تفاوت وظایف هیات مدیره و مدیر عامل

هیات مدیره و مدیر عامل
برای تعیین وظایف هیات مدیره و مدیر عامل تنها کافی است تفاوت ان ها را بدانید و بدین ترتیب از نوع وظیفه و اختیار آن ها اطلاع پیدا کنید. یک نظام موفق و تاثیرگذار حاکمیت شرکتی به منظور اعضای هیئت مدیره و مدیران طرحی را به وجود می آورد که به منظور وظیفه های خود مطلع باشند و به آن ها احترام بگذارند. در این متن به تفاوت وظایف هر دو سمت می پردازیم . با ما همراه باشید.

تفاوت وظایف هیات مدیره و مدیر عامل

 • یک شرکت تحت سرپرستی و رهبری اعضای هیات مدیره خودش اداره می‌ گردد، بعد از آن سرپرستی و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد به منظور مدیریت و سازمان‌دهی کارهای روزانه شرکت منتقل می گردد. به همین ترتیب هیات مدیره به نمایندگی از جانب سهامداران شرکت، کار سرپرستی و کنترل را انجام می‌دهند.
 • مهم‌ترین عملکرد هیات مدیره تصمیم‌گیری به منظور انتخاب و ارزیابی و بررسی مدیر عاملی  می باشد که دربردارنده شرایط لازم و شایسته باشد و از لحاظ اخلاقی مورد تایید وتصدیق اعضا باشد. هم چنین به وسیله هیات مدیره تیم مدیران ارشد تعیین می شوند و مورد تایید و تصدیق واقع می گردند.
 • مدیران مجموعه‌ای از تجربه ، دانش، داوری و قضاوت را به منظور شرکت همراه با خود می برند ، به همین ترتیب نبایستی فقط علاقه های خاص سهامداران را در کارهای شرکت مدنظر قرار دهند.
 • در رفتار مدیران کاردان همیشه شک و تردید‌های سازنده وجود دارد، آنان  با قطغیت  پرسش‌های موثری را مطرح می نمایند ، کارها را با دقت بررسی می نمایند و در رابطه با  فعالیت‌هایی که صورت می پذیرد سوال می‌کنند وخو.استان این می باشند که  اطلاعات درست و کامل و پاسخ‌های صادقانه دریافت نمایند، مدیران کاردان همیشه تلاش‌های خود را در یک امتداد یکپارچه می‌سازند و ضمانت  خود را نسبت به شرکت، برنامه و ایده های کسب و کار و هم چنین ارزش‌های بلند مدت سهامداران هویدا می نمایند.
 •  جهت سرپرستی بر راندمان شرکت، هیات مدیره خود را صاحب حق  می‌داند که روی نظر،بیانیه ‌ها و باورهای مدیران اجرایی، پیشنهاداتی که به وسیله نماینده قانونی شرکت مطرح می‌شوند، نظر حسابداران و دیگر اشخاص متخصص شرکت تکیه نمایند. هیات مدیره می بایست پرسش‌هایی را مطرح نماید و پاسخ‌هایی را  در رابطه با ‌این که مدیران چگونه طرح ها و برنامه ‌های شرکت را اداره می‌ نمایند دریافت نمایند تا بدین وسیله علاوه بر بیانیه ‌هایی که به هیات مدیره ارائه می‌گردد از پیشنهادها و چگونگی  تصمیم گیری مدیران هم  مطلع شوند. هم چنین درهر زمانی که هیات مدیره و انجمن آن ها لازم بدانند قادر می باشند  از مشاوران خود مختارهم کمک بگیرند.
 • اعضای هیات مدیره  هم با برعهده داشتن نقش سرپرستی  خود به سهامداران و دیگر موسسان شرکت‌ این امکان را می‌دهند که از مدیران شرکت انتظار داشته باشند که سخت‌کوشانه و با قدرت بر روی کارها و فعالیت‌های متداول و رایج شرکت نظارت و سرپرستی داشته باشند. اما آن ها نبایستی انتظار داشته باشند که اعضای هیات مدیره با انجام دادن همان اموری که مدیر عامل و تیم مدیران ارشد انجام می‌دهند تراز مدیریت و اداره  و سرپرستی کسب و کار شرکت را کوچک و بی‌ارزش بشمارند.

نقش سرپرستی هیات مدیره علاوه بر انتخاب و سرپرستی بر کار مدیر عامل شرکت، خیال گسترده ای از مسئولیت‌ها را در برمی گیرد که از جمله ‌این مسئولیت‌ها می‌توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

 • برنامه‌ریزی به منظور رشد و گسترش مدیریت و جانشینی.
 • استنباط، مرور و سرپرستی بر اجرایی شدن راهبردها و برنامه‌های شرکت.
 • استنباط و تایید و تصدیق عملکرد برنامه‌های سالانه و بودجه ‌این برنامه‌ها.
 • تمرکز بر روی صداقت و شفافیت صورت‌ها و بیانیه های مالی شرکت.
 • مشورت با مدیران در خصوص مسئله های مهمی‌که در حال حاضر شرکت با آن روبرو شده است. هیات مدیره قادر می باشد تجربه ها و نظرهای گوناگون و پهناوری را در اختیار مدیران قرار دهد.
 • بررسی و ارزیابی و تصدیق راندمان های با اهمیت و مهم شرکت.
 • کاندید نمودن مدیران و اعضای انجمن ‌ها و  سرپرستی بر حاکمیت شرکتی موثر.
 • سرپرستی بر تبعیت  از قانون و مسئله های اخلاقی.
هیات مدیره و مدیر عامل
تفاوت هیات مدیره و مدیر عامل

نقش و وظایف مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی

راه و روش های مدیریتی مدیر عامل و چیرگی ها رهبری و سپرستی او می‌تواند مقام کلی شرکت را معین نموده و به این ترتیب پیروزی  یا شکست شرکت را در نهایت معین نماید .

مدیر عامل فرد پایه و اساس شرکت می باشد که پیروزی طرح و برنامه ها وراهبرد های شرکت را برای تعیین جهت‌گیری‌های کلی سازمان مدیریت نموده و منبع های در دسترس را در راستای عملیاتی و اجرایی نمودن ماموریت‌ها، چشم‌اندازها و هدف ها  راهنمایی می نماید.

میانجی بین بازار، تجزیه و تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و رسانه با مدیر مالی شرکت  مدیرعامل می باشد. مدیر مالی با همراهی و همیاری مدیر عامل تلاش و کوشش می نماید  تا در نتیجه های مالی و عملیاتی که به منظور شرکت چاپ و منتشر می شوند همکاری نماید.

مدیر عامل بیشترین چیرگی ها و مهارت های  نرم را استعمال می نمایند. از این رو دیگر مدیران اجرایی بایستی راه و روش ‌های مدیریتی و چیرگی ‌های سرپرستی خود را با راه و روش ‌ها و چیرگی ‌های رهبری مدیر عامل هماهنگ نمایند  تا بدین نحو از سازگاری اهداف در شرکت اطمینان حاصل نمایند. نقش‌ها و مسوولیت‌های مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد به تشریح ذیل می باشد:

اداره شرکت بر عهده کیست

عهده دار و سرپرست  فعالیت‌ها و کسب و کار روزانه شرکت  مدیر عامل و مدیر ارشد می باشند . برپایه استنباط و فهم ‌این که شرکت  چگونه فعالیت می نماید و به وسیله ‌این فعالیت‌ها  چگونه درآمد خود را به دست می آورد آن ها هدف های  راهبردی شرکت را به همراه بیانیه ‌های سالانه برنامه‌ها و بودجه شرکت که به وسیله هیات مدیره بررسی و ارزیابی و مورد تایید و تصدیق واقع شده اند هماهنگ می‌ نماید.

برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت وظیفه کیست

به طور معمول نقش اصلی به منظور سرپرستی و رهبری در برنامه‌ریزی راهبردی شرکت را مدیر عامل و مدیر ارشد  برعهده دارند. آن ها برنامه‌های کاربردی  را تعریف نموده و به منظور اجرایی نمودن آن ها، مبادراتی را انجام می دهند که به تشریح ذیل می باشد:

 1. بودجه و برنامه سالانه راندمان شرکت را تنظیم می نمایند.
 2. مدیران شایسته را انتخاب می نمایند و بنیادی تاثیرگذار به منظورموسسه راه اندازی و تاسیس می نمایند.
 3. خطرهای احتمالی مدیریتی را تشخیص می دهند.
 4. شفافیت و افشا در تدوین گزارش‌های مالی.

مدیر ارشد عهده دار این می باشد که تمامی قاعده ها و بیانیه ‌های مالی شرکت را هماهنگ نماید ، هم چنین مدیرارشد بایستی  یک زمان بندی درست و دقیق جهت ارائه بیانیه های مالی شرکت مشخص نماید.

مسئول انجام فعالیت‌های شرکت بر پایه مقررات و قوانین اخلاقی  مدیرعامل و مدیر ارشد هستند. آن ها نبایستی منفعت های شخصی خود را نسبت به منفعت های شرکت و سهامداران آن در تقدم  قرار دهند.

مدیر ارشد ضمن جلسه هیئت مدیره نبایستی از مشغله های کاری خودش صحبتی به میان بیاورد بلکه بایستی در رابطه با نتیجه هایی که به دست آمده است به اشخاص حاضر در آن جلسه توضیح بدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با کارشناسان مجرب ارزان ثبت تماس بگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :