ثبت شرکت


می 26, 2021

تعریف شرکت تضامنی

 تعریف شرکت تضامنی  شرکت ها به لحاظ کلی به چهار دسته تقسیم می شوند ثبت شرکت های سرمایه، شرکت های اشخاص، شرکت های مختلط و شرکت […]
می 26, 2021

افزایش سرمایه شرکت

یکی از شیوه های تامین مالی شرکتها اضافه کردن سرمایه شرکت می باشد.شرکتها به منظور  بسط فعالیت های خود و  ایجاد توان رقابتی بیشتر تصمیم به […]
می 26, 2021

ثبت شرکت گردشگری

از جمله شرکتهایی که طرفدار بسیاری به خود جلب کرده است شرکتهای گردشگری می باشد . همانطور که از اسم این نوع شرکتها مشخص است تفریح […]
می 26, 2021

نقل و انتقال سهام

به اجتماع دو یا چند سهم سهام گفته می شود.تعریف  سهم مطابق بند 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصوب 16/ 3/ 1350 بدین […]
می 26, 2021

مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

چگونگی مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص مراحل تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص طبق ماده ۲۰ ل….. قانون تجارت، برای تأسیس و ثبت شرکت […]
می 26, 2021

مسئولیت شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث

مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت شرکای شرکت در مقابل اشخاص ثالث طبق ماده ۹۸ قانون تجارت، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل […]
می 26, 2021

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفيه […]
می 26, 2021

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

کاهش اختیاری سرمایه کاهش اختیاری سرمایه شرکت علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت […]
می 26, 2021

حق تقدم افزایش سرمایه

حق تقدم افزایش سرمایه حق تقدم ثبت افزایش سرمایه شرکت طبق مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ ل… قانون تجارت، در خرید سهام جدید صاحبان سهام ثبت شرکت […]