لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن


با توجه به مطالبی که تاکنون شرح داده شد ، تجارت حیطه ی پهناوری دارد ،که از تحرک و فعالیت سرشار است و پر است از اتفاقات زودگذر و عوامل متغیر، آنچه میتواند به این عوامل نظم بدهد و تداوم آن را ضمانت کند ، وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور گسترش و تعمیم عدالت اجتماعی وضع شده باشد.

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

بدون شک شرکتهای تجاری قسمت عمده ای از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند، زیرا وجود شرکت های تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری میدهد و مزایایی را در بر دارد که فعالیت های تجاری فردی دارای این مزایا نمی باشند، مزایایی مانند بدست اوردن سرمایه ی بیشتر و تخصص هایی مختلفی برای رسیدن به هدفی مشخص و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری در یک جا جمع می شوند. از این روست که امروزه نه تنها افراد همچنین دولت ها نیز در قالب شرکت های تجاری به فعالیتهای تجاری می پردازند.

ولی شرکت های تجاری مطابق با شرایطی که از قبل مشخص شده تشکیل خواهند شد. برای تشکیل شرکت شرایط  به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از شرایط ،الزاما باید رعایت شوند،یعنی اگر آن شرایط انجام نشوند شرکت بوجود نمی آید.در نقطه مقابل ، صرفا اینکه ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها انجام شود ، باعث تشکیل شرکت نمیشود، ولی از آن جا که اگر ثبت شرکت انجام نشود باعث مجازات مدیران شرکت و حتی منحل شدن شرکت خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.

به بیانی دیگر،برای تشکیل شرکت های تجاری و تشکیل شدن راستین و قانونی آن ها به توافق رسیدن و تراضی بین تشکیل دهندگان واحترام به قوانین  و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی به جهت به عمل اوردن  «شناسایی قانونی»ومعرفی او بعنوان«شخص حقوقی»واجب است که تشکیل مطلوب و روند تاسیس آن با رعایت اصول اولیه و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها فقط  برای معرفی و شناسایی نیست بلکه به منظور تایید موجودیت قانونی شرکت است از نظر قانون و حاکمیت اجتماع   شرکت قبل از ثبت اعتبار  قانونی را نخواهد داشت .به همین جهت شخص حقوقی هم مثل فرد حقیقی به این نیاز دارد  که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت را دریافت کند.

اجرایی کردن مقرراتی که  مربوط به ثبت شرکت ها می شود بر اساس اصل حاکمیت دولت بوده و به قانون های  وضع شده مربوط است که رعایت آن ها مورد لزوم است و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان است و خواست آنان در این مقوله هیچگونه تاثیری ندارد. چرا که همین مقررات قانونی که به ثبت شرکت ها مربوط می شود هم مثل و نشان دهنده ی خواسته ی فرد است چنانچه قانون همان نمایش اراده ی افراد است که توسط آن به صورت اجرایی در آمده اند.

قانون، برای ثبت شرکت مراجعه در طی مدت اولین ماه تشکیل، به قدری مهم دانسته که  اقدام نکردن آن موجب باطل شدن امور شرکت خواهد شد.یعنی هر ذینفع بعد از طی شدن یک ماه و ثبت نشدن می تواند به دادگاه مراجعه کرده وجهت اموری که بعد از یکماه اول در نظر گرفته شده بدون اینکه شرکت بتواند از این ابطال به نفع خودش استفاده کند تقاضای باطل شدن کند ،(ماده ی 198).

همینطور ماده ی 195 قانون تجارت تصویب کرده است : « ثبت کردن تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی بوده و باید از تمامی مقررات قانون ثبت شرکت ها تبعیت کند. » قانون گذار ،دو ضمانت اجرا برای ثبت نکردن در این ماده در نظر گرفته است : پرداخت کردن جریمه بوسیله مدیران شرکتی که ثبت نشده است و به حکم دادگاه در صورتی که دادستان درخواست دهد منحل شدن شرکت در این صورت، اولاَ اگر دادستان تقاضای منحل شدن نکند، شرکتی که ثبت نشده، مجاز تلقی خوهد شد ، به شرطی که بر مطابق با مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد، ثانیاَ چنانچه که دادستان تقاضای منحل شدن نماید، از تاریخ صدور حکم،شرکت منحل تلقی می شود، نه از ابتدای تشکیل. آنچه ذکر شد در مورد شرکت های خارجی نیزصدق میکند.

گذشته از مسایل ذکر شده ، کنترل و نظارت دولت در کارهای شرکت ها و ثبت آن با اصول خاص موجب خواهد شد که تمامی افراد از آن کسب اطلاع کنند و در روابط با آن دچار شک  و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

اجرای قوانین و مقررات ثبت شرکت ها موجب می شود نتایج ذیل بدست آید :

یک -شرکت بعنوان یک شخص قانونی دارای  حقوق و تکالیف مختص به خود معرفی شده و شناخته خواهد شد.

دوم-می تواند باعث فعالیتها و پایه ی معاملات و دادو ستدهای مالی و اقتصادی باشد.

سوم- اساسنامه و شرکتنامه و دیگر اسناد شرکت رسمیت پیدا می کند و مسجل خواهد شد و مانند اسناد و مدارک عادی دچار ایراد و تزلزل نخواهد شد.

چهارم-اطمینان و آسودگی خاطر شرکا و سهامداران از رسمیت داشتن شرکت و مسئولیت مدیران و دیگر نتایجی که ناشی از اعمال شرکت است  پیدا خوهند کردد.

پنجم- دیگر افراد و تجار از وضع شرکت اطلاع یافته  و با علم به رسمیت داشتن آن می توانند با  خیال آسوده به معاملات  و امور اقتصادی با شرکت پبپردازند.

ششم-در هنگام منحل شدن یا ورشکستگی  مقررات خاصی وجود دارد که بواسطه آن به امورمالی شرکت رسیدگی خوهاد شد.

غیر از مسائل ذکر شده، الزامی بودن ثبت شرکت ها این امکان را به دولت می دهد که تحقیقات و پیگیری های دقیق نسبت به امور اولیه تشکیل هرچه بهتر شرکت انجام داده و به جهت نگهداری و تنظیم کردن روابط مدنی و اجتماعی و دفاع از منافع عمومی در برابر شکل گرفتن شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند و رعایت نکردن مقررات از طرف آنها  تاثیر منفی در حقوق  و افکار دیگر افراد دارد که  به نظارت دولت اعتماد  دارند جلوگیری کند.

در اصل با ثبت شرکت مشخص می شود که آیا برای شکل گرفتن این شخصیت حقوقی به اندازه کافی دقت شده و مقررات رعایت شده  یا نه. وقتیکه شرکت ثبت بشود قراردادها یی که بین شرکت ها منعقد می شود رسمی بوده و در آینده هیچ یک نمی توانند نسبت به تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند مثل اسناد غیر رسمی موجود.از سوی  دیگر همانطور که گفته شد ، ثبت کردن شرکت از دید معامله کنندگان  از اهمیت بسزایی برخوردار است چنانچه بدون رفتن به شرکت غالبا نمی توانند معامله کنند.

چرا که فردیکه قرارداد مهمی برای معامله با شرکت منعقد میکند باید بداند که  این شخصیت حقوقی به چه میزان دارای قدرت و توانایی است. در واقع به ثبت رسیدن شرکت به نفع اشخاص ثالث  است ، چرا که این صورت این افراد می توانند به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده ، از نحوه و  میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و محل آن اطلاع پیدا کنند.

شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند را به سه دسته میتوان تقسیم کرد :

شرکت های داخلی . شرکت های خارجی . شرکت های  بیمه

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

 

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://arzansabt.com

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ) مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری - ثبت طرح صنعتی -   ثبت اختراع  ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح و خدمات حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

هزینه و تعرفه ثبت شرکتها

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

چرا بهتر است امور ثبتی خود را به موسسات ثبتی بسپاریم؟

از آنجایی که امور ثبتی علاوه بر پیچیدگی های خاص خود نیاز به صرف وقت و زمان و انرژی و هزینه دارد که در این مقاله به آن اشاره شد بهتر است که امور ثبتی خود را .

برای ثبت برند از کجا شروع کنیم ؟

برای ثبت برند از کجا شروع کنیم ؟ - برای ثبت برند بهترین کار داشتن مشاوره تخصصی رایگان با مشاوران ارزا ثبت جهت اطلاع از ابعاد گوناگون ثبت برند است

ثبت برند در ایران

برند و ثبت برند در ایران یک نام و نشان تجاری  و یک شناسنامه کاری است که به منظور نمایان کردن محصولات یا خدمات شرکتها و تفکیک آنها از یکدیگر کاربرد دارد

ثبت لوگو و علائم تجاری

ثبت لوگو و علائم تجاری -اولین قدم در ثبت لوگو طراحی لوگو قوی ، تبلیغ پذیر و ماندگار است ، لوگو که هم مفهوم متناسب داشته باشد و هم مرتبط به طبقه شغلی باشد . در این راستا ارزان ثبت راهنمای شما می باشد .

ثبت موسسه

ثبت موسسه در واقع همان ثبت موسسات غیر تجاری می باشد كه در راستای اهداف غیر تجاری مانند امور فرهنگی ، علمی ، ادبی و خیریه ها و غیره.... تاسیس می شوند. ارزان ثبت ثبت انواع موسسه را در اسرع وقت در سراسر ایران برای شما به انجام می رساند.

ثبت شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ؟

ثبت شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ؟ - در این مقاله کوشیده ایم تا به سوال کسانی که نمی دانند برای فعالیت تجاری خود باید شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنند یا سهامی خاص جواب دهیم.

دفاتر پلمپ مالیاتی

دفاتر پلمپ مالیاتی -يکي از اقدامات پس از ثبت شرکت که موسسين شرکتها به انجام آن الزام دارند اخذ دفاتر پلمپ تجاري بعد از ثبت شرکت مي باشد و البته بعد از آن نيز سالانه بايد دفاتر پلمپ مالیاتی اخذ شود . دفاتر پلمپ تجاري يا دفاتر قانوني يا مالياتي دفاتري هستند که گزارش عملکرد مالي شرکت يا موسسه هرساله

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت - هنگام ثبت شرکت همانطور که می دانید مراحلی باید طی شود یکی از این مراحل نیز پرداخت وجوه مربوط به ثبت شرکت است . این وجوه را می توان به چند دسته تقسیم کرد

ثبت برند مبلمان

ثبت برند مبلمان منوط بر اخذ مجوز و نیز عدم تکرار یا تشابه برند در دست ثبت است . به همین دلیل نیاز به استعلام برند مبلمان دارید که ارزان ثبت برایتان انجام ...

مفهوم برند

مفهوم برند - برند احساس عمیق یک شخص یا مصرف کننده یا مشتری در مورد خدمات یا محصولات یک شرکت یا فروشگاه است . چیزی که این احساس را می سازد فرایند برندینگ است .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟