روابط عمومی

تلفن شعبه کرج: 33193 – 026 

تلفن شعبه تهران : 156 55 266 – 021

پشتیبانی و فروش

آدرس کرج : میدان آزادگان به سمت میدان طالقانی، بلوار طالقانی شمالی برج سایه طبقه 7 (مجتمع ثبتی پایش)