تغییرات شرکت

در زمان ثبت تغییرات شرکت، گام های اصلی به  تایید اداره ثبت شرکت ها ختم می شود و ثبت اولیه شرکت باید بصورت تخصصی انجام شود و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار چاپ و منتشر شود.

انحلال شرکت نیز جزو تغییرات به حساب می آید و باید آن را در اداره ثبت به ثبت رسانید. اگر شرکت خارجی در ایران انحلال گردد باید کارگزار تصفیه ای که ساکن ایران باشد ( که به طور معمول یکی از بانک ها یا شرکت های دارای اعتبار و یا افراد سرشناس می باشد ) معرفی کند. در ادامه به مراحل و مدارک لازم جهت ثبت تغییرات خواهیم پرداخت.

ثبت تغییرات شرکت

در هر زمانی که تصمیماتی در رابطه با ماندگاری مدت زمان ثبت شرکت اضافه بر مدت زمان مشخص شده یا منحل نمودن شرکت قبل از مدت زمان مشخص شده یا تغییر در وضعیت واریز کردن و فارغ شدن حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا کفیل از شرکت برگرفته شود و هم چنین زمانی که مدیر یا مدیران شرکت با تغییر یا تحولی مواجه  شود.

مقررات و قوانین درباره ثبت و چاپ بایستی در رابطه با ثبت تغییرات شرکت به دست آمده رعایت گردد و هم چنین زمانی که به واسطه ی ضرر و زیان های وارد شده نیمی از سرمایه ی شرکت سهامی از بین برود به همان ترتیب بایستی ثبت و منتشر شود.

در شرکت های سهامی خاص بعد از گرفتن تصمیم درباره توسعه سرمایه از روش نشر و ترویج سهام جدید بایستی مراحل از روش چاپ و انتشار آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن چاپ و منتشر می شود به آگاهی مالکان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعاتی که به مبلغ کثرشده سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر مالک سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خریداری نمودن آن ها را دارد و به مدت زمان پذیره نویسی و چگونگی پرداخت مرتبط می باشد ذکر گردد.

در هنگامی که برای سهام جدید شرایطی خاص در نظر گرفته شده باشد وضعیت این شرایط در آگهی درج خواهد شد.

در شرکت های سهامی عام در آگهی به صورت بالا بایستی ذکر گردد که مالکان سهام بی نام به منظور دریافت تصدیق  نامه ی مجوز خرید سهامی که حق تقدم در خریداری نمودن آن را دارند طی فرصت تعیین شده ای که نباید از بیست روز کمتر باشد به دفاتری که از سوی شرکت مشخص و در آگهی ذکر شده است رجوع نمایند.

برای مالکان سهام با نام تصدیق نامه ی مجوز خرید بایستی به وسیله پست سفارشی ارسال شود.

به منظور کمتر شدن ارزش اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته ی هر سهم هیئت مدیره ی شرکت می بایست مراحل را به صورت ابلاغیه ای به آگاهی تمامی مالکان سهام برساند.

ابلاغیه باید در روزنامه چاپ و منتشر شود تا مالکان سهام به منظور دریافت ما به التفاوت مبلغ اسمی قدیم و جدید رجوع کنند.

شرایط ثبت تغییرات شرکت

در مدت زمانی که شرکت فعال می باشد اوضاع و احوال آن تغییر می کند کلیه تغییرات بعدی اعم از تغییرات اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال که به شرکت مربوط می باشد باید ثبت گردد.

ثبت تغییرات شرکت ها به صورت اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها و با ارائه صورتجلسه امکان پذیر می باشد.

در صورتی که شرکتی قصد داشته باشد به صورت همزمان چندین تغییر را در شرکت به وجود بیاورد بایستی به منظور هر کدام یک از آن ها به صورت جداگانه پذیرش بگیرد این تغییرات اعم از تغییرآدرس، تغییر در سهام  می باشد.

بعضی از تغییرات مانند تغییر نشانی، تغییر دارندگان حق امضا، تاسیس یا تغییر شعبه های شرکت، تعیین مدیرعامل می تواند در جلسه هیات مدیره صورت بگیرد که به منظور آن می بایست صورتجلسه هیات مدیره را تنظیم نمایند و به امضای اعضای هیات مدیره برسانند.

برخی دیگر از تغییرات اعم از تعیین اعضای هیات مدیره، تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت، انتصاب بازرسین، نقل و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سرمایه و دیگر موارد در جلسه های مجمع عمومی که با حضور سهامداران تشکیل می گردد صورت می گیرد.

با توجه به دستور ماده 106 چنانچه تصمیمات مجمع عمومی ضمانت کننده یکی از کارهای ذیل باشد یک رونوشت از صورتجلسه مجمع بایستی به منظور ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

بطور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده است. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

انواع ثبت تغییرات شرکت

با توجه به ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل  در شرکت ها الزامی و ضروری می باشد :

 1. تغییر اساسنامه.
 2. تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت تعیین شده.
 3. منحل شدن شرکت،حتی در مواردی که منحل نمودن به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
 4. معین نمودن وضعیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 5. تغییر اسم شرکت.

تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت سریع

مدارک ثبت تغییرات شرکت

 • رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ارائه گردد.
 • رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 •  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 • لیست اسامی اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند ارائه گردد.
 • آدرس و کد پستی شرکت ارائه گردد.
 • لیست سمت اعضای جدید و قدیم ارائه گردد.
 • رونوشت آخرین آگهی تغییرات ارائه گردد.
 •  مبلغ سرمایه و ارزش ریالی ارائه گردد.
 • رونوشت کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد.
 • برگه دارایی در صورت نقل و انتقال سهام ارائه گردد.

انواع تغییرات شرکت ها

عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد به شرح ذیل می باشد:

 • افزایش سرمایه.
 • کاهش سرمایه.
 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه.
 • تغییر موضوع.
 • تغییر محل شرکت.
 • انحلال شرکت.
 • تاسیس شعبه.
 • انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره.
 • انتخاب یا تغییر بازرس.
 • انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز.
 • تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

در زمان ثبت تغییرات در شرکت ها و انجام امور قانونی در هر تقسیم درباره مورد مشخص ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظام نامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد فوق ،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

برای درخواست کنندگان این امکان فراهم شده است تا بتوانند به وسیله درگاه اینترنتی www.sherkat.ssaa.ir درخواست تغییرات را ارسال کنند. در دنیای امروز حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها هم به صورت اینترنتی شده است و اشخاص قادر می باشند به جای مراجعه ی حضوری به موسسه ی کل ثبت شرکت ها و موسسه های غیر تجاری به وسیله درگاه اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir  به منظور ثبت شرکت مبادرت کنند.

به منظور وارد نمودن اطلاعات صورت جلسه ی تغییرات شرکت ، نخست بایستی اطلاعات شرکت را تکمیل کنید. اگر شناسه ی ملی شرکت در اختیار خودتان می باشد آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید و چنانچه شناسه ملی شرکت در اختیار خودتان نمی باشد می توانید با استعمال از شماره ثبت و انتخاب نمودن نوع شرکت وارد مرحله بعدی شوید منظور از شماره ی ثبت شرکت شماره ای می باشد که در زمان ثبت به شرکت تعلق داده شده است. این شماره در صورت جلسه ی تاسیس و اساسنامه ی شرکت موجود می باشد و شما می توانید به آن رجوع کنید.

در قسمت مربوط به نوع شرکت هم بایستی نوع شرکت از قبیل تضامنی، مسئولیت محدود را کامل نمایید و به این نحو بعد از کامل نمودن صفحه های مربوطه، هنگامی که اطلاعات صورت جلسه به صورت جامع و کامل و با تدقیق به وسیله درخواست کننده درسیستم وارد گردید ، به منظور ارسال صورت جلسه ی اتوماتیک به ثبت شرکت ها درخواست کننده می بایست تایید و قبولی نهایی را کلیک کند.

با کلیک نمودن بر روی این گزینه ،سیستم تایید و قبولی پذیرش را به درخواست کننده نشان می دهد که درخواست کننده بایستی به صورت دقیق و با دقت کافی آن را مطالعه کند و با توجه به آن مبادرت نماید.

در نتیجه همان گونه که بیان نمودیم ، ماده ی 9 نظام نامه ی قانون تجارت ، چاپ و منتشر نمودن تغییراتی را که در کیفیت  شرکت ثبت شده  به وجود می آید را ضروری و الزامی پنداشته است.

سرانجام چاپ و منتشر ننمودن مواردی که نظام نامه به کفالت مدیران گذاشته است این می باشد که امکان دارد در نخست مطابق با قاعده های  عام ، به علت  خطای خود، متهم شوند و خسارت های وارد شده را به اشخاص ثالث اعطا نمایند و ثانیاَ اشخاص ثالث قادر می باشند تا اثر بخشی  این تغییرات را لئیم  بپندارند ، تغییراتی  هم که به نظر آن ها نرسیده است ، در برابر آن ها قابل گواهمندی نمی باشد.

اطلاع از تغییرات شرکت ها

تعرفه ثبت تغییرات شرکت

هزینه ثبت تغییرات شرکت

همانطورکه گفته شد تغییرات شرکت با تنظیم صورتجلسه انجام می شود لیکن پیش از صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکت ها تغییرات را اعلام نمایید . بر این اساس باید به سایت اداره ثبت شرکت رجوع کرد و با زدن دکمه ثبت تغییرات ، تغییرات شرکت را به اطلاع آن اداره رساند یعنی ضمن مشخص کردن نام شرکت و مشخصات شرکا ، نوع تغییرات را نیز به اداره ثبت شرکتها طی یک ثبت نام اینترنتی اعلام نمود .
مثلا در تغییر آدرس باید آدرس قبلی و آدرس جدید را به همراه کد پستی وارد نمود. بعد از این کار باید پذیرش نهایی گرفته شود و با پیگیری تایید تشکیل پرونده الکترونیک را گرفت .
سپس باید مدارک مربوط به تغییرات تهیه و تکمیل گردد که کارشناسان ارزان ثبت در تکمیل این مدارک شما را راهنمایی می کنند . بعد از این مرحله لازم است که تاییدیه بی نقص بودن مدارک هم دریافت شود ( تایید در سامانه یا پیامک یا هر دو ) و پس از آن اید با ارسال اصل مدارک تشکیل رونده فیزیکی برای تغییرات داد و سپس ضمن رجوع به اداره ثبت شرکتها می توان آگهی تغییرات شرکت را تحویل گرفته و برای روزنامه شدن آن تغییرات اقدام کرد .
با توجه به مراحل گفته شده می توان نتیجه گرفت که هزینه تغییرات شرکت مشتمل بر هزینه مشاوره ، خدمات اداری  و پیگیری حقوقی می باشد به همراه حق الوکاله وکیل جهت دریافت اوراق و هزینه پست و حق الثبت تغییرات شرکت و نیز چاپ آگهی که به اداره ثبت شرکتها پرداخت می شود .
بر این اساس هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت بر حسب نوع تغیرات ، تعداد صورتجلسه ، تعداد خطوط بسته آگهی متغیر می باشد . ثبت تغییرات شرکت شبیه به فرایند مربوط به ثبت شرکت می باشد.

پس از اینکه ثبت اینترنتی صورتجلسه به اتمام رسید می توانید کدرهگیری را از سیستم دریافت نمایید، سپس باید مدارک مربوط به ثبت تغییرات شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید این کار از طریق پست انجام می شود. برای آسان انجام شدن امور حقوقی خود می توانید با کارشناسان مجرب ارزان ثبت در تماس باشید.

چگونگی ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در گرگان

وقتی می خواهید موضوع یا نام یا هر نوع تغییراتی که به موجب ارائه اسناد [...]

صفر تا صد روند ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرمانشاه

برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرمانشاه لازم است مراحلی را به ترتیب انجام دهید. [...]

راهنمای کامل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سنندج

وقتی که شرکتی ثبت می کنید بعد از ثبت یا بعد از مدتی فعالیت ممکن [...]

مراحل و شرایط ثبت تغییرات شرکت در قم

برای ثبت تغییرات شرکت در قم لازم است ابتدا با قواعد و مقررات مربوطه آشنایی [...]

چگونگی ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در قزوین

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در قزوین به موجب قانون تجارت برای شرکت هایی که بر [...]

صفر تا صد ثبت تغییرات شرکت در شیراز

در زمان فعالیت شرکت ها با تصمیم موسسین می توان تغییرات را اعمال کرداز این [...]

صفر تا صد مراحل ثبت تغییرات شرکت در زاهدان

همان طور که می دانید ثبت تغییرات شرکت در زاهدان باید در اداره ثبت شرکت [...]

روش ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان

برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان لازم است ابتدا با شرایط و مراحل و [...]

مقررات ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اهواز

شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری تمام تغییرات مربوط به اساسنامه یا اطلاعات مربوط [...]

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بجنورد تخصصی و فوری

هر شرکت تجاری بر اساس عوامل متفاوت ممکن است نیازمند اعمال تغییراتی باشد. همان طور [...]

راهنمای کامل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مشهد

زمانی که شرکت تجاری به ثبت می رسد بعد از مدتی فعالیت ممکن است لازم [...]

راهنمای کامل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بیرجند

اداره ثبت شرکت به موجب ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی این امکان را برای عموم فراهم [...]

روش های ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در شهرکرد

هر زمان که بخواهید اطلاعات ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها را در شرکت [...]

چگونگی صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در بندرعباس

قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری قوانین ثبتی تعیین کرده است. یعنی شرکت ها [...]

ثبت صورتجلسه تغییرات همدان چگونه انجام می شود ؟

شرکت های تجاری برای ثبت صورتجلسه تغییرات در همدان ابتدا باید صورتجلسه تغییرات تنظیم کنند [...]

کلیدی ترین نکات ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اراک

وقتی صحبت از کلیدی ترین نکات ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اراک می پردازیم به [...]

صفر تا صد ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در ساری

شرکت ها طی ارائه اطلاعات خاصی به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری [...]

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در رشت تخصصی

زمانی که می خواهید تغییراتی را در شرکت ایجاد کنید باید مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات [...]

شرایط و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بوشهر

وقتی می خواهید تغییرات شرکت را انجام دهید باید با شرایط و مراحل ثبت صورتجلسه [...]

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در ایلام

ثبت انواع تغییرات در ایلام بر اساس انجام مراحل و تنظیم صورتجلسه با توجه به [...]

روش های ثبت تغییرات شرکت در اصفهان

سناد هر شرکتی پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها امکان دارد دستخوش تغییر [...]

لزوم ثبت تغییرات شرکت در تبریز

هر تغییری که پس از ثبت شرکتها در زمان فعالیت شرکت ایجاد شود باید در [...]

شرایط پیگیری و ثبت صورتجلسه تغییرات در تهران

تغییرات شرکت ها زمانی قابل استناد می باش که مطابق شرایط پیگیری و ثبت صورتجلسه [...]

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج ارزان و کم هزینه

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج بر اساس مراحل، شرایط و مدارک و هزینه خاصی [...]

در زمان ثبت تغییرات شرکت، گام های اصلی به  تایید اداره ثبت شرکت ها ختم می شود و ثبت اولیه شرکت باید بصورت تخصصی انجام شود و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار چاپ و منتشر شود.

انحلال شرکت نیز جزو تغییرات به حساب می آید و باید آن را در اداره ثبت به ثبت رسانید. اگر شرکت خارجی در ایران انحلال گردد باید کارگزار تصفیه ای که ساکن ایران باشد ( که به طور معمول یکی از بانک ها یا شرکت های دارای اعتبار و یا افراد سرشناس می باشد ) معرفی کند. در ادامه به مراحل و مدارک لازم جهت ثبت تغییرات خواهیم پرداخت.

ثبت تغییرات شرکت

در هر زمانی که تصمیماتی در رابطه با ماندگاری مدت زمان ثبت شرکت اضافه بر مدت زمان مشخص شده یا منحل نمودن شرکت قبل از مدت زمان مشخص شده یا تغییر در وضعیت واریز کردن و فارغ شدن حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا کفیل از شرکت برگرفته شود و هم چنین زمانی که مدیر یا مدیران شرکت با تغییر یا تحولی مواجه  شود.

مقررات و قوانین درباره ثبت و چاپ بایستی در رابطه با ثبت تغییرات شرکت به دست آمده رعایت گردد و هم چنین زمانی که به واسطه ی ضرر و زیان های وارد شده نیمی از سرمایه ی شرکت سهامی از بین برود به همان ترتیب بایستی ثبت و منتشر شود.

در شرکت های سهامی خاص بعد از گرفتن تصمیم درباره توسعه سرمایه از روش نشر و ترویج سهام جدید بایستی مراحل از روش چاپ و انتشار آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن چاپ و منتشر می شود به آگاهی مالکان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعاتی که به مبلغ کثرشده سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر مالک سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خریداری نمودن آن ها را دارد و به مدت زمان پذیره نویسی و چگونگی پرداخت مرتبط می باشد ذکر گردد.

در هنگامی که برای سهام جدید شرایطی خاص در نظر گرفته شده باشد وضعیت این شرایط در آگهی درج خواهد شد.

در شرکت های سهامی عام در آگهی به صورت بالا بایستی ذکر گردد که مالکان سهام بی نام به منظور دریافت تصدیق  نامه ی مجوز خرید سهامی که حق تقدم در خریداری نمودن آن را دارند طی فرصت تعیین شده ای که نباید از بیست روز کمتر باشد به دفاتری که از سوی شرکت مشخص و در آگهی ذکر شده است رجوع نمایند.

برای مالکان سهام با نام تصدیق نامه ی مجوز خرید بایستی به وسیله پست سفارشی ارسال شود.

به منظور کمتر شدن ارزش اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته ی هر سهم هیئت مدیره ی شرکت می بایست مراحل را به صورت ابلاغیه ای به آگاهی تمامی مالکان سهام برساند.

ابلاغیه باید در روزنامه چاپ و منتشر شود تا مالکان سهام به منظور دریافت ما به التفاوت مبلغ اسمی قدیم و جدید رجوع کنند.

شرایط ثبت تغییرات شرکت

در مدت زمانی که شرکت فعال می باشد اوضاع و احوال آن تغییر می کند کلیه تغییرات بعدی اعم از تغییرات اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال که به شرکت مربوط می باشد باید ثبت گردد.

ثبت تغییرات شرکت ها به صورت اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها و با ارائه صورتجلسه امکان پذیر می باشد.

در صورتی که شرکتی قصد داشته باشد به صورت همزمان چندین تغییر را در شرکت به وجود بیاورد بایستی به منظور هر کدام یک از آن ها به صورت جداگانه پذیرش بگیرد این تغییرات اعم از تغییرآدرس، تغییر در سهام  می باشد.

بعضی از تغییرات مانند تغییر نشانی، تغییر دارندگان حق امضا، تاسیس یا تغییر شعبه های شرکت، تعیین مدیرعامل می تواند در جلسه هیات مدیره صورت بگیرد که به منظور آن می بایست صورتجلسه هیات مدیره را تنظیم نمایند و به امضای اعضای هیات مدیره برسانند.

برخی دیگر از تغییرات اعم از تعیین اعضای هیات مدیره، تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت، انتصاب بازرسین، نقل و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سرمایه و دیگر موارد در جلسه های مجمع عمومی که با حضور سهامداران تشکیل می گردد صورت می گیرد.

با توجه به دستور ماده 106 چنانچه تصمیمات مجمع عمومی ضمانت کننده یکی از کارهای ذیل باشد یک رونوشت از صورتجلسه مجمع بایستی به منظور ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

بطور کلی تغییر کلیه مواردی که در اساسنامه وجود دارد در صلاحیت مجمع فوق العاده است. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

انواع ثبت تغییرات شرکت

با توجه به ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل  در شرکت ها الزامی و ضروری می باشد :

 1. تغییر اساسنامه.
 2. تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت تعیین شده.
 3. منحل شدن شرکت،حتی در مواردی که منحل نمودن به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
 4. معین نمودن وضعیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 5. تغییر اسم شرکت.

تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت سریع

مدارک ثبت تغییرات شرکت

 • رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ارائه گردد.
 • رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 •  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 • لیست اسامی اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند ارائه گردد.
 • آدرس و کد پستی شرکت ارائه گردد.
 • لیست سمت اعضای جدید و قدیم ارائه گردد.
 • رونوشت آخرین آگهی تغییرات ارائه گردد.
 •  مبلغ سرمایه و ارزش ریالی ارائه گردد.
 • رونوشت کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد.
 • برگه دارایی در صورت نقل و انتقال سهام ارائه گردد.

انواع تغییرات شرکت ها

عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد به شرح ذیل می باشد:

 • افزایش سرمایه.
 • کاهش سرمایه.
 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه.
 • تغییر موضوع.
 • تغییر محل شرکت.
 • انحلال شرکت.
 • تاسیس شعبه.
 • انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره.
 • انتخاب یا تغییر بازرس.
 • انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز.
 • تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

در زمان ثبت تغییرات در شرکت ها و انجام امور قانونی در هر تقسیم درباره مورد مشخص ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظام نامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد فوق ،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

برای درخواست کنندگان این امکان فراهم شده است تا بتوانند به وسیله درگاه اینترنتی www.sherkat.ssaa.ir درخواست تغییرات را ارسال کنند. در دنیای امروز حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها هم به صورت اینترنتی شده است و اشخاص قادر می باشند به جای مراجعه ی حضوری به موسسه ی کل ثبت شرکت ها و موسسه های غیر تجاری به وسیله درگاه اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir  به منظور ثبت شرکت مبادرت کنند.

به منظور وارد نمودن اطلاعات صورت جلسه ی تغییرات شرکت ، نخست بایستی اطلاعات شرکت را تکمیل کنید. اگر شناسه ی ملی شرکت در اختیار خودتان می باشد آن را در قسمت مربوطه وارد نمایید و چنانچه شناسه ملی شرکت در اختیار خودتان نمی باشد می توانید با استعمال از شماره ثبت و انتخاب نمودن نوع شرکت وارد مرحله بعدی شوید منظور از شماره ی ثبت شرکت شماره ای می باشد که در زمان ثبت به شرکت تعلق داده شده است. این شماره در صورت جلسه ی تاسیس و اساسنامه ی شرکت موجود می باشد و شما می توانید به آن رجوع کنید.

در قسمت مربوط به نوع شرکت هم بایستی نوع شرکت از قبیل تضامنی، مسئولیت محدود را کامل نمایید و به این نحو بعد از کامل نمودن صفحه های مربوطه، هنگامی که اطلاعات صورت جلسه به صورت جامع و کامل و با تدقیق به وسیله درخواست کننده درسیستم وارد گردید ، به منظور ارسال صورت جلسه ی اتوماتیک به ثبت شرکت ها درخواست کننده می بایست تایید و قبولی نهایی را کلیک کند.

با کلیک نمودن بر روی این گزینه ،سیستم تایید و قبولی پذیرش را به درخواست کننده نشان می دهد که درخواست کننده بایستی به صورت دقیق و با دقت کافی آن را مطالعه کند و با توجه به آن مبادرت نماید.

در نتیجه همان گونه که بیان نمودیم ، ماده ی 9 نظام نامه ی قانون تجارت ، چاپ و منتشر نمودن تغییراتی را که در کیفیت  شرکت ثبت شده  به وجود می آید را ضروری و الزامی پنداشته است.

سرانجام چاپ و منتشر ننمودن مواردی که نظام نامه به کفالت مدیران گذاشته است این می باشد که امکان دارد در نخست مطابق با قاعده های  عام ، به علت  خطای خود، متهم شوند و خسارت های وارد شده را به اشخاص ثالث اعطا نمایند و ثانیاَ اشخاص ثالث قادر می باشند تا اثر بخشی  این تغییرات را لئیم  بپندارند ، تغییراتی  هم که به نظر آن ها نرسیده است ، در برابر آن ها قابل گواهمندی نمی باشد.

اطلاع از تغییرات شرکت ها

تعرفه ثبت تغییرات شرکت

هزینه ثبت تغییرات شرکت

همانطورکه گفته شد تغییرات شرکت با تنظیم صورتجلسه انجام می شود لیکن پیش از صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکت ها تغییرات را اعلام نمایید . بر این اساس باید به سایت اداره ثبت شرکت رجوع کرد و با زدن دکمه ثبت تغییرات ، تغییرات شرکت را به اطلاع آن اداره رساند یعنی ضمن مشخص کردن نام شرکت و مشخصات شرکا ، نوع تغییرات را نیز به اداره ثبت شرکتها طی یک ثبت نام اینترنتی اعلام نمود .
مثلا در تغییر آدرس باید آدرس قبلی و آدرس جدید را به همراه کد پستی وارد نمود. بعد از این کار باید پذیرش نهایی گرفته شود و با پیگیری تایید تشکیل پرونده الکترونیک را گرفت .
سپس باید مدارک مربوط به تغییرات تهیه و تکمیل گردد که کارشناسان ارزان ثبت در تکمیل این مدارک شما را راهنمایی می کنند . بعد از این مرحله لازم است که تاییدیه بی نقص بودن مدارک هم دریافت شود ( تایید در سامانه یا پیامک یا هر دو ) و پس از آن اید با ارسال اصل مدارک تشکیل رونده فیزیکی برای تغییرات داد و سپس ضمن رجوع به اداره ثبت شرکتها می توان آگهی تغییرات شرکت را تحویل گرفته و برای روزنامه شدن آن تغییرات اقدام کرد .
با توجه به مراحل گفته شده می توان نتیجه گرفت که هزینه تغییرات شرکت مشتمل بر هزینه مشاوره ، خدمات اداری  و پیگیری حقوقی می باشد به همراه حق الوکاله وکیل جهت دریافت اوراق و هزینه پست و حق الثبت تغییرات شرکت و نیز چاپ آگهی که به اداره ثبت شرکتها پرداخت می شود .
بر این اساس هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت بر حسب نوع تغیرات ، تعداد صورتجلسه ، تعداد خطوط بسته آگهی متغیر می باشد . ثبت تغییرات شرکت شبیه به فرایند مربوط به ثبت شرکت می باشد.

پس از اینکه ثبت اینترنتی صورتجلسه به اتمام رسید می توانید کدرهگیری را از سیستم دریافت نمایید، سپس باید مدارک مربوط به ثبت تغییرات شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید این کار از طریق پست انجام می شود. برای آسان انجام شدن امور حقوقی خود می توانید با کارشناسان مجرب ارزان ثبت در تماس باشید.