ثبت شرکت


می 26, 2021

تابعیت و اقامتگاه قانونی شرکت

تابعیت و اقامتگاه قانونی شرکت طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت اشخاص حقوقی (از جمله ثبت شرکت ) تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آن […]
می 26, 2021

ورود و خروج شریک در شرکت

زمانی که شرکت ثبت و تأسیس می گردد مدیران شرکت بر اساس مواردی می توانند افراد و شرکا ی شرکت را در هر زمانی تعدیل نمایند […]
می 26, 2021

انتخاب اعضا هیئت مدیره در شرکتها

زمانی که شرکتی برای فعالیت های تجاری تأسیس می گردد افراد و شرکایی و مدیرانی برای توسعه و گسترش کار انتخاب می نمایند جهت اداره و […]
می 26, 2021

مقررات و نحوه ثبت شرکت های خارجی

نحوه ثبت شرکت های خارجی مقررات و نحوه ثبت شرکت های خارجی میدان عمل بعضی از ثبت شرکت های تجاری به علت زیادی سرمایه، بسیار وسیع […]
می 26, 2021

بررسی مدارک در اداره ثبت شرکتها

بررسی مدارک  بررسی مدارک در اداره ثبت شرکتها مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری پس از وصول درخواست ثبت تأسیس، نسبت به بررسی نام […]
می 26, 2021

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

مدارک لازم برای ثبت شرکت های نسبی مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی ١. یک نسخه مصدق از شرکت نامه؛  ۲. یک نسخه مصدق از اساسنامه […]
می 26, 2021

انواع مؤسسه

انواع مؤسسات انواع مؤسسه طبق ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر تشکیلات و مؤسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات به دو قسمت می شوند:  الف) […]
می 26, 2021

اساسنامه شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که  به منظور فراهم نمودن  رفاه و کالاهای مورد نیاز اعضای شرکت تعاونی راه اندازی می شود و البته بعضا" خدماتی نیز […]
می 26, 2021

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در مناطق آزاد

منطقه آزاد تجاری عنوان منطقه معینی است که اصولا " در کنار  بندر قرار گرفته و درآن تجارت با سایر نقاط جهان به شکل آزاد می باشد و […]