ثبت شرکت


می 26, 2021

مبانی و دیدگاه ثبت شرکت

مبانی در مورد شرکت دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاهی که شرکت را شکل حقوقی بنگاه اقتصادی و یک مرکز منافع نهادی می داند و بیشتر […]
می 26, 2021

قراردادی بودن ثبت شرکت تجاری

اوصاف بنیادی ثبت شرکت تجاری بر اساس تعاریف ارایه شده و مقررات قانون تجارت شرکت تجاری متشکل از عناصری است که مهمترین آنها به شرح زیر […]
می 26, 2021

مفاهیم و مبانی ثبت شرکت تجاری

مفاهیم و مبانی ثبت شرکت تجاری هر دو عنوان «ثبت» و «شرکت تجاری» جزو آن دسته از شاخه های حقوق خصوصی هستند که به دنبال انقلاب […]
می 26, 2021

ضمانت اجرای تخلف از شرایط تبدیل شرکت

ضمانت اجرای تخلف از شرایط تبدیل شرکت  برای تبدیل هر شرکت تجاری به ثبت شرکت تجاری دیگر شرایطی لازم است که بدون آن تبدیل امکان پذیر […]
می 26, 2021

شرایط تبدیل شرکت

شرایط تبدیل شرکت قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق. ت در مورد تبدیل ثبت شرکت تضامنی به شرکت سهامی به صورت کلی مقرر داشته است که […]
می 26, 2021

تبدیل شرکتهای تجاری

تبدیل شرکتهای تجاری  شرکتهای تجاری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها آثار و احکام مخصوص به خود دارند که نمونه بارز آن را در […]
می 26, 2021

انواع شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی ایران انواع شرکتهای تعاونی  در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ماده اول قانون فوق […]
می 26, 2021

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

مواردی که برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص لازم الاجرا می باشند که شرح زیر است: این امر تا 2سال گذشته قابل […]
می 26, 2021

اسامی شرکت های تجاری

برای انتخاب مناسب اسم شرکت بازرگانی برای شرکت خود باید در ابتدا اطلاعاتی درباره نام و اسم شرکت بدست بیاوریم. انتخاب نام زیبا برای شرکت های تجاری […]