه ها،نکاتی که می بایست در اساسنامه یا شرکتنامه ذکر گردد،مشخص گردیده است،بی آنکه دارای جنبه ی حصری باشد.بعضی از این موارد به این شرح است:اسم شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع فعالیت شرکت،مرکز اصلی و آدرس شرکت،نام های شرکاء یا مؤسسین و مکان اقامت آنان،زمان تاسیس شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،مقدار سهم الشرکه ی شرکاء ،مدیران شرکت و وظایف آنان و افرادی که دارای حق امضاء هستند،زمان بررسی حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،انحلال شرکت،مکان شعبات شرکت و بازرسین شرکت.

به موجب ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت:در طی ماه نخست تاسیس هر شرکت،چکیده شرکتنامه و ضمائم آن،بر اساس آیین نامه ی وزارت دادگستری اعلان می گردد.ماده ی ۶ آیین نامه ی قانون تجارت وزارت دادگستری مصوبه سال ۱۳۱۱ هم اعلان شرکتنامه و ضمائم آن در مجله ی رسمی عدلیه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کانون اصلی شرکت مقرر نموده است.بنابراین تاسیس و ثبت شرکت موکول به این نمی باشد که شرکتنامه،یعنی قرارداد شرکت،می بایست جهت آگاهی مردم انتشار یابد،بلکه شرکت تنها با تنظیم و امضای قرارداد،در صورت داشتن سایر شرایط تاسیس که در قبل به آنان اشاره نموده ایم،تشکیل خواهد شد.

در نظام ایران تاسیس شرکت به این موکول به انعقاد قرارداد رسمی یا همان شرکتنامه می باشد.ولی به منظور اینکه شرکت تشکیل گردد و از شخصیت حقوقی برخوردار شود،نه ثبت نمودن آن در دفتر شرکتها الزامی است و نه انتشار شرکتنامه و اعلان آن.به این جهت،ماده ی ۱۹۸ قانون تجارت صریح می نماید که چنانچه به دلیل رعایت ننمودن ماده ی ۱۹۷ این قانون ابطال فعالیت شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید«…هیچ کدام از شرکاء قادر نیستند این ابطال را در برابر اشخاص ثالثی که با آنان معامله نموده اند،عذر قرار دهند».

لیکن شرکتی که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و به دنبال آن،شرکتنامه اش اعلان نشده است،امکان دارد با ریسک انحلال روبرو گردد.در حقیقت،ماده ی ۲ قانون ثبت شرکت ها،مصوبه سال ۱۳۱۰،ثبت نمودن شرکتهای تجاری را ضروری دانسته و برای مدیران شرکتی که ثبت نگردیده باشد،مجازات نقدی در نظر گرفته است و اضافه کرده که«…در صورت درخواست مدعی العموم،دستور انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

 

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://arzansabt.com

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ) مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری - ثبت طرح صنعتی -   ثبت اختراع  ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح و خدمات حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

هزینه و تعرفه ثبت شرکتها

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مسئولیت شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث

مسئولیت شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث - طبق ماده ۹۸ قانون تجارت، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

تعریف شرکتهای تعاونی

تعریف شرکتهای تعاونی ) operative- ( Co - نوع دیگری از ثبت شرکت های تجاری که سرمایه و ضمانت و تعهد شرکا در آن تأثیر کلی ندارد، بلکه تعداد شرکا و اکثریت آنها مؤثر است شرکت های تعاونی هستند. در شرکت تعاونی ممکن است اعضای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، تنها ی

انحلال شرکت مختلط سهامی

انحلال شرکت مختلط سهامی -طبق ماده ۱۸۱ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی، در موارد ذیل منحل می شود:الف) در مورد بندهای ۱، ۲، ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت؛ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذ کور تصریح شده باشد؛ ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن

مقررات انتخاب نام تجاری

مقررات انتخاب نام تجاری ( برند و علامت تجاری )طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اختراعات وغيره، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طريقه استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه ای فراهم کند که اسم با عنوان معرف آن است

تعریف نشان جغرافیایی

تعریف نشان جغرافیایی و مرجع ثبت آن - با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آن، از نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت، سپس حمایت می گردد. طبق بند الف ماده یک قانون مزبور، نشانه جغرافیایی، نشانه ای است که مبدأ كالایی را به قلمرو، منطقه با ناحیه

ثبت شرکت تعاونی تولید و تعاونی توزیع

ثبت شرکت تعاونی های تولید و شرکت تعاونی های توزیع -تعاونی های تولید، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند. تعاونی های توزیع، عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی

ارزش و اهمیت ثبت علائم تجاری

ارزش و اهمیت ثبت علائم تجاری و مرجع ثبت آن - علامت تجاری با برند (brand) عبارت است از نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از این موارد که به منظور معرفی محصولات یا خدمات یک شرکت تجاری و متمایز ساختن آن از محصولات شرکت های دیگر استفاده می شوند برند همان نشانه یا سمبل یا آرم گرافیکی

ورشکستگی شرکا در شرکت مختلط سهامی

ورشکستگی شرکا در شرکت مختلط سهامی - ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸، قانون تجارت (در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتب، تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور، شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال

هیئت نظار

هیئت نظار - طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت

تعریف شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی - شرکت ها به لحاظ کلی به چهار دسته تقسیم می شوند شرکت های سرمایه، شرکت های اشخاص، شرکت های مختلط و شرکت های دولتی و گفتیم که در شرکت های اشخاص شخصیت شریک در شرکت اهمیت بسیار داشته و اعتبار شرکت بستگی به اعتبار شرکا دارد و سرمایه شرکت نقش عمده را ندارد از جمله شرکت های اشخاص، شرکت

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟