اخبار و مقالات

فرم ثبت آنلاین و مشاوره رایگان


می 26, 2021
برندسازی

کدام‌ نوع برند شخصی مناسب است؟

اگر قصد داشته باشیم به صورت دقیق تر و با صراحت بیشتر برند سازی را توصیف نماییم باید بگوییم که برند شخصی شما بایستی همان عکسی  […]
می 26, 2021
ثبت شرکت و مبانی آن

دیدگاه ثبت شرکت

برای ثبت شرکت تجاری دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به آن ها دیدگاه ثبت شرکت تجاری می گویند که معرف ماهیت و ویژگی های شرکت […]
می 26, 2021
ثبت شرکت ها

قراردادی بودن ثبت شرکت تجاری

بر اساس تعاریف ارائه شده و مقررات قانون تجارت ، شرکت تجاری متشکل از عناصری است که به مهمترین آنها در ادامه به آن ها می […]
می 26, 2021
ثبت شرکت تجاری

مفاهیم ثبت شرکت تجاری

برای درک بهتر ماهیت شرکت باید به مفاهیم ثبت شرکت تجاری بپردازیم که خود دارای نکات مهم و کارایی می باشد که ما در این متن […]
می 26, 2021
علائم تجاری

علائم تجاری غیر قابل ثبت

علامت تجاری عبارت است از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، … و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص […]
می 26, 2021
اسم تجاری

شرایط اسم تجاری

با توجه به اهمیت نام تجاری در امور تجاری و تأثیر آن بر جذب مشتریان انتخاب یک نام مناسب بسیار حائز اهمیت است. در مطالعات و […]
می 26, 2021
تبدیل شرکت ها

شرایط تبدیل شرکت

پس از ثبت شرکت امکان تمایل و یا تغییرات شرکت که می تواند شامل شرایط تبدیل شرکت باشد در آن وجود دارد که این کار باید […]
می 26, 2021
تغییرات شرکت تجاری

تبدیل شرکتهای تجاری

از جمله مواردی که پس از ثبت شرکتها امکان ایجاد دارد را می توان تبدیل شرکت های تجاری دانست که برای انجام امور قانونی آن ها […]
می 26, 2021
برندینگ

اهمیت برندسازی

برای همه مردم اصطلاح و اهمیت برندسازی یادآور کمپین های تبلیغاتی که هزینه بر و دربردارنده ی مشاورانی بسیار گران می باشد. در حقیقت با راهکاری […]