ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت تجاری پیمانکاری

اگر تمایل به ثبت شرکت پیمانکاری دارید و تا کنون اقدامی برای انجام آن نکرده اید، در این متن به صورت مفصل به نکات مهم در خصوص ثبت شرکت پیمانکاری می پردازیم. بهتر است برای اطلاعات تکمیلی در این مورد در ادامه همراه باشید.

نحوه ثبت شرکت پیمانکاری

در موضوع شرکت پیمانکاری باید حتماً عبارت پیمانکاری آمده باشد . شرکت پیمانکاری یکی از شرکت های رایج است که بسیاری ازمهندسین و فارغ التحصیلان رشته های فنی مبادرت به ثبت شرکت پیمانکاری میکنند.

تقسیم بندی شرکت های پیمانکاری بر اساس آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به 11 گروه دسته بندی می شوند و شامل : نیرو، ساخت و  ساز و ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش های زمینی، ارتباطات ، نفت و گاز.

پیمانکار کیست؟

پیمانکار کسی است که به شکل شخصی یا حقیقی یا تحت عنوان شرکت و حقوقی فعالیت می کند و قراردادهایی را برای اموری مانند عمران و ساختمان سازی ، نصب تجهیزات و تاسیسات شهری یا ساختمانی ، فضای سبز شهری یا پروژه های کشاورزی و…. منعقد می کند. اگر پیمانکار به عنوان شرکت بخواهد قراردادهایی این چنین را منعقد کند آن شرکت را شرکت پیمانکاری می نامیم.

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

 •  معرفی پنج نفر عضو ، حداقل سه نفر عضو اصلی و دو نفر بازرس (بازرسین نباید با اعضا هم فامیل باشند)
 • میزان سرمایه حداقل سرمایه 1000000 ریال.
 • ثبت شرکت سهامی خاص 15 روز کاری جهت تکمیل پروسه کاری.
 • فیش بانکی 35 درصد سرمایه واریزی.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

 • کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا و بازرسین.
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
 • امضای اوراق ثبتی و اقرار نامه توسط تمام اعضا و بازرسین.
 • چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد تهیه نامه بلامانع یا مجوز تنظیم وکالتنامه.

جهت انجام امور ثبتی توسط وکیل مدارک تهیه شده را می توانید از طریق پست ارسال نمایید و یا حضوری به وکیل تخصصی ارزان ثبت ارائه فرمایید.

امور اداری ثبت شرکت پیمانکاری در قالب سهامی خاص ارزان ثبت

 • مدارک به وسیله موکل تکمیل و به کارشناس تحویل داده می شود.
 • ثبت سیستمی اطلاعات ثبت شرکت و تعیین نام اولیه.
 • تعیین نهایی نام پس  از 2 روز کاری توجه: چنانچه در مرحله نهایی ثبت رد نام  و ایراد اعلام شد با هماهنگی موکل نسبت به اصلاح نام و رفع ایراد در همان روز اقدام و تاییدیه صادر می گردد. رفع ایراد از طریق ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناس انجام می پذیرد.
 • پرونده تایید شده توسط اداره ثبت  از سامانه الکترونیکی دریافت می کنیم و مدارک به همراه برگه تعیین نام برای افتتاح حساب بانکی به نام شرکت به موکل تحویل داده می شود.
 • مدارک بانکی ارائه شده توسط موکل به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود.
 • مدارک و موضوع شرکت توسط اداره ثبت تایید می شود و مراحل دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه انجام می شود.
 • 3الی 5 روز پس از پروسه دفتر نویسی شماره ثبت صادر و آگهی تاسیس آماده می شود.
 • پس از دریافت آگهی تاسیس ثبت نام روزنامه رسمی انجام می شود و پس از 15 روز توسط پست دریافت می شود.

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری در قالب مسئولیت محدود

 •  معرفی حداقل 2 نفر عضو
 •  میزان حداقل سرمایه 1000,000ریال
 • اصل گواهی صادر شده عدم سوء پیشینه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت شرکت

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت پیمانکاری در قالب مسئولیت محدود

 • کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضا و بازرسین
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه امضای اوراق ثبتی و اقرار نامه توسط تمام اعضا
 • چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد تهیه نامه بلامانع یا مجوز تنظیم وکالتنامه جهت انجام امور ثبتی توسط وکیل

مدارک ذکر شده در بند فوق را جهت انجام امور ثبتی به وکیل تخصصی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود پیمانکاری ارائه دهید. یا از طریق پست ارسال نمایید.

امور اداری ثبت شرکت پیمانکاری در قالب مسئولیت محدود ارزان ثبت

مدارک به وسیله موکل کامل و به کارشناس تحویل داده می شود

 1. رو نوشت مدارک هویتی : شامل کپی کارت ملی  و کپی شناسنامه.
 2. اصل گواهی صادر شده عدم سوء پیشینه.
 3. تایید و امضای اقرار نامه.
 4. نامه بلامانع یا مجوز چنانچه موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

تعیین و اطلاع موارد زیر به کارشناسان تخصصی ارزان ثبت

 1.  نام شرکت.
 2. موضوع شرکت.
 3.  میزان سرمایه شرکت.
 4.  اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه.

ثبت نام های اولیه درسامانه الکترونیکی توسط کارشناس

تعیین نهایی نام پس  از 2 روز کاری  و اعلام تاییدیه یا رد نام توسط کارشناس اداره ثبت توجه: اگر اخطار یا رد صادر شد باید نسبت به رفع ایراد اقدام شود و اطلاعات مجدد به کارشناس اداره ثبت ارجاع داده شود

 •  پس از تعیین نام اوراق ثبتی تنظیم شده شامل شرکتنامه , اساسنامه , صورتجلسه و تقاضانامه توسط اعضا امضا و به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.
 •  مدارک و موضوع شرکت توسط اداره ثبت تایید می شود و مراحل دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه ثبت انجام می شود
 •  3الی 5 روز پس از پروسه دفتر نویسی شماره ثبت صادر و و با واریز حق الدرج آگهی تاسیس شرکت اماده می شود
 •  پس از دریافت آگهی تاسیس ثبت نام روزنامه رسمی انجام می شود و پس از 15 روز از طریق پست دریافت می شود.

 

ثبت شرکت تجاری پیمانکاری
ثبت شرکت پیمانکاری

شرایط اخذ گرید 5 برای شرکتهای پیمانکاری

 •  ثبت یک شرکت پیمانکاری
 •  دو سوم اعضای شرکت دارای مدرک کارشناسی فنی باشند.
 •  شرکت پیمانکاری می بایست یکی از دو شرایط زیر را داشته :
 • یک عضو با مدرک فنی و مهندسی و حداقل 7 سال سابقه بیمه و یک نفر دیگر با مدرک فنی و مهندسی بدون نیاز به سابقه بیمه. که در این صورت  شرکت تنها در یک رشته (به عنوان مثال ابنیه) تقاضای رتبه داشته باشد.
 • دو عضو دارای مدرک فنی مهندسی که هر شخص حداقل 3 سال سابقه بیمه داشته باشد. که در این صورت شرکت میتواند در دو رشته مختلف (به عنوان مثال راه و ابنیه) تقاضای رتبه داشته باشد.

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

برای ثبت شرکت پیمانکاری نخست باید اسم شرکت پیمانکاری انتخاب گردد پس از آن باید مدارک مورد نیاز به اداره ی ثبت ارائه شود در صورتی که اسمی که جهت شرکت انتخاب نموده اید مورد تایید واقع نگردد بایستی اصلاح شود بعد از اینکه پرونده در اداره ی ثبت مورد قبول واقع گردید متقاضی باید حسابی را به اسم شرکت افتتاح نماید بعد از آن باید فیش بانکی و نامه ی ثبت را به دفتر ارائه نمایید از زمانی که اقدام به ثبت شرکت نموده اید تا انجام کارهای اداری هفت روز زمان می برد.

پس از انجام کارهای اداری حدود 3 تا 5 روز طول می کشد تا شماره ی ثبت و آگهی تا سیس را دریافت کنید پس از این که در روزنامه رسمی آگهی دادید 15 روز زمان می برد تا روزنامه ی رسمی را دریافت کنید.

در انتها خاطر نشان می شویم که چنانچه با هر سوال و مسئله ای روبرو شدید می توانید با ارزان ثبت تماس بگیرید و با مشاوران و کارشناسان ما مشاوره ای داشته باشید از تجربیات آن ها بهره مند شوید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :