قوانین ثبت شرکت بازرگانی

ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا در مورد ثبت شرکت های بازرگانی به [...]

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه پیمانکاری (گرید) و یا رتبه بندی شرکت ها دارای تعریف و شرایط مخصوصی [...]

راهنمای تخصصی دریافت پروانه جهاد کشاورزی

برای اقدام به فعالیت کشاورزی و باغداری نیازمند اخذ جواز از جهاد کشاورزی دارید. در [...]

شرایط اخذ جواز کسب در سال 1402

فعالیت ها و بنگاه های کوچک اقتصادی که تحت عنوان صنف فعالیت دارند ملزم به [...]

جواز کسب در کرج فوری

داشتن جواز کسب در کرج برای کلیه کسب و کار های صنفی الزامی است و [...]

معرفی و اهمیت اظهارنامه مالیاتی 1401 در سال 1402

اظهارنامه مالیاتی برای هر شخص حقیقی و حقوقی الزامی است. هر واحد تجاری که فعالیتی [...]

راهنمای تنظیم صورتجلسه شرکت ها

به صورت کلی تمامی تصمیماتی که در شرکت ها انجام می شود و در ادامه [...]

پیشنهاد انتخاب اسم شرکت – انتخاب اسم سه سیلابی

مجتمع ثبتی ارزان ثبت در مقاله ای که در ذیل برای شما آورده است تلاش [...]

اخذ اظهارنامه موسسات غیرتجاری فوری

در یکی از ماده های قانون تجارت عنوان شد است که اظهارنامه موسسات غیرتجاری الزامأ [...]