شرکت تضامني ساده‌ترين نوع از شراکت بر پايه قوانين عام است، که براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر، تشکيل مي‌شود و در آن شرکاء فعاليت‌هاي مداوم و مستقل نوين و کارآفرينانه را تحت نام يک شرکت اجرا مي‌کنند. ارزان ثبت شرکت تضامنی را برای شما به ثبت می رساند.

ويژگي هاي شرکت تضامني

شرکت تضامني ساده‌ترين نوع از شراکت بر پايه قوانين عام  است، که براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر، تشکيل مي‌شود و در آن شرکاء فعاليت‌هاي مداوم  و مستقل  نوين و کارآفرينانه را تحت نام يک شرکت اجرا مي‌کنند.  موسسين  در برابر کليه قروض و ديون شرکت، شخصاً مسئوليت دارند. يعني مسئوليتشان تضامني است . 

ویژگی های شرکت تضامنی

ويژگي هاي شرکت تضامني

شرکت تضامنی  دارای ویژگی های  منحصر به فردی است که در اینجا به آنها اشاره می کنیم : 
 1- برای شرکت هاي تضامني حداقل سرمايه در قانون تجارت تعریف نشده است به همین دلیل ممکن است که شرکت با دارایی  بسیارکمی شروع به کار نماید. 
2- در مورد تعداد شرکای شرکت تضامنی حداکثری در قانون پیش بینی نشده است ، اما حداقل تعداد شرکا دونفر ذکر شده است . 
3- سرمایه در شرکتهای تضامنی به شکل سهام در نمی آید . 
4-  جهت تعیین نام شرکت تضامنی حداقل باید اسم یکی از شرکا را در اسم شرکت تضامنی بگنجانید و چنانچه اسم بقیه شرکا ذکر نمی گردد باید عبارت "و شرکا"  یا  "و برادران " پس از نام شریکی که اسمش در نام شرکت می آید نوشته شود مثلا" "شرکت تضامنی مقدسی و شرکا ". 
5-  نقل و انتقال سهم الشرکه  شرکا با توافق همه شرکا ممکن می شود ، البته هر یک از شرکا می تواند انتقال سهم الشرکه داخلی انجام دهد که توصیه می شود شریکی که توان و تخصص بالایی دارد سهم الشرکه اش را به شخصی که در سطحی پایین تر است  واگذار ننماید  چرا که  در این صورت  امکان دارد که شرکت را با خطر مواجه کند.  در صورت چنین امری طلبکاران نمی توانند از انتقال سهم الشرکه جلوگیری به عمل  آورند ،  لیکن  شریک جدید مسئولیت پرداخت کلیه بدهی هایی که پیش از ورود او به شرکت وجود داشته است را بر عهده دارد .
6- مسئووليت تضامني شرکت  مادامی که  شرکت باقي است یعنی در زمان بقاء شرکت پابرچاست . 

 ثبت شرکت تضامنی 

برخلاف اساسنامه، ثبت شرکت تضامني الزامي مي‌باشد و ضمانت‌اجراي عدم ثبت، انحلال شرکت به درخواست دادستان و پرداخت جريمه توسط مديران مي‌‌باشد. از طرف ديگر، انتشار خلاصه‌ي شرکت‌نامه در يکي از روزنامه‌هاي رسمي و يکي از  روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به هزينه خود شرکت الزامي است و در صورتي که شرکت شعبي در شهرستان‌ها، همزمان با تشکيل شرکت داير نمايد، محل شعب مزبور در آگهي‌هاي فوق الذکر و در روزنامه‌هاي محل نيز قيد مي‌گردد.

قانون تجارت راجع به طرز تنظيم شرکت‌نامه سکوت اختیار کرده است ؛ ولي اداره ثبت شرکت‌ها، نمونه‌هايي را به صورت آنلاین  تنظيم نموده که موسسين شرکت‌ها موظفند براي ثبت شرکت نکاتي را که در آن قيد شده تعيين نمايند.