منظور از ثبت شرکت های بازرگانی شرکت هایی می باشند که با هدف و موضوع بازرگانی و برای انجام امور بازرگانی مانند خرید و فروش ، توزیع ، واردات و صادرات و این گروه از فعالیت ها تاسیس می شوند. ارزان ثبت جهت ثبت شرکت بازرگانی مشاوره رایگان به شما ارائه می دهد.

ثبت شرکت های بازرگانی

منظور از ثبت شرکت های بازرگانی شرکت هایی  می باشند که با هدف و موضوع بازرگانی و برای انجام  امور بازرگانی مانند خرید و فروش ، توزیع ، واردات و صادرات و این گروه از فعالیت ها تاسیس می شوند. شرکت بازرگانی شرکت های تجاری نیز نامیده می شوند . شرکت های بازرگانی پس از معین کردن موضوع فعالیت خود این امکان را دارند که  هم در قالب شرکت های سهامی خاص و هم در قالب شرکت های با مسئولیت محدود به ثبت برسند و شروع به فعالیت نمایند. ارزان ثبت ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود و ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص  را به آسانی برایتان به انجام می رساند.

انواع ثبت شرکت های بازرگانی

:ثبت شرکتهای بازرگانی به دو گونه ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود انجام می پذیرد. مقصود از شرکت های بازرگانی ، شرکت های می باشند که  ماده22 اساسنامه موارد مرتبط با امور بازرگانی در موضوع فعالیت آن ها ذکر شده است ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اصلی ترین کارهای بازرگانی می باشد، که مهمترین موضوع فعالیت در شرکت های بازرگانی می باشد. اشاره به این نکته ضروری است که هر شرکت بازرگانی نوع مخصوصی از کالاها را در بر میگیرد. و باید نام این نوع کالا در موضوع فعالیت آورده شود ، اما بعضی از شرکت های بازرگانی نام کالای خاصی را نمی برند و با استفاده از جمله کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در موضوع فعالیت شرکت انواع کالاها را پوشش می دهند. 

ثبت شرکت های بازرگانی

نام شرکت های بازرگانی

اصلی ترین معیار جهت بازرگانی بودن یک شرکت آوردن جمله امور بازرگانی در موضوع فعالیت شرکت می باشد ، اما به دلیل این که نام یک شرکت موثر ترین بخش در نشان دادن فعالیت شرکت است بیشتر شرکت های بازرگانی زمان ثبت شرکت ، از پسوندهایی مانند بازرگانی ، خدمات بازرگانی یا گروه بازرگانی به کار می برند. متقاضیان ثبت شرکت های بازرگانی به این نکته باید توجه داشته باشند که در نام شرکت های بازرگانی اوردن پیشوند های گفته شده در اول نام های شرکت جزء سیلاب های اصلی شرکت به حساب نمی آیند و علاوه بر این سیلاب ها باید 3 سیلاب  خاص دیگر برای شرکت انتخاب شود. به صورت نمونه شرکت بازرگانی بین المللی پرتو نگاران آرنا که علاوه بر سیلاب بازرگانی بین المللی از 3 سیلاب خاص دیگر نیز در آن استفاده شده است.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی  در قالب سهامی خاص :

• معرفی پنج نفر عضو ، حداقل سه نفر عضو اصلی و  دو نفر  بازرس (بازرسین نباید با اعضا هم فامیل  باشند )

• میزان سرمایه حد اقل سرمایه 1000000 ریال

• 15 روز کاری جهت تکمیل پروسه کاری

• فیش بانکی 35 درصد سرمایه واریزی . مدارک ثبت  شرکت بازرگانی در قالب سهامی خاص: 1. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا و بازرسین 2. ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه 3. امضای اوراق ثبتی و اقرار نامه توسط تمام اعضا و بازرسین 4. چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد تهیه نامه بلامانع یا مجوز 5. تنظیم وکالتنامه  جهت انجام امور ثبتی توسط وکیل مدارک ذکر شده در بند فوق را جهت انجام امور ثبتی به وکیل تخصصی در ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص ارائه دهید. مدارک جمع اوری شده را می توانید از طریق پست ارسال نمایید و یا حضوری به وکیل تخصصی در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص ارائه فرمایید.

مراحل اداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص ارزان ثبت

مرحله اول: مدارک به وسیله موکل کامل و به کارشناس تحویل داده می شود

• رو نوشت مدارک هویتی : شامل کپی کارت ملی  و کپی شناسنامه

• اصل گواهی صادر شده عدم سوء پیشینه

• تایید و امضای اقرار نامه

• نامه بلامانع یا مجوز چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

مرحله دوم : ارائه  مدارک به وکلای تخصصی ارزان ثبت

مرحله سوم: ثبت سیستمی اطلاعات ثبت شرکت و تعیین نام اولیه

مرحله چهارم: تعیین نهایی نام پس  از 2 روز کاری نکته: چنانچه در مرحله نهایی ثبت رد نام  و ایراد اعلام شد با هماهنگی موکل نسبت به اصلاح نام و رفع ایراد درهمان روز اقدام و تاییدیه صادر می گردد. رفع ایراد از طریق ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناس انجام می پذیرد.

مرحله پنجم: پرونده تایید شده توسط اداره ثبت  از سامانه الکترونیکی دریافت می کنیم و مدارک به همراه برگه تعیین نام برای افتتاح حساب بانکی به نام شرکت به موکل تحویل داده می شود .

مرحله ششم : ارائه فیش و نامه پلمپ صادر شده از بانک توسط موکل مرحله هفتم: مدارک بانکی ارائه شده توسط موکل به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود.

نکته: چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد مجوز نیز به همراه مدارک بانکی  به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.مرحله هفتم: مدارک و موضوع شرکت توسط اداره ثبت تایید می شود و مراحل دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه انجام می شود مرحله هشتم: 3 الی 5 روز پس از پروسه دفتر نویسی شماره ثبت صادر و آگهی تاسیس آماده می شود مرحله نهم: پس از دریافت آگهی تاسیس ثبت نام روزنامه رسمی انجام می شود و پس از 15 روز توسط پست دریافت می شود.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی در قالب مسئولیت محدود

• معرفی حداقل 2 نفر عضو • میزان حداقل سرمایه 1000,000ریال • اصل گواهی صادر شده عدم سوء پیشینه مدارک ثبت  شرکت بازرگانی در قالب مسئولیت محدود : 1. کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا و بازرسین 2. ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه 3. امضای اوراق ثبتی و اقرار نامه توسط تمام اعضا 4. چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد تهیه نامه بلامانع یا مجوز 5. تنظیم وکالتنامه  جهت انجام امور ثبتی توسط وکیل مدارک ذکر شده در بند فوق را جهت انجام امور ثبتی به وکیل تخصصی در ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود ارائه دهید. مدارک جمع اوری شده را می توانید از طریق پست ارسال نمایید و یا حضوری به وکیل تخصصی در زمینه ثبت شرکت مسئولیت محدود ارائه فرمایید.

مراحل  اداری ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود  ارزان ثبت

مرحله اول: مدارک به وسیله موکل کامل و به کارشناس تحویل داده می شود

• رو نوشت مدارک هویتی : شامل کپی کارت ملی  و کپی شناسنامه

• اصل گواهی صادر شده عدم سوء پیشینه

• تایید و امضای اقرار نامه

• نامه بلامانع یا مجوز چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

مرحله دوم : تعیین و اطلاع موارد زیر به کارشناسان تخصصی ارزان ثبت

• نام شرکت

• موضوع شرکت

• میزان سرمایه شرکت

• اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه

مرحله سوم : ثبت نام های اولیه درسامانه الکترونیکی توسط کارشناس

مرحله چهارم :  تعیین نهایی نام پس  از 2 روز کاری  و اعلام تاییدیه یا رد نام توسط کارشناس اداره ثبت

• در صورت صدور اخطار , رد و ایرادات اعلام شده باید نسبت به رفع ایراد اقدام و اطلاعات مجدد به کارشناس اداره ثبت ارجاع داده شود

مرحله پنجم: پس از تعیین نام اوراق ثبتی تنظیم شده شامل شرکتنامه , اساسنامه , صورتجلسه و تقاضانامه توسط اعضا امضا و به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.

مرحله ششم: مدارک و موضوع شرکت توسط اداره ثبت تایید می شود و مراحل دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه ثبت انجام می شود

مرحله هفتم:  3الی 5 روز پس از پروسه دفتر نویسی شماره ثبت صادر و آگهی تاسیس آماده می شود

مرحله هشتم : واریزی حق الدرج تاسیس شرکت

مرحله نهم: پس از دریافت آگهی تاسیس ثبت نام روزنامه رسمی انجام می شود و پس از 15 روز از طریق پست دریافت می شود.

ارزان ثبت ، ثبت سریع و آسان شرکت های بازرگانی    

  • ثبت انواع شرکت های تجاری
  • ثبت شرکت های تخصصی
  • برند و مالکیت معنوی
  • تغییرات شرکت