ثبت شرکت


می 26, 2021

ویژگی شرکت سهامی عام

شرکتی است که با فروش سهام به مردم بخشی از سرمایه ی شرکت را تأمین میکنند. سهام این شرکتها در بورس اوراق بهادار خرید و فروش […]
می 26, 2021

ثبت شرکت مسئولیت محدود

برای نخستین بار در ایران پس از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وجهه قانونی گرفت که در ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ قبلا وارد نشده بود. پس از […]
می 26, 2021

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

با توجه به مطالبی که تاکنون شرح داده شد ، تجارت حیطه ی پهناوری دارد ،که از تحرک و فعالیت سرشار است و پر است از اتفاقات […]
می 26, 2021

شرایط ثبت شرکت

در جهت ساماندهی به امورات تجاری و یا تقسیم کردن سرمایه ای که از ترسیم سود و زیان بدست می آید باید به صورت رسمی شرکت […]
می 26, 2021

قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن قانون ثبت شرکت و قرارداد های ثبت شرکت […]
می 26, 2021

وظایف بازرسان شرکت تعاونی

بازرسان شرکت وظایف بازرسان شرکت های تعاونی طبق ماده ۴۰ قانون ثبت شرکت تعاون، مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسانی را برای مدت دو سال مالی انتخاب […]
می 26, 2021

ثبت شرکت تعاونی تولید و تعاونی توزیع

تعاونی های تولید ثبت شرکت تعاونی های تولید و شرکت تعاونی های توزیع تعاونی های تولید، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، […]
می 26, 2021

تعریف شرکتهای تعاونی

تعریف شرکتهای تعاونی  ) operative- ( Co تعریف شرکتهای تعاونی نوع دیگری از ثبت شرکت های تجاری که سرمایه و ضمانت و تعهد شرکا در آن تأثیر […]
می 26, 2021

انحلال شرکت مختلط سهامی

انحلال شرکت انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده ۱۸۱ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی، در موارد ذیل منحل می شود: الف) در مورد بندهای ۱، ۲، […]