لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

ثبت شرکت مسئولیت محدود


برای نخستین بار در ایران پس از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وجهه قانونی گرفت که در ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ قبلا وارد نشده بود. پس از اینکه این شرکت در حقوق ایران تصویب شد کاربرد زیادی داشته و قانون شکنی هایی صورت گرفته ولی با این حال قوانین آن تغییری نکرده است.

شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکتهای بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتا بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد

فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمنا برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

 تشکیل شرکت با مسئولیت محدود 

 •  برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

1. تنظیم شرکتنامه و امضای آن

 ۲. تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

 ٣. ثبت شرکت در ادراه ثبت شرکتها

 • در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

١. شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.

٢. در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکتهای سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود. به موجب ماده ۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آنها حقاستناد به این بطلان را ندارد.

 ٣. پس از طی مراحل فوق، شرکت باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و همانند شرکتهای سهامی، شرکت الزامأ باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتی نام آن نباید به صورتی باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکاء تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

 • به طور کلی در انتخاب نام شرکت رعایت دو نکته زیر ضروری است:
 1. - عبارت “با مسئولیت محدود باید در انتهای نام شرکت اضافه شود
 2.  - نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد.

تعریف سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

 آورده نقدی یا غیر نقدی هر شریک را در شرکتهای با مسئولیت محدود سهم الشرکه می نامند. در واقع سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، سهم الشرکه نامیده می شود. سهم الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود.
در ماده ۸۸ قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. این امر به این خاطر است که اگر شرکا سهم الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی قلمداد نمایند نه تنها شریکی که سهم الشرکه غیر نقدی او زیادتر از ارزش واقعی تقویم شده در مقابل ذی نفع مسئول است، بلکه معامله کنند گان با شرکت می توانند نسبت به تفاوت مطالبات خود در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت بدهی های آن را ندهد) به هر یک از شرکاء که بخواهند مراجعه نمایند و شرکا به موجب قانون در این خصوص در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

 خصوصیات سهم الشرکه

 ١. سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال با نام یا بی نام و غیره در آورد.
۲. سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل3/4سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ٣. انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی (ثبت در اداره ثبت شرکتها) صورت می گیرد، به خلاف شرکت سهامی که انتقال سهام بی نام با تحویل اوراق سهام و در سهام با نام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید.

 مجمع عمومی یا رأى شر کا

 در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ( ماده ۱۰۷ قانون تجارت( در شرکت با مسئولیت محدود تشریفات انعقاد مجمع و اینکه دعوت به چه صورت به عمل آید تا آثار قانونی داشته باشد دیده نمی شود، بلکه آرای شرکا دارای اعتبار است و هر گونه توافقی که شرکا بنمایند و یا در اساسنامه بدان تعهد نمایند معتبر است.

هیئت نظار

 در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که تعداد شرکا کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده، ولی هرگاه عده شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس در شرکت سهامی است) ضروری می باشد. تعداد هیئت نظار سه نفر نیا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن آ« است که تحقیق کند تا اطمینان حاصل شود که مقررات راجع به تأدیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی به عمل آمده یا خیر. اعضای هیئت نظار باید دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به دقت بررسی نموده و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی بدهند.

تعریف شرکت مسئولیت محدود

به شرکتی که به منظور فعالیت تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شود شرکت با مسئولیت محدود گفته میشود. در این شرکت شرکا فارغ از اینکه سرمایه بصورت سهام است یا نه با توجه به آورده ی خود در شرکت در برابر بدهی ها و تعهدات مسئولیت دارند.

به بیانی دیگر برعکسِ شرکت تضامنی سهامداران به میزان سرمایه آورده خود در برابر دیون شرکت مسئولیت بر عهده دارد و چنانچه سرمایه شرکت برای دادن بدهی کافی نباشد فقط از سرمایه آنها در شرکت صرف بدهی می شود و طلبکار نمیتواند خارج از آن از سرمایه شخصی سهامدار درخواست طلب کند.و نیازی به استفاده از اموال شخصی سهامدار نمی باشد .

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی تجاری می باشد و صرفا باید به امور تجاری بپردازد. (ماده 94 قانون تجارت)از این حیث، با شرکت سهامی عام فرق می کند. زیرا شرکت سهامی میتواند به امور غیر تجاری نیز بپردازد. (ماده 2 لایحه قانونی 1347)

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتهای سرمایه و اشخاص شباهت دارد و ویژگی ذکر شده تفاوت شرکت سهامی با شرکت های تجاری دیگر است.

نام شرکت با مسئولیت محدود

برای انتخاب اسم یا نام تجاری ( ثبت برند ) شرکت با مسئولیت محدود باید به موارد ذیل توجه کرد:

 1. واژه ی "با مسئولیت محدود"باید در اسم شرکت آورده شود در غیر این صورت شرکت تضامنی به حساب می آید و باید از قوانین آن پیروی کند.
 2. در انتخاب نام نباید اسم شرکا آورده شود در این صورت در برابر افراد ثالث به مثابه شریک ضامن در شرکت تضامنی می باشد.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مراحلی که برای تشکیل شرکت باید گذرانده شود به شرح زیر است :
 1. شرکتنامه تنظیم و امضاء شود .
 2. تمامی سرمایه شرکت فراهم و پرداخت شود.
 3. در اداره ثبت شرکتها شرکت به ثبت برسد.

شرایط لازم و اولیه جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود چیست؟

در شرکت باید دست کم ۲ نفر که سن قانونی داشته باشند عضو باشند. (18سال تمام)

اعضا باید سهامدارِ حتی شده یک سهم از شرکت باشند.

سرمایه شرکت باید دست کم صد هزار تومان باشد ( نیازی با واریز این وجه نمی باشد و فرمالیته می باشد )

نشانی و کد پستی حقیقی واقعی باید موجود باشد (میتوان نشانی واحد مسکونی ارائه داد)

شرکت مسئولیت محدود در چه فعالیت هایی مورد استفاده قرار میگیرد؟

تمامی فعالیتهای بازرگانی، مهندسی، صنعتی، فناوری اطلاعات و صنوف دیگر.

در کل فعالیت نامحدودی دارد.

شرکت با مسئولیت محدود چه معایب و محاسنی دارد؟

 • معایب شرکت با مسئولیت محدود :

بعضی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند.

معمولا نمی توان با این شرکت در مناقصات دولتی شرکت کرد.

 • محاسن شرکت با مسئولیت محدود :

تنها دو نفر عضو اصلی لازم است.

احتیاجی نیست که هر سال اعضا معرفی شوند و همچنین احتیاجی به تهیه صورتجلسه و تایید، ثبت آن نیست.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

اشتباهی میان درخواست کنندگان ثبت شرکت پیش می آید به این شکل که بخاطر وجود عبارت مسئولیت محدود از مسئولیت آن نسبت به دیگر شرکتها کاسته می شود در صورتی که مالیات آنها به یک شکل محاسبه می شود.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت های بازرگانی

منظور از ثبت شرکت های بازرگانی شرکت هایی می باشند که با هدف و موضوع بازرگانی و برای انجام امور بازرگانی مانند خرید و فروش ، توزیع ، واردات و صادرات و این گروه از فعالیت ها تاسیس می شوند. ارزان ثبت جهت ثبت شرکت بازرگانی مشاوره رایگان به شما ارائه می دهد.

هدف از ثبت شرکت تعاونی

هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین نیازمندی های مخصوص آن ها است. ارزان ثبت ثبت شرکت تعاونی به شکل تخصصی انجام می دهد

ثبت موسسه

ثبت موسسه در واقع همان ثبت موسسات غیر تجاری می باشد كه در راستای اهداف غیر تجاری مانند امور فرهنگی ، علمی ، ادبی و خیریه ها و غیره.... تاسیس می شوند. ارزان ثبت ثبت انواع موسسه را در اسرع وقت در سراسر ایران برای شما به انجام می رساند.

انواع شرکت اشخاص

شرکت های تجاری را از دیدگاهی می توان به دو دسته شرکتهای سرمایه و اشخاص تقسیم نمود . ارزان ثبت در این مقاله انواع شرکت اشخاص را معرفی می کند.

ثبت برند رستوران

ثبت برند رستوران با اخذ مجوزهای لازم طی 35 روز کاری توسط ارزان ثبت انجام می شود کخه در این مقاله شرایط و مدارک لازم برای ثبت برند رستوران ارائه شده است .

وجوه مدیریت برند

با اطلاع از وجوه مدیریت برند در این مقاله می کوشیم تا به شما کمک کنیم که پس از ثبت برند به راحتی نسبت به برندینگ و دوام برند خود راهکار مناسب اتخاذ کنید

ثبت نام در سامانه تغییرات شرکت ها

ثبت نام در سامانه تغییرات شرکت ها

درباره ما

ارزان ثبت با ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اداری به شکل رایگان با بهره گیری از وکلای مجرب و کارکشته در زمینه تقاضای شما تلاش دارد تا بهترین خدمات را جهت پاسخگویی به تقاضای شما عزیزان در اسرع وقت و با تعرفه ای مناسب ارائه دهد.

ثبت و انحلال شرکت تعاونی

در این مطلب توضیحات جامعی در خصوص مراحل و نحوه ثبت شرکت تعاونی و نیز مراحل و نحوه اخذ مجوز انحلال تعاونی توضیحات کاملی داده ایم جهت ثبت شرکت تعاونی ...

ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی

در میان انواع فعالیت هایی اقتصادی که افراد را مشتاق به ثبت شرکت و اصولا بقراری تعامل با شرکاء می نماید گرایش ساختمان سازی می باشد به همین دلیل ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی تقاضای بالایی دارد و ارزان ثبت نیز در این خصوص خدمات ارائه می دهد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟