اسم زیبا برای شرکت

انتخاب نام شرکت
از جمله مهم ترین اقدامات قبل از ثبت شرکت ، انتخاب اسم زیبا برای شرکت است که باید با در نظر داشتن اصول و قواعدی خاص گزینش شود.
با توجه به دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی نام اشخاص حقوقی به کلمه یا کلمه های معنی دار می گویند که اشخاص متقاضی ثبت شرکت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به منظور شناخته شدن شخصیت حقوقی به اداره ثبت شرکت یشنهاد می کنند. در ادامه به نکات مهم در انتخاب اسم زیبا می پردازیم.

اسم زیبا برای شرکت

یکی از مسائل مهم و بنیادی مرحله های تأسیس شرکت انتخاب نام شرکت می باشد. از آن جایی که انتخاب اسم زیبا شرکت برای شرکت میان شما و سایر رقبا وجه تمایزی ایجاد می کند نیازمند دقت بسیار زیادی می باشد.شایان ذکر است شرکت هایی که دارای نامی تکراری می باشند یا نام خود را تعویض می کنند به نظر دیگران این گونه افراد از نظر تجاری و کسب و کار بسیار غیر حرفه ای می باشند.

با عنایت به مهم بودن موضوع، در این مقاله ، به دنبال یافتن پاسخ این سوال کلیدی هستیم که بدانیم  عامل هایی که در انتخاب نام شرکت تاثیرگذار کدامند؟ نام های زیبا از چه ویژگی هایی برخور دارند؟

با تحقیق و بررسی این گونه عوامل تأثیرگذار دست یافتن به مهلت های بزرگ در بین دیگر شرکت ها حتی در عرصه ی بین الملل میسر می شود. شما متقاضیان محترم می توانید در هنگام بروز سوال یا برطرف ساختن مسائل در انتخاب نمودن نام شرکت با کارشناسان متخصص و باتجربه ما در ثبت شرکت ارزان ثبت تماس بگیرید. ما در انتخاب بهترین نام برای شرکت، شما را یاری خواهیم کرد.

انتخاب نام شرکت
اسم زیبا برای شرکت

شاخص های انتخاب اسم شرکت

در تعیین نام شرکت ، توجه به شاخص های ذیل حائز اهمیت است :

نام باید قانونی و قابلیت به ثبت رساندن را داشته باشد.

به منظور معین نمودن نام شرکت، موسسین باید نظر اداره ثبت شرکت را از اسم انتخابی خود کسب کنند.

در امتداد آسان سازی مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسه های غیر تجاری و خلق مسیر یکسان و درست در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)، محتوای “دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی” به شرح زیر معین شده است :

  1. اسامی که انتخاب می کنید بایستی در فرهنگ دهخدا معنی داشته باشد.
  2. اسامی که برای نام شرکت  انتخاب می کنید بایستی 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
  3. در معین نمودن نام شرکت ها بایستی از اسامی خاص استفاده شود. اسم خاص به کلمه ای گفته می شود که به طور مستقیم  نهاد جمله می باشد و برای نسبت دادن به شخص،شیء یا مفهومی استفاده می شود.
  4. اسمی که انتخاب می کنید  بایستی تکراری نباشد و سابقه ثبت نداشته باشد. ( برای این منظور می توانید به سامانه http://ilenc.ir مراجعه نموده و از نام انتخابی خود استعلام بگیرید)
  5. اسمی که انتخاب می کنید نباید غیرفارسی باشد.لاتین نباشد.
  6. برای انتخاب نام شرکت، نباید از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان معاصر استفاده شود.
  7. از آن جایی که استفاده نمودن از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت بلامانع می باشد ، اما این کلمات جزء اسم شرکت محسوب نمی شوند و اسم شرکت بایستی به غیر از این کلمات و شامل سه کلمه باشد.
  8. هنگامی نام محل در اسم شرکت را اداره ثبت تایید می کند که شرکت در همان حوزه ثبتی به ثبت رسانده شود.
  9. در معین و تعویض نام اشخاص حقوقی (تغییر نام شرکت) رعایت نمودن مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی و ضروری می باشد .

کلیه ی اشخاص حقوقی که به ثبت رساندن نام در خواستی آن ها  نیازمند به دریافت جواز از مراجع ذیصلاح می باشد بایستی قبل از آن که در خواست ثبت تأسیس را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهند ،به منظور در یافت جواز مبادرت کنند و مدارک را تسلیم کنند.

بر اساس دستورالعمل ذکر شده ، نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تأیید نمی باشد :

– نام هایی که به تشکیلات دولتی و کشوری تعلق دارند.

– نام هایی که در آن از اسامی، عنوان ها و واژه های غیر فارسی استفاده شده باشد.

– نام هایی که بر خلاف شرع، نظم عمومی و یا در بر دارنده ی واژه های بی معنا یا الفاظ زشت و نا پسند و خلاف اخلاق نیکو باشند.

– نام یا نام مخصوص یا حروفی که به طور رسمی به دولت تعلق داشته باشد مانند ایران، کشور، ناجا، اجازه ثبت را در صورتی که مجوزی از مقام صلاحیت دار دولتی ارائه نمایند ندارند .

– در صورتی که وجه تمایز نام پیشنهاد شده با نام ثبت شده فقط در استفاده نمودن از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد به ثبت رساندن آن میسر نمی باشد .

– در صورتی که نام شخصیت حقوقی به شکل قید به ثبت رسیده باشد امکان انتخاب نمودن نام جدید برگرفته از آن به شکل مطلق جهت شخصیت حقوقی دیگری وجود ندارد.

– در صورتی که در نام پیشنهاد شده ، ترکیبی از دو واژه فارسی، بیانگر واژه ای غیر فارسی باشد، به ثبت رساندن آن ممکن نخواهد شد.

  • تبصره:

واژه های غیر فارسی یا غیر معمول یا کوتاه شده تنها هنگامی در نام شخص حقوقی (نام شرکت) مورد استفاده می باشد که فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را تایید نماید.

– واژه هایی که به صورت منحرف کننده ای با نام ثبت شده دیگری شباهتی داشته باشند،مورد تایید  نمی باشند.

– اضافه نمودن  کلماتی توصیفی مانند اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی که در گذشته به ثبت رسیده اند مورد تایید نمی باشند.

– اضافه نمودن اعداد به اسامی که سابقه ثبت دارند مورد تایید نیستند و در صورتی  می توانند از اعداد در نام های جدید درخواستی استفاده نمایند که تالیف آن ها به شکل حروف  باشد.

  • تبصره:

در صورتی که نام پیشنهادی شامل بندها ی ذکر شده باشد تنها در صورت ارائه موافقت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم به صورت صورتجلسه هیات مدیره، قابلیت به ثبت رساندن را دارد.

خوشایند و منحصر به فرد باشد و این توانایی را داشته باشد که بتواند با مشتری ارتباط برقرار کند.

نامی که دامنه ی گسترده ای از طرح ها و ویژگی ها و خصوصیات را در برگیرد موفق خواهد بود. تنها با استفاده نمودن  از نام خود میسر نمی شود ، مهم تر از آن استفاده نمودن از معنا و مضمون لغتی خود و هر محرکی است که در طول زمان به شیوه ای با آن مخلوط شده و در جامعه به شکل هویت اجتماعی و شناخته شده رشد کرده ، مخاطب را به خود می کشاند و برایش خوشایند و جذاب می شود  .

نکته قابل توجهی وجود دارد و آن این است که در انتخاب نام شرکت ، مخاطبان بازار را در نظر بگیرید و از انتخاب نمودن نام های پیچیده و سخت برای شرکتتان پرهیز کنید . اسمی را انتخاب کنید که تلفظ آسانی داشته باشد و در خاطر همواره ماندگار باقی بماند. به منظور این امر می توانید با تهیه و تدوین فهرستی از اسامی انتخابی، نطر دیگران را نیز جویا شوید.

توجه به نوع و فعالیت شرکت

نام شخص حقوقی بایدنشانگر فعالیت و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت نوع شرکت که  سهامی است  یا تضامنی آگاه نماید. با توجه به اهمیت و مهم بودن  نام شرکت، قانون گذار در قانون تجارت به منظور انتخاب  نام شرکت های تجاری قانون و قوانینی را معین کرده است.

در صورتی که تمایل به انتخاب بهترین و مناسب ترین اسم برای شرکت را دارید می توانید با کارشناسان مجرب ارزان ثبت تماس بگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :