نام شرکت

نام شرکت

نام شرکت یکی از مهمترین شاخصه های شرکت و ثبت شرکت است و اولین قدم در تاسیس شرکت هم تعیین اسم شرکت است.نام شرکت مشخصه شناسایی آن است و در تبلیغات شرکت هم استفاده می شود لذا باید با دقت هرچه تمامتر انتخاب اسم شرکت صورت پذیرد دقت کنید که پیش از انتخاب اسم شرکت اسم مورد نظر را در سایت ilenc.ir. چک کنید تا مطمئن شوید که پیش از این برای کسی به ثبت نرسیده است . ارزان ثبت در خصوص انتخاب نام شرکت و تعیین اسم شرکت مشاور شما می باشد.   نام شرکت نام شرکت

نکات مهم در انتخاب نام شرکت و مراحل آن

1-ارتباط نام شرکت با فعالیت شما یا معنای متناسب 2-عدم استفاده از آن نام در بازار کار شما توسط رقبا 3-عدم سابقه ثبتی 4-رعایت قوانین انتخاب نام شرکت که در ذیل به آن می پردازیم . در خصوص موردهای 3- 1 باید بدانید که : اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای تسهیل فرایند ثبتی و همچنین ارتقاء شروع فضای کسب و کار در زمان ثبت شرکت تجاری اقدام به راه اندازی بانک جامع تعیین نام و دسترسی آزاد و رایگان برای جستجوی نام مورد درخواست نموده است و در همین راستا متقاضی می تواند قبل از درخواست ثبت شرکت نسبت به جستجوی نام درخواستی اقدام نماید و ازطریق دسترسی در گام دوم سامانه پذیرش ثبت تاسیس شرکتها http;//irsherkat.ssaa.ir و همچنین جستجوی نام درخواستی از سایت پورتال شناسه اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir اقدام نمایند وبرای جستجوی نام هیچ هزینه ای اخذ نمی گردد. لذا متقاضی می تواند چندین نام به رایگان انتخاب نماید وپس از تایید نام، در زمان ثبت شرکت در مرحله انتهایی صرفا هزینه نام تایید شده پرداخت می گردد و در مورد آیتم 4 یعنی قوانین انتخاب نام شرکت باید گفت : نام شرکت بايد حداقل سه سيلاب يا سه اسم خاص داشته باشد و داراي مستند معنايي در فرهنگهاي معتبر زبان فارسي باشد . پس گاها" ممکن است نامي ريشه قوميتي داشته باشد و نام ايراني باشد اما لزوما" فارسي نباشد و در نتيجه قابل ثبت نيز نباشد. راهنماي انتخاب نام شرکت به ما مي گويد که اسم شرکت بايد فارسي باشد و نه ايراني . از قوانين ديگر مربوط به انتخاب نام شرکت اين است که اسم مناطق را نمي توانيم استفاده کنيم مگر در شرايطي که شرکت هم به آدرسي در همان منطقه به ثبت برسد . همچنين بايد گفت که استفاده از واژه ايران يا واژه هايي مانند « ملي ، ميهني ، ايراني » در اسم شرکت امکانپذير نيست و قوانين تجارت ما را از انتخاب چنين کلماتي در اسم شرکت منع مي کند. لازم به تکرار است که کلمات استفاده شده در اسم شرکت نبايد کلمه عام باشند مثل کلماتي که به شغل اشاره دارند ( تجاري ، مهندسي ، بازرگاني و...) و بايد از اسم خاص که مالکيتش را مي توان به يک نفريا يک شخصيت حقوقي منسوب کرد ، استفاده نمود. در آخر باید بدانید که عین یا مشابه اسمی که برای شرکت انتخاب می کنید نباید پیش از این برای شرکت دیگری به ثبت رسیده باشد. ارزان ثبت ثبت سریع و آسان برای نام شرکت شما و تعیین اسم شرکت.    
  • ثبت انواع شرکت های تجاری
  • ثبت شرکت های تخصصی
  • برند و مالکیت معنوی
  • تغییرات شرکت

مشتریان ما