جهت ثبت  و راه اندازی تولیدی پوشاک باید مواردی را حتما " مد نظر قراردهید : مثلا" از خود بپرسید که چرا می خواهید تولیدی پوشاک راه اندازی کنید ؟

ثبت شرکت تولیدی پوشاک

یکی از انواع شرکت های پر طرفدار برای ثبت شرکت ، ثبت شرکت تولیدی پوشاک است . جهت ثبت و راه اندازی تولیدی پوشاک باید مواردی را حتما " مد نظر قراردهید : مثلا" از خود بپرسید که چرا می خواهید تولیدی پوشاک راه اندازی کنید ؟ اگر هدف از این کار برای شما کسب درآمد است باید بگوییم بهتر است به سراغ این کار نروید چرا که ثبت شرکت تولیدی پوشاک صرفا" با هدف کسب درآمد ممکن است آنچنان که باید شما را به موفقیت نرساند . توليد پوشاک داراي فراز و نشيب هاي زیادی بوده و لازمه ي آن صبر و شکیبایی مي باشد و بيش از هر چيزي به علاقه و حوصله نياز دارد. پيشنهاد مي کنيم در اول کار حتي به فکر ضرر دادن هم باشيد و خود را براي مقابله با مشکلات احتمالی آماده کنيد.جهت ثبت و راه اندازی تولیدی پوشاک باید مواردی را حتما " مد نظر قراردهید مثلا" از خود بپرسید که چرا می خواهید تولیدی پوشاک راه اندازی کنید ؟ اگر هدف از این کار برای شما کسب درآمد است باید بگوییم بهتر است به سراغ این کار نروید چرا که ثبت شرکت تولیدی پوشاک صرفا" با هدف کسب درآمد ممکن است آنچنان که باید شما را به موفقیت نرساند . توليد پوشاک داراي فراز و نشيب هاي زیادی بوده و لازمه ي آن صبر و شکیبایی مي باشد و بيش از هر چيزي به علاقه و حوصله نياز دارد. پيشنهاد مي کنيم در اول کار حتي به فکر ضرر دادن هم باشيد و خود را براي مقابله با مشکلات احتمالی آماده کنيد. ثبت شرکت تولیدی پوشاک ثبت شرکت تولیدی پوشاک

مراحل ثبت شرکت تولیدی پوشاک

مراحل راه اندازي و ثبت شرکت توليدی پوشاک به طور خلاصه عبارتست از: تهيه مکان ، دستگاه و لوازم مناسب اخذ جواز کسب از اتحاديه ،جذب نيرو ،الگو ، برش و نمونه گيري ، تهيه مواد اوليه ، بازاريابي که در این میان اخذ جواز کسب اتحادیه دارای ابعاد ثبتی حقوقی است که در ذیل به آن می پردازیم .

اخذ جواز کسب یا پروانه بهره برداري جهت تولیدی پوشاک

درصورتي که اشخاص حقوقي قصد داشته باشند در يک واحد توليدي و يا کارگاهي شروع به فعاليت نمايند از نيروهاي انساني و دستگاهاي پيچيده استفاده نمايند مي بايست پروانه بهره برداري اخذ نمايند. براي اخذ اين پروانه داشتن تجربه و تحصيلات مرتبط با فعاليت ضروري مي باشد اعتبار اين پروانه براي مدت 2 سال مي باشد و تمديد آن با تاييد کارشناس امکان پذير مي باشد. مراحل صدور پروانه توليد : دريافت پرسشنامه از معاونت صنايع دستي و تکمیل فرم تقاضای جوازبازديد از محل کارگاه توسط کارشناس اداره صنايع پس از تاييد کارشناس صدور مجوزبا صادر شدن مجوز اخذ پروانه توليد از معاونت صنايع دستي شرايط تمديد پروانه توليد: براي انجام اين امر مي بايست تقاضانامه کتبي توسط شخص تکميل گردد و به سازمان مربوطه ارجاع شود با ارجاع درخواست کارشناس براي بازديد از محل مراجعه مي کند و در صورت تاييد تمديد پروانه صورت مي گيرد. شرايط اخذ پروانه توليد کارگاهي: مطالعه قانون و داشتن تمامي شرايط مندرج در آندارا بودن محوطه کارگاهي که آماده بهره برداري باشد با سند مالکيت يا استيجاري داشتن اقامت دائم در شهر محل کارگاه مدارک لازم براي اخذ پروانه توليد کارگاهي: اصل مدارک شناسايي و کارت مليارائه اسناد ثبتي شرکتيک قطعه عکس 3*4 ارائه کارت پايان خدمتمدارک لازم دال بر انجام فعاليتهاي توليدي در زمينه فعاليت درخواستي ، تکميل فرم درخواست و پرسشنامه ثبت شرکت تولیدی پوشاک ، ثبت شرکت توليدي به دو نوع شرکت توليدي سهامي خاص و شرکت توليدي با مسووليت محدود قابل انجام است . براي تاسيس يک شرکت توليدي،ابتدا مي بايست ، در رابطه با نوع شرکت توليدي ،نام شرکت توليدي، مقدار سرمايه اوليه ،موضوع فعاليت و تعيين هيئت مديره سمت و در صد آنها و مکان تولیدی تصميم گيري نمود و سپس نسبت به فراهم نمودن مدارک مورد نياز جهت ثبت شرکت اقدام کرد. مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت توليدي سهامي خاص:1- تصویر کارت ملي و شناسنامه همه اعضا2- اصل گواهي عدم سوء پيشينه کيفري اعضا3- اخذ مجوز در صورت نياز به صدر مجوز براي فعاليت توليديشرايط ثبت شرکت توليدي سهامي خاص به شرح ذيل مي باشد:- حضور حداقل 3 نفر سهامدار +2 نفر بازرس-حداقل 1.000.000 ريال سرمايه-حداقل 35% سرمايه نقداَ پرداخت شود. مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت توليدي با مسووليت محدود:1- کپي کارت ملي و شناسنامه همه اعضا2- اخذ مجوز در صورت مجوزي بودن موضوع شرايط ثبت شرکت توليدي با مسووليت محدود به شرح ذيل مي باشد:-حداقل 2 نفر عضو-حداقل 1.000.000 ريال سرمايه-تعهد کل سرمايه