اخذ کد اقتصادی باید حتما تا دوماه پس از ثبت شرکت انجام شود ، به منظور اخذ کد اقتصادی شما می توانید با کارشناسان ارزان ثبت تماس بگیرید و یا جهت یافتن پاسخی به سوالات خود این مقاله را مطالعه کنید .

پرسش و پاسخ متداول اخذ کداقتصادی

سوال- آیا بعد از ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی اجباری می باشد ؟
اخذ کد اقتصادی باید حتما تا دوماه پس از ثبت شرکت انجام شود زیرا در غیر این صورت با جریمه مالیاتی روبرو می شوید . 
سوال- کد اقتصادی چیست ؟
کد اقتصادی عنوان یک کد ده رقمی می باشد که پس از اخذ بر روی فاکتورهای فروش یک شرکت درج می شود و نشان دهنده میزان فروش و معاملات آن شرکت در جهت محاسبه صحیح مالیات سالانه می باشد .

پرسش و پاسخ  متداول اخذ کد اقتصادی
سوال- کد اقتصادی را از کجا باید گرفت ؟
کد اقتصادی توسط اداره مالیات و حوزه مالیاتی مربوط به شرکت یا محل کار شخص حقیقی صادر می شود.
سوال- کد اقتصادی فقط برای  شرکت صادر می شود ؟
کد اقتصادی هم برای شخص حقیقی مثل صاحبان فروشگاه و مشاغل خانگی و هم برای اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها صادر می شود.
سوال- برای گرفتن کد اقتصادی از کجا باید شروع کنیم ؟
به منظور اخذ کد اقتصادی شما می توانید با کارشناسان ارزان ثبت تماس بگیرید و یا با مراجعه به اداره مالیات جهت تشکیل پرونده اقدام کنید.
سوال – تشکیل پرونده مالیاتی برای کد اقتصادی لازم است ؟
برای اخذ کد اقتصادی اولین مرحله تشکیل پرونده مالیاتی می باشد  یعنی حوزه مالیاتی مشخص شده با رجوع به آن حوزه اعلام کنید که مودی مالیاتی هستید.
سوال- مراحل اخذ کد اقتصادی چیست ؟
اخذ کد اقتصادی با تشکیل پرونده مالیاتی و سپس ثبت نام درسامانه کد اقتصادی و تشکیل پرونده نزد اداره مالیات آغاز می شود و پس از بازرسی محل کار شما توسط بازرسین اداره مالیات روند اخذ کد اقتصادی ادامه می یابد.
سوال- مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی چیست ؟
مدارک ثبت شرکت و روزنامه رسمی شرکت به همراه مدارک شناسایی شرکا و مهر و اجاره نامه شرکت جهت اخذ کد اقتصادی  مورد نیاز می باشد . 
سوال- مدت زمان اخذ کد اقتصادی چقدر است ؟
مدت زمان اخذ کد اقتصادی  حدودا" 20-25 روز کاری می باشد.
سوال- هزینه اخذ کد اقتصادی چقدر است ؟
به منظور گرفتن کد اقتصادی همانطور که گفتیم تشکیل پرونده مالیاتی باید انجام شود به هنگام تشکیل پرونده مالیاتی ابطال تمبر سرمایه باید انجام شود و بنابراین هرچقدر که سرمایه اولیه شرکت بیشتر باشد هزینه اخذ کد اقتصادی به همان میزان متغیر است .