انواع شرکت اشخاص

تونواع شرکت اشخاص و ثبت ان

ارزان ثبت در این مقاله به مطالبی درباره ی انواع شرکت اشخاص پرداخته است که می تواند راهنمای مناسبی برای انجام امور قانونی شما باشد از این رو پیشنهاد می شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ثبت شرکت

از نقطه نظر کلی شرکتهای تجاری را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

  • شرکتهاي اشخاص : شرکتهایی که اعضا در قبال اشخاص ثالث مسئولیت و تعهدی نامحدود دارند مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.
  • شرکتهاي سرمايه : يعني شرکتهايي که در آنها مسئوليت و تعهد همه شرکاء در قبال دیون و قروض محدود است به مقدار سرمايه اي که به شرکت آورده اند مانند شرکتهاي سهامي و شرکتهاي با مسئوليت محدود .
  •  نوع سوم شرکتهايي است که بعضي از اعضا در آن مسئولیت نامحدود و برخی دیگر مسئوليت محدود دارند که این محدودیت به اندازه آورده آنها در شرکت است ، مانند شرکتهاي مختلط شرکتهای مختلط هم دارای شریک ضامن هستند که مثل شرکت تضامنی مسئولیت کلیه قروض و بدهی ها را بر عهده دارند و هم شرکاي غير ضامن که مسئوليتشان محدود به سرمایه آنها درشرکت است .

بنابراین به هنگام ثبت شرکت می توانید از نقطه نظر اشخاص یا سرمایه بودن نیز شرکت را بررسی کنید. مشاوران ما در موسسه ارزان ثبت مناسب ترین شرکت را برای ثبت به شما ارائه خواهد داد.

تونواع شرکت اشخاص و ثبت ان
انواع شرکت اشخاص

انواع شرکت اشخاص

شرکت های اشخاص و سرمايه

در شرکتهای تجاری یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شرکا بر طبق مسئولیت آنها و اینکه مسئولیتشان حسب آورده شان در شرکت نامحدود یا نسبی است ، معیار تقسیم بندی قرار می گیرد .

در شرکتهای مسئولیت محدود برخی از ابعاد شرکتهای اشخاص را می توان دید مثلاً دقت و سختگیری در امر نقل و انتقال سرمایه در این شرکت ها اما از آنجا که اساس شرکت با مسئولیت محدود بر تعهد محدود شرکا نسبت به سرمایه شان استوار است این شرکت در گروه شرکتهای سرمایه قرار می گیرد . تفاوت هاي شرکتهای سرمايه و اشخاص را می توان این چنین بیان کرد :

  1.  در شرکتهاي سرمايه مسئوليت سهامداران به مبلغ اسمي سرمایه آنها و آورده شان در شرکت تحدید می شود و در صورت ورشکستگي شرکت و یا ضرر و زیان طلبکاران يا مدير تصفيه نمي توانند به سهامداران و يا شرکا مراجعه و يا عليه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . اما چنانچه برخي از سهامداران هنوز بخشی از سرمايه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا ميزان پرداخت نشده حق مراجعه به چنين سهامدارانی را دارند .
  2. لیکن در شرکتهاي اشخاص وضع به شکل ديگري است : مثلاً در شرکتهای تضامنی مسئوليت هر يک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت قروض نامحدود بوده و تناسبی بین ميزان سرمايه شريک و بدهی شرکت وجود ندارد .
  3. لذا شريکی ممکن است دویست هزار ريال از بیست ميليون سرمايه شرکت ( يعني يک درصد کل سرمايه) را دارا باشد اما ناچار به پرداخت کل بدهی شرکت که مثلا يکصد ميليون ريال و پانصد برابر سهم الشرکه وي در شرکت است ، گردد. در شرکت نسبي هم تقریباً وضع به همین منوال است یعنی شريک بدهکار موظف به پرداخت يک ميليون ريال است چرا که وي يک درصد از کل سرمايه شرکت را مالک است و بايستی به نسبت يک درصد بدهی يعني ده برابر سهم الشرکه اش را نيز پرداخت نمايد.
  4.  همانطور که گفتیم در شرکتهای سرمايه اساس رابطه ميان اشخاص ثالث با شرکت ، سرمايه شرکت و میزان سهم الشرکه شرکا است ، و و شخصيت شرکا اهمیت زیادی ندارد . در حالي که در شرکتهای اشخاص ، شخصيت شرکا در درجه اول اهميت است و اعتبار شخصي آنان بيش از ميزان سرمايه شرکت در جلب نظر اشخاص ثالث موثر است .
  5. نقل و انتقال سرمايه در شرکتهای سرمايه به آساني صورت مي پذيرد و تشريفات اداری و ثبتی سخت و پيچيده ای ندارد . لیکن در شرکتهای اشخاص براي اين امر محدوديتهای موشکافانه ای تعریف شده است . برای مثال در شرکتهاي سهامي انتقال سهام با ثبت و درج مراتب واگذاری در دفتر ثبت شرکت انجام مي گيرد . اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذيرفته شده باشد انتقال سهام در این بازار یا خارج از این بازار صورت می پذیرد .
  6. البته در نوع دوم از شرکتهاي سرمايه يعنی شرکت با مسئوليت محدود براي نقل و انتقال سهام بايد توافق دارندگان سه چهارم سرمايه که اکثريت عددي را هم دارند به دست آيد . به علاوه در اين نوع شرکت انتقال سهم الشرکه با تنظيم سند صلح در دفترخانه ممکن میشود . در قیاس با شرکتهای سرمايه در شرکتهاي اشخاص انتقال سهم الشرکه جز باتوافق و امضا همه شرکا ممکن نيست.
  7.  در شرکتهاي سرمايه به ويژه سهامي عام سهامداران از چند و چون اداره شرکت مطلع نیستند و دخالت چندانی در امور داخلی شرکت ندارند . در حالي که در شرکتهای اشخاص همانطور که از اسمش مشخص است ، اشخاص یا اعضای شرکت یا شرکا حضور پررنگتری در اداره امور شرکت دارند. علت این موضوع اولاً خطری است که به علت بدهی بیشتر از سرمایه شرکت ممکن است به بار آید و دوماً به علت اینکه در شرکتهای اشخاص معمولاً شرکا اعضای یک خانواده بوده و یا از دوستان هم هستند و در ارتباط نزدیک با یکدیگر در جریان امور جاری شرکت و عملیات شرکت قرار می گیرند.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :