وظایف بازرسان شرکت تعاونی

وظیفه بازرسان شرکتها

در این مقاله کوشش شده تا به وظایف بازرسان شرکت ها پرداخته شود . شما عزیزان می توانید در انتهای متن با حجم زیادی از اطلاعات اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهید . پس بهتر است با صرف زمان شاید چند ثانیه ای این متن اقدام به مطالعه و اخذ راهنمایی های لازم کنید.

وظایف بازرسان شرکت های تعاونی

طبق ماده ۴۰ قانون ثبت شرکت تعاونی، مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسانی را برای مدت دو سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1 – در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و با استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان على البدل را به ترتیب اولویت ارا برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲ – حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

وظایف بازرسان تعاونی

طبق ماده ۴۱ قانون تعاون، وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
۲. رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی
۳. رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.
۴. تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.

تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند، بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
طبق ماده ۴۲ قانون تعاون، در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است.

و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم گزارش دهند.

شرکتهای تجاری علاوه بر انتخاب شریک برای شرکت ،باید دارای بازرس باشند در این مقاله به توضیحاتی در مورد وظایف و اختیارات بازرسان شرکت پرداخته می شود :

بازرس در شرکتهای سهامی به کسی می گویند که با اختیاراتی که دارد می تواند ناظر بر اعمال هیئت مدیره باشد و هم چنین می تواند اعمال و دفاتر و عنوان کردن نظر در امور جاری و مالی شرکت را داشته باشد .

در شرکتهای سهامی مطابق لایحه قانونی ، بازرس شرکت سهامی خاص می تواند از اعضا انتخاب گردد . ولی در شرکتهای سهامی عام باید از خارج انتخاب گردد . ولی کسانیکه از خارج انتخاب می شوند باید نام آنان در ” فهرست رسمی بازرسان شرکت ها ” که از طرف وزارت اقتصاد تهیه می شوند قید شده باشد.

قانون نظارت دولت را در شرکتهای سهامی عام توسط مشخص کردن بازرس برقرار می سازد . اما در این مورد باید گفت که چنین بازرسانی که اسامی آنها در لیست مندرج باشد باید در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و سپس از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب گردند .

وظیفه بازرسان شرکتها
وظایف بازرسان شرکت تجاری

اشخاص ممنوع از انتخاب بازرس شرکت

انتخاب بازرس باید بر اساس قانون طبق شرایطی باشد . ماده 148 لایحه قانونی برخی از اشخاص نمی توانند بازرس شرکت سهامی باشند :

  1. مدیران و مدیر عامل شرکت
  2. اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  3. هر شخصی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

اختیارات بازرسان شرکت

مطابق مقررات لایحه قانونی وظایف بازرس و یا بازرسان به شرح ذیل می باشد :

1-  بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

2-  بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

3-  بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

4-  بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

مسئولیت بازرسان شرکت

بازرسان باتوجه به دارا بودن اختیاراتی که در شرکت دارند دارای وظایف و مسئولیتهایی می باشند . در مورد مسئولیتهای بازرس ماده 154 مقرر داشته است :

  • بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود .
  • مسلماَ علاوه بر مسئولیت مدنی اگر تخلف در انجام وظایف قانونی تعمدی و توام با معاونت یا شرکت در امور جزایی ارتکابی از طرف مدیر یا مدیران باشد مسئولیت کیفری نیز متوجه بازرس یا بازرسان خواهد بود.
  • بازرس یا بازرسان مثل مدیران نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند.

طبیعی است که مسئول خسارات وارده از این جهت نیز خواهند بود.

برای مشاوره رایگان موسسه حقوقی ارزان ثبت می توانید با شماره های مندرج در همین صفحه تماس بیگرید و توسط مجرب ترین کارشناسان و وکلای ثبتی راهنمایی شوید و در راه انتخاب بازرس شرکت و مسئولیت وی در شرکت ها کسب اطلاع کنید.

1/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :