گرید یا رتبه در واقع همان گواهی تشخیص صلاحیت است که از سوی برنامه و بودجه برای شرکتهای فنی مهندسی ، مشاور و انفورماتیک و ای پی سی یا طرح و ساخت در نظر گرفته می شود و اخذ آن برای عقد قرارداد الزامی است. ارزان ثبت جهت ثبت شرکت پیمانکاری و اخذ گرید پیمانکاری در خدمت شماست.

پرسش و پاسخ متداول اخذ رتبه ( گرید) پیمانکاری

سوال- گرید همان رتبه بندی است ؟
گرید یا رتبه در واقع همان گواهی تشخیص صلاحیت است که از سوی برنامه و بودجه برای شرکتهای فنی مهندسی ، مشاور و انفورماتیک و ای پی سی یا طرح و ساخت در نظر گرفته می شود که به منظور عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و شرکت در مناقصات اجرای پروژه ها، داشتن رتبه یا گرید یا همان گواهی تشخیص صلاحیت الزامی می باشد .
سوال- برای گرید گرفتن چه شرایطی باید داشته باشیم ؟
برای اخذ گرید یعنی گرید یا رتبه 5 پیمانکاری باید دو مهندس با مدرک تحصیلی مرتبط با 3 سال سابقه کار مرتبط پیوسته در یک شرکت گرید دار و یا یک مهندس با 7 سال سابقه کار با همان مشخصات باید داشته باشید. 
سوال- برای اخذ گرید یا رتبه از کجا باید شروع کنیم ؟
برای اخذ گرید ابتدا باید ثبت شرکت کنید به همین منظور می توانید با کارشناسان ارزان ثبت جهت ثبت شرکت و سپس اخذ گرید تماس بگیرید.

پرسش و پاسخ متداول اخذ رتبه ( گرید ) پیمانکاری
سوال برای رتبه گرفتن چه شرکتی باید ثبت کنیم ؟
برای رتبه و گرید باید شرکت سهامی خاص ثبت کنیم که از سه نفر سهامدار یا اعضای هیات مدیره دونفرشان حتما مدرک کارشناسی داشته باشند و همانطور که در بالا توضیح داده شد ، اعضا باید امتیاز آور باشند و حتما یکی از این امتیاز آوران مدیرعامل باشد.
سوال-  رتبه را کی می توان ارتقا داد؟ 
بعد از 4 سال باید رتبه 5 پیمانکاری را ارتقا داد و یا تمدید کرد .
سوال- آیا می توان همان اعضا را برای ارتقا یا تمدید گرید مجدد استفاده کرد ؟
اعضای شرکت سهامی خاص بعد از 2 سال باید تمدید شوند یعنی مهندسان تا دو سال در شرکت بر سر سمت خود هستند و سپس باید طی صورتجلسه ای ابقا شود یا مهندسین جدیدی با همان شرایط وارد شوند.
سوال- اداره صادرکننده گرید یا گواهی صلاحیت چه کسی است ؟
سازمان برنامه و بودجه به همراه استانداری مسئول صدور گرید 5 است و بعد از آن برای گریدهای 4 و بالاتر تنها سازمان برنامه و بودجه مسئول می باشد.
سوال- برای اخذ گرید پیمانکاری چه  مدارکی باید داشته باشیم ؟ 
کلیه مدارک شناسایی شرکا و مدارک تحصیلی و بیمه آنها به همراه مدارک ثبت شرکت و روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات جهت ارائه الزامی می باشد .