اگر محصول تولید شده شما کاملا محصول جدیدی باشد و چیزی باشد که قبلا وجود نداشته ثبت اختراع است اما اگر محصول شما تنها از لحاظ ظاهری با محصولی که قبلا وجود داشته تفاوت داشته باشه طرح صنعتی محسوب می شود. ارزان ثبت ، ثبت طرح صنعتی و اختراع را برای شما در هرکجای ایران به انجام می رساند.

پرسش و پاسخ متداول ثبت اختراع و طرح صنعتی


سوال- از کجا بفهمیم که یک محصول اختراع است یا طرح صنعتی؟
اگر محصول تولید شده شما کاملا محصول جدیدی باشد و چیزی باشد که  قبلا وجود نداشته ثبت اختراع است اما اگر محصول شما تنها از لحاظ ظاهری با محصولی که قبلا وجود داشته تفاوت داشته باشه طرح صنعتی محسوب می شود.
سوال – ثبت اختراع چقدر اعتبار دارد ؟
مدت اعتبار گواهی ثبت اختراع 20سال است.
سوال – ثبت گواهی ثبت طرح صنعتی چقدر اعتبار دارد ؟
مدت اعتبار گواهی ثبت طرح صنعتی  5 سال است و برای 5 سال دیگر بنا به درخواست قابلیت تمدید دارد .
سوال- ثبت اختراع را کدام ادار انجام می دهد؟
اداره مالکیت صنعتی واقع در تران ثبت طرح صنعتی و اختراع را انجام می دهد و چون فاقد شعبه و دفتر در شهرهای دیگر است پرونده های مخترعین و متقاضیان ثبت طرح صنعتی در سراسر کشور تنها توسط همین اداره بررسی می شود .

پرسش و پاسخ متداول ثبت اختراع و طرح صنعتی
سوال- برای ثبت اختراع یا طرح صنعتی باید به این اداره مراجعه کرد ؟
برای ثبت طرح صنعتی یا اختراع برای بخشی از کار بله باید مراجعه حضوری داشت که می تواید آن را به ارزان ثبت بسپارید بخصوص کسانی که در شهرهای دیگر زندگی می کنند. اما بخشی از کار نیز به صور اینترنتی و با ثبت اظهارنامه در سامانه اداره مالکیت امکاپذیر است .
سوال- چه مدارکی برای ثبت اختراع و طرح صنعتی لازم است ؟
مدارک شناسایی متقاضیان به همراه توصیف نامه و ادعانامه و نیز نمونه ای اطز محصول و عکس و نقشه های آن لازم می باشد.
سوال- چه مدت طول می کشد تا اختراع و طرح صنعتی ثبت شود ؟

ثبت اختراع و طرح صنعتی به مدت 3-4 ماه زمانبر است زیرا فقط 35-40 روز تاییدیه اولیه آن زمان می برد و بعد از آن دفاع حضوری و مراحل ادارهی و روزنامه رسمی خود زمان بسیاری می طلبد.
سوال- هزینه ثبت اختراع و طرح صنعتی چقدر است ؟
بسته به نوع محصول و تعداد آن هزینه متغیر است جهت اطلاع از هزینه دقیق با کارشناسان ارزان ثبت تماس بگیرید.