مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در استان سمنان در واحد ثبت اسناد و املاک مستقر می باشد. این سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان را نیز در کنار امور ثبتی دیگر انجام می دهد.

قانون تجارت بعد از ثبت شرکت قواعدی را تنظیم کرده است تا شرکت ها بتوانند هر نوع تغییراتی را در شرکت ایجاد کنند. اما این تغییرات باید بر اساس قواعد و مقررات مربوط به شرکت ها انجام شود و خارج از چهارچوب تعریف شده نمی توانید برای ثبت تغییرات شرکت در سمنان اقدام کنید.

زمانی می توان از تغییرات انجام شده در برابر اشخاص ثالث کاربرد داشته باشد که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری روند ثبتی انجام شده باشد و آگهی ثبت تغییرات صادر شده باشد.

روند ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

تغییرات شرکت یا مربوط به اساسنامه است یا در خصوص تغییرات هیئت مدیره است که بر اساس نوع تغییرات و شرایط مربوط به شرکت در مجمع عمومی عادی یا هیئت مدیره تغییرات مربوطه ایجاد می شود. صورتجلسه تغییرات شرکت لازم است در دو نسخه تهیه شود و همه اعضاء حاضر در جلسه پای برگه صورتجلسه را امضاء نمایند.

تغییرات در هر شرکت تجاری با توجه به نوع شرکت انجام می شود و هر یک از اعضاء به نسبت سهام یا سهم الشرکه ای که در شرکت دارد در مجامع عمومی دارای حق رای می باشد. هر یک از مجامع عمومی بر اساس موضوع تغییراتی که دارد باید صورتجلسه تنظیم نماید.

یعنی  شما نمی توانید تغییرات مربوط به ورود اعضاء را با خروج در یک صورتجلسه به اداره ثبت ارائه دهید. در برخی موارد می توان تحت عنوان دستور جلسه تغییرات مربوطه را در یک صورتجلسه انجام شود. لازم به ذکر است زمانی می توان چند تغییرات را در یک صورتجلسه ارائه کرد که بین موضوعات تغییرات حق اولویت وجود نداشته باشد.

مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

 • صورتجلسه تنظیم شده
 • آگهی ثبت
 • آگهی آخرین تغییرات
 • برگه پذیرش نهایی
 • سایر مدارکی که در قسمت ثبت نهایی اعلام می شود.
مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان
مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

 1. ابتدا باید به سایت ثبت شرکت ها وارد شوید و در قسمت ثبت تغییرات بر اساس نوع تغییرات اطلاعاتی که در جدول های مربوطه در هر مرحله وجود دارند نسبت به ثبت تغییرات اقدام نمایید.
 2. بعد از ثبت نهایی در سایت اداره ثبت شرکت ها طی سه روز باید مدارک به اداره ثبت شرکت ارسال شود.
 3. کارشناسان اداره ثبت شرکت ها بعد از بررسی درخواست مورد نظر پیشنویس آگهی صادر می شود.
 4. بعد از دریافت پیش نویس آگهی می توانید برای دریافت اوراق و مدارک را از اداره ثبت شرکت ها دریافت کنید.

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در سمنان

در شرکت های سهامی خاص کمی قواعد متفاوتی وجود دارد. اعتبار اعضاء بازرس شرکت سهامی خاص یک ساله است که باید مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس هر سال تشکیل شود و تغییرات مربوط به مدیران نیز دو ساله است و بعد از اتمام اعتبار باید تغییرات شرکت سهامی خاص انجام شود.

در خصوص تغییرات مربوط به سهام در شرکت سهامی خاص آگهی ثبت صادر نمی شود. مجامع عمومی باید در شرکت های سهامی با حضور اعضاء باشند و در سایر موارد قوانین ثبت تغییرات با سایر شرکت ها برابر است.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

بعد از ثبت شرکت با مسئولیت محدود تغییرات هر زمان که اعضاء صلاح بدانند می توانند انجام دهند و تمامی تغییرات اختیاری می باشد. البته اعمال تغییرات اختیاری است و نه ثبت آن و باید تمامی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود باید با حداقل حضور دو سوم اعضاء که دارای حداقل 75 درصد از سهم الشرکه هستند با دو نوبت آگهی دعوت انجام شود. در صورت حضور همه اعضاء آگهی دعوت لازم نیست.

ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری در سمنان

تغییرات موسسات غیر تجاری بر اساس نوع تغییرات در مجمع عمومی انجام می شود. برای تنظیم صورتجلسه و ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابتدا لازم است اعضاء موسسه برای برگذاری مجمع عمومی اقدام کنند. با حضور اکثریت عددی و دارندگان بیشتر دارندگان سهم الشرکه رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعلام می شود.

رئیس جلسه مجمع عمومی همان رئیس هیئت مدیره می باشد. بعد از تنظیم صورتجلسه تغییرات موسسه غیر تجاری اگر موسسه دارای مجوز باشد باید صورتجلسه تغییرات خود را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید تا در صورت تایید برای ثبت آن مطابق مراحل عنوان شده به ثبت برسد.

انواع صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

ثبت انواع صورتجلسه تغییرات شرکت بر اساس موضوع تغییرات مورد نظر انجام می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر اساس انواع تغییرات انجام می شود.

ثبت تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق العاده: همان طور که عنوان کردیم هر یک از تغییرات باید در مجمع عمومی انجام شود که در قانون مشخص شده است. مواردی که در اساسنامه عنوان می شود باید در مجمع عمومی فوق العاده انجام شود. در برخی شرکت ها مواردی را در صلاحیت هیئت مدیره قرار می دهند که در صورت چنین مواردی می توان تغییرات را انجام دهند.

ثبت تغییرات شرکت در مجمع عمومی عادی: شرایط برای تشکیل مجامع به یک صورت است اما موضوعات مربوطه متفاوت است. از این رو برای تصویب ترازنامه سالانه مجمع عمومی عادی سالانه در 4 ماه اول سال تشکیل می شود.

موضوعاتی که در انواع تغییرات شرکت انجام می شود

 • ثبت شعبه
 • ورود شریک با افزایش سرمایه
 • خروج شریک با کاهش سرمایه
 • ثبت تغییرات مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه
 • نقل و انتقال سهام
 • الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت
 • انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 • تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره
 • تعیین دارندگان حق امضاء شرکت
 • تغییر اسم شرکت و انتخاب اسم جدید شرکت

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت در سمنان

از آنجایی که تغییرات های ثبتی متفاوت است و هر شرکتی که می خواهد تغییراتی را به ثبت برساند ممکن است ایرادات و اشکالاتی را در شرکت داشته باشند که امکان ثبت تغییرات وجود نداشته باشد. در صورتی که تمامی شرایط برای ثبت تغییرات شرکت فراهم باشد زمان رسیدگی و صدور آگهی یا ابلاغ رد یا نقص پرونده طی 14 روز به شماره پیگیری مربوطه انجام می شود.

هزینه ثبت تغییرات شرکت در سمنان

زمانی که می خواهید برای ثبت صورتجلسسه تغییرات شرکت درر سمنان اقدام کنید بهتر از از هزینه های مربوطه نیز مطلع باشید. شما به طور کلی یک هزینه پرداخت می کنید اما این هزینه برای پرداختی حق ثبت، پست و روزنامه رسمی تغییرات انجام می شود.

هزینه های تمام شده برای ثبت صورتجلسه تغییرات بر اساس آخرین تعرفه های اداره ثبت محاسبه خواهد شد که برای این کار می توانید با کارشناسان و متخصصان ما در ارزان ثبت تماس حاصل نمایید.

در پایان

ما در مجموعه حقوقی ثبت ارزان کلیه مراحل و روند ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان را در حداقل زمان و با حداقل هزینه ارائه می دهیم که می توانید با کمترین هزینه تغییرات صورتجلسه شرکت را در اسرع وقت انجام دهید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :