جواز تاسیس مشخصا" مجوزی است برای تاسیس ، تاسیس چه چیزی ؟ کارخانه با متراژبالای 1000 متر مربع. ارزان ثبت جهت اخذ جواز تاسیس و تنظیم طرح توجیهی در خدمت شماست .

پرسش و پاسخ متداول اخذ جواز تاسیس

سوال- جواز تاسیس چیست ؟
جواز تاسیس مشخصا" مجوزی است برای تاسیس ، تاسیس چه چیزی ؟ کارخانه با متراژبالای 1000 متر مربع.
سوال- چه اداره ای جواز تاسیس را صادر می کند ؟
وزارت صنعت و معدن جواز تاسیس صنایع را صادر می کند.
سوال- ایا جواز تاسیس به اسم شخص هم صادر می شود ؟
بله جواز تاسیس مانند سایر مدارک ثبتی هم به شکل حقیقی و هم حقوقی صدر می شود.
سوال- آیا جواز تاسیس قابلیت نقل و انتقال دارد؟
بله می توان جواز تاسیس را با تنظیم سند صلح واگذار نمود و به وزارت صنایع نیز در سایت بهی یاب مالک جدید را معرفی نمود.

پرسش و پاسخ متداول اخذ جواز تاسیس
سوال- برای اخذ جواز تاسیس اولین مرحله چیست ؟
اولین مرحله برای اخذ جواز تاسیس تنظیم طرح توجیهی است که برای آن هم باید محل و متراژ زمین یا سوله ، میزان تجهیزات و هزینه آن ، تعداد نیروی انسانی و کلیه مخارج لازم جهت احداث کارخانه و نیز میزان درآمد و سود احتمالی و مقدار  سرمایه گذاری  لحاظ شود.
سوال- برای تهیه طرح توجیهی چه کار باید بکنیم ؟
برای تهیه طرح توجیهی باید پرسش نامه 35صحه ای صنایع را تهیه و تکمیل کنید که کازشناسان ارزان ثبت این کار را برای شما انجام می دهند.
سوال- هزینه اخذ جواز تاسیس چقدر است ؟
براساس محل احداث و متراژ زمین یا سوله ، میزان تجهیزات و هزینه آن ، کلیه مخارج  و  مقدار  سرمایه گذاری  هزینه جواز تاسیس مشخص می شو می توانید در این خصوص از مشاوره رایگان کارشناسان ارزان ثبت بهره مند شوید .
سوال- جواز تاسیس چه مدت اعتبار دارد ؟
اعتبار جواز 6 ماه یا یک سال است واگر در این مدت موفق به راه اندازی خط تولید نشدید می توانید برای تمدید آن درخواست دهید.