برند پوشاک شاید یکی از دم دست ترین مثال ها برای ثبت برند است اما با وجود این دم دست بودن شرایط قانونی خاص خود را دارد که در این مقاله برای شما باز می کنیم ..

ثبت برند پوشاک

برند پوشاک شاید یکی از دم دست ترین مثال ها برای ثبت برند است زیرا بسیاری از ما این جمله را شنیده ایم که « فلانی لباسهایش برند است » و یا  «اوهمیشه لباس مارک می خرد » همین مارک لباس در حقیقت برای درج روی لباس باید ثبت برند شود . برای ثبت برند البته باید مجوز داشت و نباید برندی که تولیدکننده لباس دیگری آن برند را دارد برای خود در نظر بگیرید و البته که  به شما اجازه ثبت آن را هم نمی دهند. یعنی بعد از ثبت یک برند در طبقه پوشاک تا ده سال عین یا شبیه آن توسط تولید کننده پوشاک دیگری قابل استفاده نمی باشد و این همان حق استفاده انحصاری از برند پس از ثبت برند پوشاک است .

ثبت برند پوشاک

مراحل ثبت برند پوشاک

1- اخذ جواز کسب از اتحادیه و یا جواز تاسیس برای تولید کنندگان

2- استعلام برند از لحاظ غیر تکراری بودن آن

3- ثبت اظهار نامه و ورود مشخصات مالک و برند و محصول یا محصولان مورد نظر و طبقات آنها نکته : جهت ثبت برند 45 طبقه شغلی از سوی اداره مالکیت برای مشاغل مختلف در نظر گرفته است.

4- تاییدیه اظهارنامه و یا رد آن و تلاش برای اصلاح اظهارنامه

5- ارسال مدارک لازم

6- تایید مدارک یا رد آنها و تلاش برای اصلاح مدارک

7- تایید و درخواست آگهی در روزنامه رسمی

8- روزنامه رسمی نوبت دوم

9- اخذ گواهی ثبت برند

مدارک لازم برا ی ثبت برند پوشاک

به طور کلی این مدارک برای انواع ثبت برند لازم می باشد : جواز کسب یا هر نوع مجوز مدارک شناسایی مالک حقیقی یا مدارک ثبتی مالک حقوقی به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل شخص حقوقی نمونه ای از برند نکته : ثبت برند پوشاک را می توان بخ شکل اسم تجار ی مثل " هاکوپیان " ، " گراد " که برند کت و شلوار هستند انجام داد و یا مانند لباس ورزشی برای آنها برند تصویری یا لوگو یا آرم طراحی نمود مانند " نایک " یا برند " آدیداس" اما در هر صورت هر یک از اینها طی فرایند گفته شده و به شکل ثبت برند قانونی می وشند و رسمیت پیدا می کنند چه تصوصری باشند و چه به شکل کلمه و نام تجاری . مدت زمان ثبت برند پوشاک به طور کلی مراحل یک تا سه ثبت برند که پیشتر به آنها شاره شده 35 الی 40 روز کاری زمان می برد و بابت مابقی مراحل هم باید  اید زمانی را در نظر گرفت مثلا طبق قانون بین مرحله اول و دوم  چاپ آگهی رسمی قانونا گ باید یک ماه فاصله باشد .