روش ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

شرایط ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان لازم است ابتدا با شرایط و مراحل و قوانین کلی تغییرات شرکت های تجاری که به موجب قانون تجارت تعریف شده است انجام می شود. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری وظیفه تاسیس و ثبت تغییرات شرکت و موسسات غیر تجاری را بر عهده دارد که در زنجان واحدی در اداره ثبت اسناد و املاک می باشند.

شرایط ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

زمانی می توانید تغییراتی را به ثبت برسانید که بر ساس شرایط و قوانین تجاری برای برگزاری مجمع و تنظیم صورتجلسه اقدام کنید. مجمع درر واقع جلسه ای است دکه با حضور اکثریت اعضاء شرکت رسمی می شود و در آن تصمیمات مهم در خصوص اجرای تغییرات در اساسنامه یا هیئت مدیره یا هر ساله برای تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت انجام می شود.

تا زمانی که تغییرات در ادارره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده باشد در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد را ندارند. تغییرات شرکت در دو مجمع و جلسه هیئت مدیره بنا بر موارد زیر انجام می شود.

مجامع عمومی

مجامع عمومی شرکت شامل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی عادی مجمعی است که هر ساله در شرکت برگزار می شود این مجمع در 4 ماه اول سال اگر برگزار شود تحت عنوان مجمع عمومی عادی سالانه می باشد و در صورتی که غیر از 4 ماه اول سال باشد مجمع عمومی عادی فوق العاده است و در خصوص انتخاب هیئت مدیره و بازرس و تصویب ترازنامه سالانه و تعیین دارندگان حق امضاء تغییراتی را انجام می دهد. تغییرات مربوط به اساسنامه نیز در مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.

مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

 • ارائه دو نسخه از برگه پذیرش نهایی
 • رونوشت آگهی ثبت یا روزنامه ثبت شرکت در زنجان
 • رونوشت آگهی آخرین تغییرات یا روزنامه آخرین تغییرات شرکت در زنجان
 • مدارک ثبتی
 • صورتجلسه تغییرات شرکت در دو نسخه

انواع صورتجلسه تغییرات در زنجان

 • انتخاب هیئت مدیره
 • حق امضاء مجاز شرکت
 • ورود و خروج شریک
 • افزایش و کاهش سرمایه
 • نقل و انتقال سهام شرکت
 • افزایش و کاهش سرمایه
 • تغییر یا الحاق به موضوع شرکت
 • تاسیس شعبه جدید شرکت
 • انتخاب نام جدید شرکت
 • انحلال شرکت

شرایط ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در زنجان

شرکت سهامی خاص در زنجان برای تغییرات لازم است موضوع تغییرات را مشخص کند و بسته به صلاحیت مجمع عمومی را برگزار نماید. مثلاً تغییرات شرکت اگر در خصوص موضوع اساسنامه است باید برای آن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود.

در شرکت سهامی خاص لازم است بدایند هر یک از اعضاء به نسبت سهام حق رای دارند و اکثریت عددی و سهامی برای تنظیم و ثبت صورتجلسه الزامی می باشد. ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص اگر برای انتخاب مدیران و یا تعیین سمت باشد در مجمع عمومی عادی انجام خواهد شد.

ثبت تغییرات با مسئولیت محدود در زنجان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود را باید بر اساس نوع تغییرات طی صورتجلسه ای تنظیم شود و بعد از انجام مراحل اولیه می توانید برای ثبت تغییرات اقدام نمایید.

شرکت با مسئولیت محدود زمانی می تواند مجمع عمومی را برگزار کند که دو سوم اعضاء در شرکت حضور داشته باشند و البته باید تعداد اعضاء حاضر در جلسه مجموعاً 75 درصد از سهم الشرکه شرکت را برخوردار باشند. ثبت صورتجلسه با مسئولیت محدود در شرکت های دارای مجوز منوط به مهر و امضاء صورتجلسه توسط ارگان صادر کننده مجوز است.

ثبت تغییرات موسسات غیر تجاری در زنجان

ثبت صورتجلسه تغییرات موسسه غیر تجاری در زنجان توسط شرکاء موسسه انجام می شود. در ابتدا بر اساس نوع تغییرات از مجمع عمومی مورد نظر دعوت به عمل خواهد آمد. در تاریخ و مکان مشخص شده جلسه برگزار می شود و بعد از توافق برای ثبت تغییرات برای آن صورتجلسه تغییرات صادر می شود.

موسسات غیر تجاری برای تنظیم صورتجلسه تغییرات باید بر اساس موضوع تغییرات همانند شرکت های تجاری جلسه مجمع را تشکیل دهند. در صورتی تغییرات موسسه قابل ثبت است که دو سوم اعضاء برای ثبت تغییرات توافق نمایند.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

مراحل ثبت تغییرات شرکت برای اشخاصی که آشنایی کامل با سیستم ثبت تغییرات اداره ثبت شرکت ها دارند به راحتی قابل انجام است. اما در صورتی که تا کنون ثبت تغییرات نداشته اید و یا همیشه درخواست شما رد می شود بهتر است روند ثبت تغییرات توسط کارشناسان ثبتتی انجام شود.

کارشناسان ثبتی موسسه ارزان ثبت ابتدا درخواست شما را بررسی خواهند کرد و در صورت امکان ثبت تغییرات و ارائه مشاوره رایگان مدارک را دریافت می کنند. طی بررسی های انجام شده صورتجلسه تغییرات تنظیم می شود و سپس صورتجلسه به متقاضی ارسال می شود. ثبت درخواست در سامانه ثبت شرکت ها انجام می شود و طی سه روز مدارک به اداره ثبت ارسال می شود بعد از 14 روز پیش نویس آگهی ثبت تغییرات صادر می شود و پیش نویس آن به متقاضی ارائه خواهد شد.

هزینه و زمان ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

هزینه های ثبت صورتجلسه تغییرات دو نوع می باشد ابتدا هزینه های ثبتی در اداره ثبت است و در ادامه بعد از صدور آگهی هزینه روزنامه ثبتی محاسبه می شود. هزینه حق ثبت بسته به تعداد صورتجلسات و شرایط ثبت و موضوع ثبت آنها انجام می شود. به طور کلی هزینه تمام شده بر اساس تعرفه جدید را می توانید با تماس به کارشناسان ارازن ثبت با کمترین هزینه ثبتی انجام دهید.

زمان ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان در صورتی که ثبت سامانه ای انجام شده باشد و مدارک حداقل طی سه روز کاری به اداره ثبت شرکت ها پست شده باشد طی 14 روز انجام خواهد شد.

از آنجایی که روند ثبت تغییرات شرکت در زنجان نیازمند انجام مراحلی است و هزینه هایی را در بر دارد بهتر است اقدامات لازم توسط کارشناسان این حوزه انجام شود ارزان ثبت وکیل شما برای ثبت تغییرات در زنجان می باشد هم اکنون مشاوره رایگان حقوقی دریافت کنید.

 

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :