ثبت شرکت


می 26, 2021

مسئولیت مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث

مسئولیت مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث بعد از فرایند مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها مسئولیت مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث مدیران و […]
می 26, 2021

هیئت مدیره شرکت

هیئت مدیره هیئت مدیره شرکت شرکت سهامی عام و خاص) به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا […]
می 26, 2021

هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت

تغییرات شرکت برای علنی و قانونی شدن باید مثل ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند. برای ثبت تغییرات شرکت لازم است که […]
می 26, 2021

واگذاری نام شرکت تجارتی

واگذاری نام شرکت واگذاری نام شرکت تجارتی     در حقوق ایران طبق بند ج ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و ثبت برند و […]
می 26, 2021

حمایت از نام شرکت های تجارتی

حمایت از نام شرکت های تجارتی حمایت از نام شرکت های تجارتی در حقوق ایران طبق بند ج مادۀ 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی […]
می 26, 2021

نام شرکت های تجارتی

نام شرکت های تجارتی انتخاب نام شرکت شرکت های تجارتی جزء آن دسته از اشخاص حقوق خصوصی یا عمومی هستند که به فعالیت های بازرگانی و […]
می 26, 2021

هزینه اقدامات پس از ثبت شرکت

اقدامات پس از ثبت شرکت چیست ؟ پس از ثبت شرکت اصولا" باید تکلیف مالیات شرکت را مشخص کرد و چون این موضوع اجباری است به […]
می 26, 2021

هزینه و تعرفه ثبت شرکت

ثبت شرکت برای کسی که می خواهد مشترکا" با شخص یا اشخاص دیگری فعالیت کند و نتیجه سود و زیان این فعالیت را به شکل عادلانه […]
می 26, 2021

شرکت های تجاری

انواع شرکت به لحاظ کلی ثبت شرکت های تجاری را می توان به چهار دسته تقسیم نمود: انواع شرکت های تجاری 1) شرکت های اشخاص؛   […]