لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت


قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن

قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت

[قانون ثبت شرکت ها و قرارداد شرکت]

قانون تجارت ایران درباره اینکه شرکت می بایست مطابق معاهده کتبی باشد یا خیر ،تصریحی بیان نداشته است. ولی بدیهی می باشد که در نظام ایران هنگامی شرکت ایجاد می گردد که معاهده آن کتبآ تنظیم شود،ولو تنظیم شرکتنامه به صورت کتبی موثر نمی باشد مگر هنگامیکه با توجه به مفاد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت گردد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این موضوع را ،هم در خصوص شرکت مدنی و هم در باره شرکت تجاری تصریح نموده است.به عنوان مثال،در صورتی که چند شخص معاهده ی حاکی از تاسیس یک شرکت نسبی امضا نموده باشند،تا هنگامیکه قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد،شرکت نسبی با شرایط مندرج در شرکتنامه ،تاسیس نمی گردد.ولی آیا می توان بیان داشت که معاهده به امضاء رسیده در صورت ثبت ننمودن در دفتر اسناد رسمی ،سبب ایجاد هیچ نوع تعهدی نخواهد شد؟

مسلماً پاسخ منفی می باشد. به این علت که ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت تصریح می نماید،شرکتی که به موجب ضوابط قانون ثبت شرکت ها به صورت یکی از انواع شرکت های درج شده در قانون مذکور درنیامده باشد،شرکت تضامنی محسوب می گردد.در مثال یاد شده،شرکت نسبی به جهت ثبت نشدن در دفتر اسناد رسمی،به شکل نسبی وجود نخواهد داشت،اما کاملاَ نیز به صورت موجود نمی باشد، بلکه یک شرکت موجود تضامنی تلقی می گردد.این اصل که شارع حقوقی جهت محافظت از حقوق اشخاص ثالث مقرر نموده است،در بعضی موارد ایجاد اشکال می نماید.

فرض نماییم قرارداد شرکت حاکی از تاسیس یک شرکت تضامنی انعقاد گردیده باشد.چنانچه شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد،شرکت ایجاد نخواهد شد و با اجرای ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت،شرکت تضامنی به شمار خواهد آمد.این موضوع هم می تواند از عللی تلقی گردد که بیان داشتیم ایجاب می نماید ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت به صورتی تغییر کند که به جای آنکه شرکت تضامنی محسوب گردد،نادیده انگاشته شده،شرکاء مسئول تضامنی به شمار آیند.

در هر صورت،در عمل شرکایی که اقدام به تنظیم شرکتنامه نموده اند،آن را به انضمام سایر اسناد به مرجع ثبت شرکتها تقدیم می نمایند تا ثبت گردد. اما همان گونه که بیان داشتیم و مفاد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت شرکت ها نیز تصریح کرده است،می توان شرکتنامه را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نموده و معتبر بودن آن حتماَ به این علت نمی باشد که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد.با این وجود ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به مفهوم ثبت شرکت نمی باشد و شرکت را از شخصیت حقوقی بهره مند نمی سازد.مگر آنکه شروط دیگری که در مطالب پیشین به آنان اشاره نمودیم، هم وجود داشته باشد.

مندرجات قرارداد شرکت ها

قانون تجارت درباره اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) می بایست شامل چه مواردی باشد،تصریحی بیان نکرده است.قانون ثبت شرکتها و همچنین لایجه ی اصلاحی ۱۳۴۷ تنها به مندرجات اساسنامه اشاره می نماید.ولی به اینکه «قرارداد شرکت» که بین مؤسسین اولیه شرکت تنظیم می گردد لازم است دارای چه شروطی باشد اشاره ای ننموده است.بدیهی می باشد،قرارداد شرکت می بایست متضمن امضای شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان باشد فدر غیر این صورت معتبر نخواهد بود.

در عمل،موسسان شرکت برگه های نمونه ای را که مرجع ثبت شرکتها فراهم و منتشر نموده است،بکار می برند.در این نمونه ها،نکاتی که می بایست در اساسنامه یا شرکتنامه ذکر گردد،مشخص گردیده است،بی آنکه دارای جنبه ی حصری باشد.بعضی از این موارد به این شرح است:اسم شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع فعالیت شرکت،مرکز اصلی و آدرس شرکت،نام های شرکاء یا مؤسسین و مکان اقامت آنان،زمان تاسیس شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،مقدار سهم الشرکه ی شرکاء ،مدیران شرکت و وظایف آنان و افرادی که دارای حق امضاء هستند،زمان بررسی حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،انحلال شرکت،مکان شعبات شرکت و بازرسین شرکت.

به موجب ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت:در طی ماه نخست تاسیس هر شرکت،چکیده شرکتنامه و ضمائم آن،بر اساس آیین نامه ی وزارت دادگستری اعلان می گردد.ماده ی ۶ آیین نامه ی قانون تجارت وزارت دادگستری مصوبه سال ۱۳۱۱ هم اعلان شرکتنامه و ضمائم آن در مجله ی رسمی عدلیه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کانون اصلی شرکت مقرر نموده است.بنابراین تاسیس و ثبت شرکت موکول به این نمی باشد که شرکتنامه،یعنی قرارداد شرکت،می بایست جهت آگاهی مردم انتشار یابد،بلکه شرکت تنها با تنظیم و امضای قرارداد،در صورت داشتن سایر شرایط تاسیس که در قبل به آنان اشاره نموده ایم،تشکیل خواهد شد.

در نظام ایران تاسیس شرکت به این موکول به انعقاد قرارداد رسمی یا همان شرکتنامه می باشد.ولی به منظور اینکه شرکت تشکیل گردد و از شخصیت حقوقی برخوردار شود،نه ثبت نمودن آن در دفتر شرکتها الزامی است و نه انتشار شرکتنامه و اعلان آن.به این جهت،ماده ی ۱۹۸ قانون تجارت صریح می نماید که چنانچه به دلیل رعایت ننمودن ماده ی ۱۹۷ این قانون ابطال فعالیت شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید«…هیچ کدام از شرکاء قادر نیستند این ابطال را در برابر اشخاص ثالثی که با آنان معامله نموده اند،عذر قرار دهند».

لیکن شرکتی که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و به دنبال آن،شرکتنامه اش اعلان نشده است،امکان دارد با ریسک انحلال روبرو گردد.در حقیقت،ماده ی ۲ قانون ثبت شرکت ها،مصوبه سال ۱۳۱۰،ثبت نمودن شرکتهای تجاری را ضروری دانسته و برای مدیران شرکتی که ثبت نگردیده باشد،مجازات نقدی در نظر گرفته است و اضافه کرده که«…در صورت درخواست مدعی العموم،دستور انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ارزانترین ثبت برند

ثبت برند در میان امور ثبتی فرایندی زمانبر است و بسیار پیچیده تر از موارد دیگر و به همین دلیل در این مقاله ارزان ثبت مراحل و هزینه های ثبت برند را با جزییات برای شما شرح می دهد .

تعریف نشان جغرافیایی

تعریف نشان جغرافیایی و مرجع ثبت آن - با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آن، از نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت، سپس حمایت می گردد. طبق بند الف ماده یک قانون مزبور، نشانه جغرافیایی، نشانه ای است که مبدأ كالایی را به قلمرو، منطقه با ناحیه

اموری که بر عهده اولین هیئت مدیره تعاونی است

شرکت تعاونی شرکتی است که معمولا" جهت رفاه اعضایش تاسیس شده و در ثبت و تاسیس آن دولت همیاری و تعاون می نماید جهت ثبت شرکت تعاونی ارزان ثبت راهنمای شما عزیزان می باشد .

نکاتی که باید در طرح اعلام پذیره نویسی ذکر شود

نکاتی که باید در طرح اعلام پذیره نویسی ذکر شود - طبق ماده 9ل... قانون تجارت طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ١. نام شرکت؛ ۲. موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ ٣. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه موردنظر باشد؛ ۴. مدت شرکت؛

تعریف شرکتهای تعاونی

تعریف شرکتهای تعاونی ) operative- ( Co - نوع دیگری از ثبت شرکت های تجاری که سرمایه و ضمانت و تعهد شرکا در آن تأثیر کلی ندارد، بلکه تعداد شرکا و اکثریت آنها مؤثر است شرکت های تعاونی هستند. در شرکت تعاونی ممکن است اعضای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، تنها ی

ويژگي هاي شرکت تضامني

شرکت تضامني ساده‌ترين نوع از شراکت بر پايه قوانين عام است، که براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر، تشکيل مي‌شود و در آن شرکاء فعاليت‌هاي مداوم و مستقل نوين و کارآفرينانه را تحت نام يک شرکت اجرا مي‌کنند. ارزان ثبت شرکت تضامنی را برای شما به ثبت می رساند.

اساسنامه شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور فراهم نمودن رفاه و کالاهای مورد نیاز اعضای شرکت تعاونی راه اندازی می شود و البته بعضا" خدماتی نیز به عموم ارا ئه می کند. جهت اطلاع بیشتر در خصوص ثبت این نوع شرکت خواندن مقاه حاضر یا تماس با کارشناسان ارزان ثبت را به شما پیشنهاد می کنیم .

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکتهای تجاری بر اساس قانون تجارت متناسب با انجام فعالیتهای مختلف دسته بندی شده است . ارزان ثبت انواع شرکت تجاری را برای شما متقاضیان محترم به ثبت می رساند.

هیئت نظار

هیئت نظار - طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت

آورده در شرکت تجاری

در این مقاله ارزان ثبت سرمایه یا آورده شرکت تجاری به هنگام ثبت شرکت را مورد بحث قرار می دهد تا شما مطلع شوید که برای ثبت هر شرکت تجاری چه مبلغی لازم است

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟