ثبت برند


می 26, 2021

ثبت برند در ایران

برند یک نام و نشان تجاری  و یک شناسنامه کاری است که به منظور نمایان کردن محصولات یا خدمات شرکتها و تفکیک آنها از یکدیگر کاربرد […]
می 26, 2021

وجوه مدیریت برند

چهار وجه برند پس از ثبت برند دومین مباحثی که مطرح می شود. مباحث برندینگ و مدیریت برند است . پیش از این مطلب کاملی در […]