تغییرات شرکت

فرم ثبت آنلاین و مشاوره رایگان


می 26, 2021
وظایف مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده یکی از مجامع عمومی شرکت سهامی می باشد و در صورتی که موضوع فوق العاده ای به منظور شرکت ایجاد شود که […]
می 26, 2021
صورتجلسه تغییرات

نحوه تنظیم صورتجلسه

در ارتباطات تجاری اینکه بتوانید صورتجلسه صحیح را تدوین و تنظیم نمایید از مواردی است که بسیار ارزشمند می باشد . در این مقاله به نکاتی […]
می 26, 2021
موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی

در صورتی که تمایل به تشکیل موسسه حقوقی دارید و تاکنون از ثبت قانونی آن دست برداشته اید به شما این پیشنهاد را می کنیم که […]
می 26, 2021
مجامع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی چیست؟

مطابق ماده 72 لایحه قانون تجارت مجمع های عمومی از اجتماع صاحبان سهام شکیل می گردد.اشخاصی که در شرکت سهامدار نمی باشند مجوز شرکت در جلسه […]
می 26, 2021
مجمع عمومی

مجمع عمومی موسس

برای آن که شرکت سهامی تاسیس و تشکیل گردد باید مجمعی به نام مجمع عمومی موسس تشکیل گردد. در شرکت سهامی عام تاسیس مجمع عمومی موسس […]
می 26, 2021
مجمع عمومی

مجمع عمومی موسس چیست

یکی از اجزای لازم به منظور ایجاد شرکت سهامی عام مجمع عمومی موسس می باشد.جهت تاسیس و تشکیل شرکت سهامی بایستی مجمعی به نام مجمع عمومی […]
می 26, 2021
هیات مدیره و مدیر عامل

تفاوت وظایف هیات مدیره و مدیر عامل

برای تعیین وظایف هیات مدیره و مدیر عامل تنها کافی است تفاوت ان ها را بدانید و بدین ترتیب از نوع وظیفه و اختیار آن ها […]
می 26, 2021
مجمع عمومی موسس

وظایف مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی از اجتماع مالکان سهام تشکیل می گردد برای بررسی وظایف مجمع عمومی موسس باید مقررات مربوط به حضور عده لازم […]
می 26, 2021
تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت

در ثبت تغییرات شرکت ، مرحله ها به  شناسایی اداره ی ثبت شرکت ها می رسد و ثبت اولیه شرکت باید به انجام شود  و در […]