ثبت شرکت

فرم ثبت آنلاین و مشاوره رایگان


می 26, 2021
ثبت شرکت در قانون انگلستان

روند ثبت شرکت تجاری در حقوق انگلستان

ثبت شرکت ها دارای شروط و مراحل مختلفی است که بر طبق ثبت شرکت تجاری در حقوق انگلستان می توان مراحل را پیمود. ما در این […]
می 26, 2021
شرکت های تجاری معیار حقوقی

ثبت شرکت تجاری معیار ایجاد شخصیت حقوقی

برای ثبت شرکت باید اشخاص به صورت قانونی امور را در ادارات مربوط به ثبت شرکت ها دنبال کرده و بدین ترتیب ایجاد شخصیت حقوقی کنند […]
می 26, 2021
روزنامه رسمی کشور

ثبت آگهی شرکت در روزنامه ی رسمی کشور

روزنامه ی رسمی کشور به عنوان جایگاه اطلاعات و قانون و مقررات کشور، عضو عمده و  قانونی اطلاع رسانی حقوقی شمرده می شود. در این متن […]
می 26, 2021
تغییرات در شرکت ها

تغییر اسم شرکت

از مواردی که باید برای تغییر در شرکت به آن ها پرداخته شود می توان به تغییر اسم شرکت اشاره کرد که این امر باید زیر […]
می 26, 2021
ثبت شرکت تبلیغاتی

مراحل ثبت شرکت تبلیغاتی

ثبت شرکت تبلیغاتی در اداره ثبت شرکتها باتوجه به ارائه مدارکی و گذراندن مراحل ثبت امکان پذیر است در این مقاله به مراحل ثبت شرکت تبلیغاتی […]
می 26, 2021
شرکت تبلیغاتی

ثبت شرکت تبلیغاتی

برای آن که شرکت تبلیغاتی به ثبت برسد بایستی تقاضای ثبت شرکت تبلیغاتی به سازمان کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب […]
می 26, 2021
تشکیل مجامع عمومی

مجامع عمومی در شرکتهای سهامی

مجامع عمومی در شرکتهای سهامی در واقع شبیه به «قوه مقننه» می باشد که ترکیبی از کلیه اعضاء شرکت می باشد. در این متن به توضیح […]
می 26, 2021
شرکت های سهامی

شرکت های سهامی

قبل از ثبت شرکت ها باید بر طبق موضوع شرکت و نیز تعدد شرکا از بین 7 نوع شرکت قابل ثبت در کشور یکی را انتخاب […]
می 26, 2021
شرکت های تجاری

خصوصیات شرکت تجاری

میدونید مهم ترین و اصلی ترین و خصوصیات شرکت تجاری قانونی در کشور چیه؟ در این متن ما به توضیح و تشریح این نوع ویژگی های […]