نوع شرکت برای ثبت با توجه به اهداف موسسین از ثبت شرکت و موضوع فعالیت آنها مشخصمی شود که در این مقاله ما به این موضوع می پردازیم که برای هر یک از فعالیت ها ..

نوع شرکت برای ثبت

هر یک از سرمایه گذاران و کار آفرینان در بدو شروع کار خود قطعا" با این سوال روبرو هستند که « چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟ » در پاسخ به این سوال باید گفت که هدف افراد از تاسیس شرکت ، نوع فعالیت ، میزان فعالیت و تعداد شرکا همه فاکتورهایی هستند که در انتخاب نوع شرکت دخیل می باشند. چنانچه فعالیتتان فرهنگی ، هنری ، آموزشی یا علمی ست یعنی فعالیتی خدماتی و در حقیقت غیر تجاری دارید باید ثبت موسسه انجام دهید. اگر عضو انجمن یا اتحادیه یا صنف خاصی هستید و به کمک تعدادی از همکاران میخواهید جهت رفاه حال اعضا انجمن یا اتحادیه تان فعالیت تعاونی انجام دهید باید با موافقت اداره تعاون شرکت تعاونی برای ثبت شرکت ثبت کنید که همه اعضا در آن دارای حق رای یکسان هستند. چنانچه قصد دارید وارد بازار بورس شوید و سهام شرکتتان را به عموم مردم بفروشید ، شرکت سهامی عام به ثبت برسانید که سهامش قابل دادو ستد در بازار بورس است و البته عموم مردم در این شرکت سهامدار شده و کنترل و اداره آن نیز برعهده عموم مردم است. و اما اگر اسم شما و یا اسم تجاریتان برایتان اهمیت دارد و میخواهید حتما" در نام شرکت ذکر شود میتوانید شرکت تضامنی ثبت کنید که در آن نسبت به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارید یعنی ضامن کلیه اقدامات و بدهی های شرکت هستید. چنانچه میخواهید فعالیت تجاری انجام دهید می توانید دو نوع شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص را انتخاب کنید که امروزه این دونوع شرکت تجاری رواج بیشتری دارند . چنانچه فعالیتتان محدود است همان شرکت با مسئولیت محدود کفایت می کند اما اگر قصد اخذ وام ، گرید ، شرکت در مناقصات را دارید بهتر است ثبت شرکت به شکل سهامی خاص برسانید . نوع شرکت برای ثبت نوع شرکت برای ثبت

ویژگی های انواع شرکتهای تجاری

تشریح بیشتر ویژگی های انواع شرکتها در پاسخ به سوال « چه نوع شرکتی ثبت کنیم » موثر می باشد . موسسات غیر تجاری موسسات غير تجاري موسساتي هستند كه جهت مقاصد غير تجاري مثل امور علمي ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شوند و تشكيل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند. موسسات غير تجاري به دو قسمت تقسيم مي شوند: 1- موسساتي كه هدفشان جلب منافع و تقسيم آن بين اعضا خود نباشد مثل موسسه خیریه 2- موسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضا خود يا غير باشد مانند كانون هاي حقوقي و غيره. حداقل شركا در موسسه نبايد كمتر از دو نفر باشد و سرمایه آن نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد . موسسات غير تجاري همانند موسسات تجاري بايد در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردايره ثبت شركت هاي اداره ثبت مركز اصلي موسسه به ثبت برسند. شرکت تعاونی عنوان شرکتی است که بین اشخاص حقیقی در زمینه های تولید و توزیع و به منظور تحقق اهداف درج شده در قانون بخش تعاونی جهت ایجاد رفاه اقتصادی ، اجتماعی اعضا از طریق همیاری آنها و با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل و ثبت می شود. شرکت تعاونی برای تشکیل نیاز به 7 نفر عضو اولیه یا موسس دارد که آنها نیمی از سرمایه لازم را فراهم کرده و مابقی از طریق کمکها و تسهیلات ارگانهای دولتی و شبه دولتی فراهم میشود ، تا در جهت رفع نیازمندیهای جامعه گام بردارد. شرکت سهامی عام شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که موسسان آن تنها بخشی از سرمایه شرکت را تادیه کرده و باقیمانده را از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می کنند. اما در سایر شرکتها کل سرمایه را خود اعضا فراهم می کنند. . کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتها و موسسات دولتي وغير دولتي مي توانند سهام دار شرکتهاي سهامي عام باشند.شرکت سهامی عام براي انجام اموري مانند استخراج معادن و تجارت با کشورهاي خارجي، تأسيس کارخانه، ايجاد سدها و بانک‌ها تشکيل مي‌شود که سرمايه فردي کفاف آنها را نمی دهد به ثبت می رسد. شرکت تضامنی شرکت تضامنی یکی از اقسام شرکت تجاری میباشد که هدف از تشکیل آن انجام امور تجارتی میباشد و برای تشکیل آن حداقل دو عضو یا بیشتر نیاز است و مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی به صورت تضامنی و نامحدود میباشد. نام یکی از شرکا باید در نام شرکت تضامنی قید شود و ذکر واژه ی تضامنی قبل ازنام یکی از شرکا حتما باید انجام شود همانند شرکت تضامنی"تقدسی و شرکا" در رابطه با مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید گفت که مسئولیت شرکا محدودیتی ندارد و در اصل شرکا ضامن هستند شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود از انواع شرکتهای تجاریست که برای مشاغل کوچک و خانگی مناسب است ، این شرکت با حداقل دو عضو به ثبت می رسد و سرمایه اولیه آن یک میلیون ریال است ،شرکای شرکت با مسئولیت محدود تعهدشان به اندازه سرمایه شان در شرکت است و بیشار از آن نسبت به اشخاص ثالث وظیفه و تعهدی ندارند. شرکت سهامی خاص این شرکت بسیار شبیه به شرکت با مسئولیت محدود است ولی برای کارهایی در ابعاد بزرگتر مناسب است و با 5 نفر عضو به ثبت می رسد . شرکا در آن مانند شرکت با مسئولیت محدود مسئولیتشان محدود است به سرمایه شان در شرکت . در شرکت مسئولیت محدود این سرمایه نقدی است اما در شرکت سهامیخاص سرمایه به شکل سهام است . همانطور که گفتیم چنانچه قصد شرکت در مناقصات و مزایدات یا اخذ رتبه را دارید باید شرکت سهامی خاص به ثبت برسانید.