لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

ثبت شرکت مسئولیت محدود


برای نخستین بار در ایران پس از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وجهه قانونی گرفت که در ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ قبلا وارد نشده بود. پس از اینکه این شرکت در حقوق ایران تصویب شد کاربرد زیادی داشته و قانون شرکنی هایی صورت گرفته ولی با این حال قوانین آن تغییری نکرده است.

شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکتهای بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتا بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد

فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمنا برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

 مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود 

 برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

 1.  تنظیم شرکتنامه و امضای آن.
 2.  تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت.
 3. ثبت شرکت در ادراه ثبت شرکتها

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

١. شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.

٢. در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکتهای سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود. به موجب ماده ۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آنها حقاستناد به این بطلان را ندارد.

 ٣. پس از طی مراحل فوق، شرکت باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و همانند شرکتهای سهامی، شرکت الزامأ باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتی نام آن نباید به صورتی باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکاء تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

به طور کلی در انتخاب نام شرکت رعایت دو نکته زیر ضروری است:

 1. - عبارت “با مسئولیت محدود باید در انتهای نام شرکت اضافه شود.
 2.  - نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد.

تعریف سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

 آورده نقدی یا غیر نقدی هر شریک را در شرکتهای با مسئولیت محدود سهم الشرکه می نامند. در واقع سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، سهم الشرکه نامیده می شود. سهم الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود.

در ماده ۸۸ قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. این امر به این خاطر است که اگر شرکا سهم الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی قلمداد نمایند نه تنها شریکی که سهم الشرکه غیر نقدی او زیادتر از ارزش واقعی تقویم شده در مقابل ذی نفع مسئول است، بلکه معامله کنند گان با شرکت می توانند نسبت به تفاوت مطالبات خود در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت بدهی های آن را ندهد) به هر یک از شرکاء که بخواهند مراجعه نمایند و شرکا به موجب قانون در این خصوص در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

 خصوصیات سهم الشرکه

 ١. سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال با نام یا بی نام و غیره در آورد.
۲. سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل3/4سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ٣. انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی (ثبت در اداره ثبت شرکتها) صورت می گیرد، به خلاف شرکت سهامی که انتقال سهام بی نام با تحویل اوراق سهام و در سهام با نام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید.

 مجمع عمومی یا رأى شر کا

 در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ( ماده ۱۰۷ قانون تجارت( در شرکت با مسئولیت محدود تشریفات انعقاد مجمع و اینکه دعوت به چه صورت به عمل آید تا آثار قانونی داشته باشد دیده نمی شود، بلکه آرای شرکا دارای اعتبار است و هر گونه توافقی که شرکا بنمایند و یا در اساسنامه بدان تعهد نمایند معتبر است.

هیئت نظار

 در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که تعداد شرکا کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده، ولی هرگاه عده شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس در شرکت سهامی است) ضروری می باشد. تعداد هیئت نظار سه نفر نیا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن آ« است که تحقیق کند تا اطمینان حاصل شود که مقررات راجع به تأدیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی به عمل آمده یا خیر. اعضای هیئت نظار باید دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به دقت بررسی نموده و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی بدهند.

تعریف شرکت مسئولیت محدود

به شرکتی که به منظور فعالیت تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شود شرکت با مسئولیت محدود گفته میشود. در این شرکت شرکا فارغ از اینکه سرمایه بصورت سهام است یا نه با توجه به آورده ی خود در شرکت در برابر بدهی ها و تعهدات مسئولیت دارند.

به بیانی دیگر برعکسِ شرکت تضامنی سهامداران به میزان سرمایه آورده خود در برابر دیون شرکت مسئولیت بر عهده دارد و چنانچه سرمایه شرکت برای دادن بدهی کافی نباشد فقط از سرمایه آنها در شرکت صرف بدهی می شود و طلبکار نمیتواند خارج از آن از سرمایه شخصی سهامدار درخواست طلب کند.و نیازی به استفاده از اموال شخصی سهامدار نمی باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو فتوکپی از شرکتنامه تکميل شده.
 2. دو فتوکپی از تقاضانامه تکميل شده.
 3. دو فتوکپی از اساسنامه تکميل شده.
 4.  فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي کامل شود و فيش واريزي کامل شود.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 6. رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر می باشند.
 7.  اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل.
 8. دو فتوکپی صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. دو فتوکپی از صورتجلسه هيأت مديره.
 10. اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت می گیرد.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی تجاری می باشد و صرفا باید به امور تجاری بپردازد. (ماده 94 قانون تجارت)از این حیث، با شرکت سهامی عام فرق می کند. زیرا شرکت سهامی میتواند به امور غیر تجاری نیز بپردازد. (ماده 2 لایحه قانونی 1347)

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتهای سرمایه و اشخاص شباهت دارد و ویژگی ذکر شده تفاوت شرکت سهامی با شرکت های تجاری دیگر است.

نام شرکت با مسئولیت محدود

برای انتخاب اسم یا نام تجاری ( ثبت برند ) شرکت با مسئولیت محدود باید به موارد ذیل توجه کرد:

 1. واژه ی "با مسئولیت محدود"باید در اسم شرکت آورده شود در غیر این صورت شرکت تضامنی به حساب می آید و باید از قوانین آن پیروی کند.
 2. در انتخاب نام نباید اسم شرکا آورده شود در این صورت در برابر افراد ثالث به مثابه شریک ضامن در شرکت تضامنی می باشد.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مراحلی که برای تشکیل شرکت باید گذرانده شود به شرح زیر است :
 1. شرکتنامه تنظیم و امضاء شود .
 2. تمامی سرمایه شرکت فراهم و پرداخت شود.
 3. در اداره ثبت شرکتها شرکت به ثبت برسد.

شرایط لازم و اولیه جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود چیست؟

در شرکت باید دست کم ۲ نفر که سن قانونی داشته باشند عضو باشند. (18سال تمام)

اعضا باید سهامدارِ حتی شده یک سهم از شرکت باشند.

سرمایه شرکت باید دست کم صد هزار تومان باشد ( نیازی با واریز این وجه نمی باشد و فرمالیته می باشد )

نشانی و کد پستی حقیقی واقعی باید موجود باشد (میتوان نشانی واحد مسکونی ارائه داد)

شرکت مسئولیت محدود در چه فعالیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

تمامی فعالیتهای بازرگانی، مهندسی، صنعتی، فناوری اطلاعات و صنوف دیگر.

در کل فعالیت نامحدودی دارد.

شرکت با مسئولیت محدود چه معایب و محاسنی دارد؟

معایب شرکت با مسئولیت محدود 

بعضی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند.

معمولا نمی توان با این شرکت در مناقصات دولتی شرکت کرد.

محاسن شرکت با مسئولیت محدود

تنها دو نفر عضو اصلی لازم است.

احتیاجی نیست که هر سال اعضا معرفی شوند و همچنین احتیاجی به تهیه صورتجلسه و تایید، ثبت آن نیست.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

اشتباهی میان درخواست کنندگان ثبت شرکت پیش می آید به این شکل که بخاطر وجود عبارت مسئولیت محدود از مسئولیت آن نسبت به دیگر شرکتها کاسته می شود در صورتی که مالیات آنها به یک شکل محاسبه می شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://arzansabt.com

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ) مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری - ثبت طرح صنعتی -   ثبت اختراع  ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح و خدمات حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

شرایط تبدیل شرکت

شرایط تبدیل شرکت - قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق. ت در مورد تبدیل ثبت شرکت تضامنی به شرکت سهامی به صورت کلی مقرر داشته است که رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است. با توجه به اینکه منظور از مقررات راجعه به شرکت سهامی در ماده مزبور، عبارت از مقررات مربوط به شرکت سهامی مذکور در مواد ۲۱ تا ۹۴ ق.ت

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری قراردادهایی را برای اموری مانند عمران و ساختمان سازی ، نصب تجهیزات و تاسیسات شهری یا ساختمانی ، فضای سبز شهری یا پروژه های کشاورزی و.... منعقد می کند. ارزان ثبت ثبت ارزان شرکت پیمانکاری را برای شما به انجام می رساند.

مراحل ثبت شرکت دانش بنیان

نخستین مرحله به منظور به ثبت رساندن شرکت دانش بنیان، ثبت نمودن شرکت یا اداره حقوقی خصوصی و یا تعاونی می باشد. سپس می توان در سامانه ثبت اقدامات لازم را انجام داد در این مقاله به مراحل و توضیحات بیشتر پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

وظایف مجمع عمومی عادی

در این مقاله به مطالبی در مورد وظایف مجمع عمومی عادی پرداخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

تفاوت بین شرکت و موسسه

شرکتهای تجاری بر اساس امور فعالیتهای تجاری تشکیل می شوند و اما موسسات به فعالیتهای غیر تجاری می پردازند در این مقاله به تفاوتهای هر یک پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

ضمانت اجرای تخلف از شرایط تبدیل شرکت

ضمانت اجرای تخلف از شرایط تبدیل - برای تبدیل هر شرکت تجاری به شرکت تجاری دیگر شرایطی لازم است که بدون آن تبدیل امکان پذیر نمی باشد مانند اینکه شرکت سهامی خاص برای اینکه بتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سرمایه خود را به میزان حداقل سرمایه مقرر برای شرکتهای سهامی عام افزایش داده

راهنمای گام به گام انتخاب نام شرکت

راهنمایی گام به گام انتخاب نام شرکت -نام شرکت یکی از مهمترین شاخصه های شرکت و ثبت شرکت است و اولین قدم در تاسیس شرکت هم تعیین اسم شرکت است.نام شرکت مشخصه شناسایی آن است و در تبلیغات شرکت هم استفاده می شود

چرا ثبت شرکت ؟

در خصوص  اینکه چرا ثبت شرکت ؟ باید گفت که برای به رسمیت شناختن هر شرکتی و اینکه شخصیت حقوقی برآن نام نهاده شود شرکت ثبت می کنیم تا از مزایای مطرح شده برای اشخاص حقوقی بهره مند شویم .

ثبت شرکت مواد غذایی

با ثبت نمودن شرکت مواد غذایی می توانید به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز کنید. برای شروع فعالیت در حوزه های مواد غذایی بایستی جواز بهداشت از موسسه ی مربوط و پروانه لازم از نهاد غذا و دارو دریافت گردد.

ثبت انواع شرکت خارجی در ایران

ثبت شرکت خارجی و فعالیت آن بر اساس بند فوق در صورتی بلامانع است که حداکثر 49 % از سهم شرکت متعلق به افراد خارجی باشد و این شرکت در کشور تابع خود نیز قانونا " به ثبت رسیده باشد. ارزان ثبت ثبت انواع شرکت خارجی را در ایران برایتان به انجام می رساند.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟