لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

تشریفات ثبتی مربوط به انحلال و تصفيه شرکت ها


تشریفات ثبتی مربوط به انحلال و تصفيه شر کت

تشریفات مربوط به انحلال شرکت ها

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرين مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است (ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت). انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است (ماده ۲۱۰ ال.ا.ق.ت)

طریقه اعلام ختم تصفیه هم به این نحو است که باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماده از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد (ماده 225 ل.ا.ق.ت). پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه دولت منتقل خواهد شد (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت(.
مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند پس از ختم تصفیه صورتجلسه ختم تصفیه را طرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها ارایه دهند. اداره ثبت شرکت ها نیز مراتب ختم تصفیه را برای آگهی به روزنامه رسمی می فرستد. مطابق ماده ۲۲۹ ل.ا.ق.ت: «دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد ». عمل نکردن مدیر یا مدیران تصفیه به تکالیف ثبتی مربوط به دوره تصفیه و انحلال شرکت ضمانت اجرای کیفری در پی دارد.

اگر امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذينفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفيه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد (بند ۲ ماده ۲۳۱ ل.ا.ق.ت).
در حقوق فرانسه انحلال شرکت هر سبب و موجبی که داشته باشد، غیر قابل رجوع است و بلافاصله در رابطه بین طرفین آثار خود را بر جای خواهد گذاشت، اما در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد مگر بعد از این که در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها ثبت و آگهی شود (ماده ۲-۲۳۷ قانون تجارت). اشخاص ثالث باید بلافاصله و به گونه ای صحیح از انحلال شرکت مطلع شوند، زیرا با توجه به این که نمایندگان شرکت جای خود را به مدیران تصفیه داده اند و بقای شخصیت حقوقی شرکت هم صرفا برای امور مربوط به تصفیه است، این امر ممکن است برای آنان آثار مهمی در پی داشته باشد. تشریفات ثبتی مربوط به آگهی انحلال شرکت دو دسته است: از طرفی باید مراتب اعلام انحلال شرکت و اسامی مدیران تصفیه در روزنامه رسمی آگهی شود (ماده۲۳۷ - ۳ قانون تجارت و ماده ۲-۲۳۷ دستورالعمل).
همچنین صورتجلسه مربوط به انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه باید به دفتر دادگاه داده شود و مراتب انحلال در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها به ثبت رسد. مدیر دفتر دادگاه باید مراتب مذکور را برای انتشار در «خبرنامه رسمی آگهی های مدنی و تجاری» از طرف دیگر، به دنبال نام شرکت باید در تمام مکاتبات، فاکتورها، آگهی ها و .... عبارت شرکت در حال تصفيه»؟ قید گردد تا اشخاص ثالث به راحتی از این امر مطلع شوند.

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ختم تصفیه مراتب را به دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها اعلام دارند و همانند مرحله انحلال شرکت این امر باید ثبت و آگهی شود. پس از اعلام رسمی پایان ختم تصفیه شخصیت حقوقی شرکت زایل می شود و مدت مأموریت مدیران تصفیه به پایان می رسد. چنانچه پس از ختم تصفيه طلب یکی از طلبکاران پرداخت نشده باشد یا دعوایی که طرف آن شرکت در حال تصفیه باشد به پایان نرسیده باشد، رویه قضایی فرانسه حاکی از آن است که در این موارد تا زمانی که حقوق و تکالیف مربوط به شرکت تصفیه نشده باشد، شخصیت حقوقی شرکت باقی می ماند و ذینفع باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای تعیین نماینده موردی» نماید.
در پایان لازم به ذکر است که به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی کشور: انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد، مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد».

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://arzansabt.com

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ) مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری - ثبت طرح صنعتی -   ثبت اختراع  ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح و خدمات حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

فرآیند ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

فرآیند ثبت انحلال شرکت سهامی خاص - شرکتهای سهامی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند می توانند بعد از ثبت در صورت عدم فعالیت اقدام به انحلال شرکت سهامی خاص نمایند

تفاوت وظایف هیات مدیره و مدیر عامل

یک نظام موفق و تاثیرگذار حاکمیت شرکتی به منظور اعضای هیئت مدیره و مدیران طرحی را به وجود میآورد که به منظور وظیفه های خود مطلغ باشند و به آن ها احترام بگذارند.

مجامع عمومی در شرکتهای سهامی

مجامع عمومی در شرکتهای سهامی -مجامع عمومی در شرکتهای سهامی در واقع شبیه به «قوه مقننه» می باشد که ترکیبی از کلیه اعضاء شرکت می باشد. ماده ۷۳ لایحه اصلاحی انواع مجامع عمومی را به شرح زیر بر شمرده است: 1- مجمع عمومی مؤسس۲- مجمع عمومی عادی 3- مجمع عمومی فوق العاده

انحلال شرکت تعاونی

انحلال شرکت تعاونی - هر شرکت تعاونی بعداز ثبت بر اساس دلایلی می تواند منحل شود ، به طور کلی انحلال شرکت تعاونی باید بر اساس قوانین شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد در این مقاله به مطالعه بیشتر این مورد بپردازید .

تشریفات ثبتی مربوط به انحلال و تصفيه شرکت ها

تشریفات ثبتی مربوط به انحلال و تصفيه شرکت - تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت - شرکت زمانی می تواند تغییراتی در اساسنامه بوجود آورد که ابتدا به ثبت رسیده باشد در این مقاله به توضیحات بیشتر در مورد ثبت تغییرات شرکت پرداخته می شود .

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت -به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند. تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق ارسال مدارک از طریق پست

تغییر شماره ثبت با شناسه ملی شرکت

تغییر شماره ثبت با شناسه ملی شرکت - امکان تغییر شماره ثبت یا شناسه ملی شرکت ها وجود ندارد، مگر این که به اشتباه به دو شرکت شماره واحدی اختصاص یافته باشد که در این صورت به نظر می رسد، شماره متعلق به شرکتی است که تاریخ ثبت آن قبل از تاریخ ثبت شرکت دیگر است و لازم است برای شرکت با تاریخ ثبت مؤخر شماره

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟